Korábbi kurzusok 2007-2015

2015 őszi félév

Elbeszélések, hatások, terek (György Péter)
Kutatásmódszertan    (Kovács András Bálint)
Identitás és szubjektivitás a zenében    (Szemere Anna)
Dokumentálás és fikcionalizálás  (Müllner András)
Biografikus gondolkodás: Mérei (K. Horváth Zsolt)

 

2015 tavaszi félév

A test a mozgóképtudományban (Vincze Teréz)
Kutatásmódszertan    (Kovács András Bálint)
Megértésalakzatok a kortárs antropológiaelméletben    (Biczó Gábor)
Modern politikafilozófia    (Szilágyi-Gál Mihály)

 

2014 őszi félév

A szocializmus emlékezete a kortárs mozgóképkultúrában      (Strausz László – Varga Balázs)
Újabb magyar irodalom kérdései: olvasmányok és elemzések    (Margócsy István)
Intim nyilvánosság: a személyes tartalmak nyilvánossá tételéről    (Gács Anna)
Marcel Duchamp előtte és utána    (Házas Nikoletta)

 

2014 tavaszi félév

Társadalom és médiatörténet    (K. Horváth Zsolt)                 
Médiatörténet, médiatechnológia    (Hargitai Henrik)
A reprezentáció poétikája és politikája    (Orbán Katalin)  
A paternalizmus reprezentációja a közép-kelet-európai művészetben    (Gelencsér Gábor)
Mai magyar irodalmi elemzések    (Margócsy István)      

 

2013 őszi félév

Kutatásmódszertan    (Kovács András Bálint)
Az alkotó mint termelő    (György Péter)                
Globalizáció és filmkultúra    (Varga Balázs)                
Textualitás és médiumok: roma reprezentáció    (Müllner András)  

 

2013 tavaszi félév

Média, kultúra, politika    (Hammer Ferenc)
Kultúra- és politikaelmélet    (Szilágyi-Gál Mihály)
Írásgyakorlat (Kovács András Bálint)
Az experimentalista dokumentarizmus elmélete és gyakorlata a magyar filmben    (Gelencsér Gábor) 
Műfaji revizionizmus    (Pápai Zsolt)

 

2012 őszi félév

Narratív komplexitás    (Varga Balázs)            
Adaptáció és intermedialitás     (Vajdovich Györgyi)
Társadalom és média    (György Péter)          
A szerző konstrukciója    (Gács Anna)              
Vizuális kultúra    (Házas Nikoletta – Seregi Tamás)

 

2012 tavaszi félév

Társadalom és médiatörténet    (K.Horváth Zsolt)                  
Médiatörténet, médiatechnológia    (Hargitai Henrik)     
Szerzőiség és önreflexió    (Vincze Teréz)                        
Vizuális kultúra    (Orbán Katalin)                     
Érveléstechnika: Írásgyakorlat    (Kovács András Bálint)

 

2011 őszi félév

Kutatásmódszertan    (Simányi-Pellandini Léna)
Társadalom és média    (György Péter)                       
A mozgókép formatörténete    (Gelencsér Gábor)                 
Mozgóképes műfajok    (Hirsch Tibor)                        
Kultúra- és politikaelmélet    (Pap András)