Felvételizőknek

Jelentkezési feltételek

Az ELTE doktori képzéseinek általános feltételeit és a jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok listáját lásd az ELTE BTK honlapján a PhD felvételi pont alatt, illetve a vonatkozó oldalon:

http://www.btk.elte.hu/kepzes/phd

http://www.btk.elte.hu/phd/felveteli

Az ott leírtakon túl a Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programra jelentkezők a következőket is csatolják pályázatukhoz:

  • kutatási terv nyolc félévre lebontva 3-4 oldal terjedelemben (a disszertáció benyújtása a 8. félév után is lehetséges);
  • a témához kapcsolódó részletes bibliográfia;
  • szakdolgozat vagy tanulmány terjedelmű szakmai publikáció.

Kérjük, hogy jelentkezők a szakmai életrajzukat, a részletes kutatási tervet, a bibliográfiát és a szakdolgozatot vagy publikáció(i)kat a phd-mmi[at]btk.elte.hu címre is küldjék el.

Az általunk kért kiegészítő felvételi írásbeli anyagokat kérjük, küldjék el a fenti címre, illetve a Média és Kommunikáció Tanszék titkárságán is adják le (Múzeum krt. 6-8. földszint 38.). Az anyagok leadási határideje: április 11. és 14.  között, mindennap 10.00-15.00 óráig.

Az elbírálás menete, szempontjai

A felvételi szóbeli meghallgatásból áll, ám a jelentkezők értékelésében a benyújtott írásos anyagok is komoly szerepet játszanak. Az eddigi egyetemi és szakmai eredmények mellett az értékelésben továbbá az is szerepet játszik, hogy a pályázó tématerve mennyire illeszkedik a doktori program tematikájába, a program oktatóinak kompetenciájába.

A szóbeli pontos időpontjáró minden jelentkező értesítést kap a Doktori Hivataltól.

Határidők

A jelentkezéseket 2016. március 17-e és április 15-e között (az időpont még változhat!) lehet benyújtani személyesen az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatalában, vagy postázni a Hivatal címére (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a, telefon: 485-5200/5183, email: kincsi.katalin@btk.elte.hu)

  • A beküldött írásbeli anyagokból kiinduló felvételi szóbeli meghallgatásból áll. Helyszín: a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetben (1088 Bp. Múzeum krt. 6-8.)
  • A felvételi vizsga pontos idejéről és helyéről a jelentkezőket írásban is értesíti a Doktori Hivatal. Az információkat a hivatal hirdetőtábláján és a Kar honlapján is közzéteszik.
  • A felvételi vizsga eredményéről a Kari Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Hivatala minden év augusztus közepéig írásban tájékoztatja.