Média

Másodévesek figyelem!

Írta: MMI

Mindenkinek kell találnia magának minimum 2 témát, amit két különböző témavezetőhöz írna. Ezeket a témákat ½-1 oldalas tématervben kell kifejteni (külön lapokon), és a témavezetők megjelölésével leadni 2011. május 9. hétfő 14 h-ig a titkárságon (Németh Zsuzsánál) nyomtatva, „Kommunikáció BA szakdolgozati téma” felirattal.

A témákat lehet rangsorolni aszerint, hogy melyikhez éreztek több kedvet. A tématerv legyen minél konkrétabb, és lehetőleg illeszkedjen a megadott témakörök valamelyikébe (de ha valaki valami egészen mást akar, azt is leírhatja – akkor is érdemes olyan kérdésről írni, amit a választott tanár óráján érintettetek). Tehát nem egyszerűen egy témakört kell kiválasztani, hanem azon belül valamilyen problémát, elemzésre kiválasztott művet stb.

A beadott tématervek alapján a tanszék beosztja a diákokat a témavezetőkhöz, és még a vizsgaidőszak folyamán közzéteszik a beosztást a faliújságon.

Témavezetőt a felsoroltak közül lehet választani, illetve az Intézet más, főállású (esztéta vagy filmes) oktatói közül is, ha az illető vállalja (de ezt a szakdolgozónak kell vele megbeszélni – ez is szerepeljen a tématervben).

A tanszéken belüli téma- és témavezető választás mindig a tavaszi félév végén van, akkor is, ha valaki majd csak a következő év őszi félévében akar államvizsgázni (azaz fél évet csúszik).

A témák oktatónként megtalálhatók itt: http://media.elte.hu/a-tanszekrol/oktatok/