MMI

Meghívó: Pócsik Andrea doktori védése

Írta: MMI

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa

és

a Filozófiatudományi Doktori Iskola Film-, Média-, és Kultúraelméleti Doktori Programja

tisztelettel meghívja Önt

Pócsik Andrea

A film cigány teste

A magyar filmtörténet romaképei a kortárs kultúrakutatások tükrében

című doktori disszertációjának nyilvános védésére.

A bizottság elnöke:

 Prof. Dr. György Péter DSc., egyetemi tanár, a program vezetője

Hivatalosan felkért bírálók:

Dr. Kovács Éva CSc., habilitált egyetemi docens

Dr. Müllner András PhD., habilitált egyetemi docens

A bizottság titkára:

Dr. Varga Balázs PhD., egyetemi adjunktus

A bizottság további tagjai:

Dr. Feischmidt Margit CSc. habilitált egyetemi docens

Dr. Kóczé Angéla PhD.

Dr. Pellandini-Simányi Léna PhD.

Témavezető:

Dr. Gelencsér Gábor PhD., habilitált egyetemi docens

A nyilvános védés időpontja:

2012. május 21. (hétfő) du. 13.00 óra

A nyilvános védés helyszíne:

ELTE BTK Alagsori Tanácsterem

(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. épület, alagsor)

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Könyvtárában

(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. épület, földszint)