Kortárs művészetelméletek

A kurzus ismertetése

A kurzus huszadik századi művészetelméleteket tárgyal, bevezető jelleggel.
Mindegyik előadás egy-egy jelentős szerző köré épül ugyan, de nem csak egy adott életmű ismertetésére törekszik, hanem arra is, hogy a tárgyalt problémákra adható más  lehetséges válaszokat is bemutasson. Az előadás tehát nem annyira történeti, mint inkább probléma-centrikus lesz.
A hangsúly a fenomenológiai és hermeneutikai indíttatású művészetelméletekre kerül, de az előadás tárgyalja az „analitikus” művészetfilozófiát is.
A kurzus a középpontba állított művek megértéséhez szükséges, általuk ismertnek feltételezett filozófiai, esztétikai és más társadalomtudományok alá sorolható elgondolásokat is ismerteti. Így például az analitikus művészetfilozófia kapcsán szóba kerülnek bizonyos elemi logikai fogalmak is, melyek ismerete nélkül ezek a szövegek nem érthetőek.

   Husserl és a fenomenológia >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés