Fogalomtár etika szakosoknak

Transzcendentális elemzés


Transzcendentális elemzés

Transzcendentális elemzés: Ha a kopernikuszi fordulat jelentőségét megértettük, akkor kiderült a számunkra az is, hogy a megismerés problémájának kulcsa az emberi megismerőképesség mint a világ megjelenésének lehetőség-feltétele. A filozófiának (ismeretelméletnek, metafizikának) az igazi feladata nem a világra vonatkozó ismeretek előállítása, még csak nem is ezen egyes ismeretek kritikája, hanem annak vizsgálata, ami lehetővé teszi, hogy adva legyen számunkra olyasvalami, mint világ, hogy legyenek világra vonatkozó ismereteink. Ennyiben a filozófia túl kérdez ismereteken, túl a megismeréssel feltáruló világon, azokra a feltételekre, melyek lehetővé teszik ezeket. Az ilyen irányultságú vizsgálódást nevezi Kant transzcendentálisnak, végső soron magát a filozófiát is azonosítja a transzcendentális filozófiával.

Transzcendentálisnak nevezek minden ismeretet, mely nem magukkal a tárgyakkal foglalatoskodik, hanem a tárgyakra irányuló megismerésünk módjával, amennyiben ez a priori lehetséges kell legyen. Az ilyen fogalmak rendszerét nevezném transzcendentális filozófiának.” (Kant A tiszta ész kritikája, Bevezetés, VII.)

 

K. L.

<< Tragikus (tragikum)    Tudattalan >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés