Adatkezelési politika

Az adatvédelmi biztos állásfoglalásával összhangban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény nem ad felhatalmazást a diákok (azaz a név alapján beazonosítható hallgatók) vizsgaeredményének nyilvánosságra hozatalára, így azoknak sem az interneten, sem a folyosói hirdetőtáblán történő kifüggesztése nem megengedett.

(http://abiweb.obh.hu/abi/index201.php?menu=allasfogl2007&dok=1301_K_2007-3)

Ettől eltérő megítélés alá esnek a felvételi eredmények, itt ugyanis a felvételizők saját teljesítményének értékeléséhez szükséges a versenytársakkal történő összehasonlítás, így indokolt a pontszámok feltüntetése. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. § (7) alapján ugyanakkor a felvételi eljárással kapcsolatos személyes és különleges adatot – ha az eljárás eredményeként hallgatói jogviszony létesítésére nem kerül sor – a felvételi jelentkezési lap benyújtásától számított egy évig lehet kezelni, így azt követően a honlapról ezen információkat törölni kell.