Tipográfia (írás számítógéppel)

Infografika

Az infografika az information graphics, információs grafika rövidítéséből született. Minden olyan egység, mely grafikát (vonalas elemeket) és információt (táblázatot, grafikont vagy magyarázó rajzot) tartalmaz. A sajtóban a USA Today nyomán terjedt el. Az inforgrafika a „szegények Bibliájához” hasonló képes formában foglal össze valamilyen témát. Nem tartalmaz fotókat, csak generalizált, egyszerűsített, az adott jelenséget kiemelve bemutató grafikát és szöveget. Eredetileg adatok szemléltetésére jött létre, de ma már bármilyen témára használható. Az ismeretterjesztő ifjúsági könyvek számtalan infografikát tartalmaznak. A térképek is infografikának tekinthetők.

Az infografikánál fontos szempont, hogy tipográfiailag illeszkedjen a környezetébe, azaz a lap arculatába, ahol megjelenik. Napilapban egy infografika keretes anyagok együttesét is jelenti.

Az infografika bemutathat térbeli, időbeli vagy mennyiségi információt.

Általában tartalmaz diagramot, grafikont vagy földrajzi, illetve virtuális térképet. A nyomtatott világban statikus, de az interneten vagy televízióban lehet mozgó vagy interaktív is.

Az infografikáknak tartalmazniuk kell a következő elemeket:

  • cím
  • rövid magyarázó szöveg
  • szerző neve
  • adatok forrása

Az infografika legegyszerűbb előállítási módja, ha előre elkészített vektoros egyenábrát (pl. Word Clipart) szúrunk be az adott szöveg mellé. Ez a lehető legigénytelenebb megoldás, még „vészhelyzetben” is érdemes egyéni ábrát rajzolni és beszúrni.

A táblázatokkal kapcsolatban ügyelni kell az egyes sorok tartalom szerinti igazítására: tizedestörteket a tizedesjegy mentén, számokat általában jobbra, szöveget balra szokás igazítani.

Word használatakor Excelből diagramok közvetlenül is bevihetők úgy, hogy később módosíthatók maradnak.

Tudományos igényű munkákban ajánlott feltüntetni a közölt értékek hibahatárát is (ha van).

 Inforgrafikai galéria

<< Tipográfia irodalmi művekben    Dokumentumszerkesztés pontról pontra >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés