Fordulópont az emberi természet felfogásában: Nietzsche mint Freud elődje

Kötelező és ajánlott olvasmányok, ellenőrző kérdések

Kötelező olvasmány

Túl jón és rosszon. Matúra kiadás, Ikon, Bp., 1995. Ford., szerk. és jegyzetek Tatár Gy.

Előszó, I. fejezet 1–6. IV. rész 75. 84. 114. 115. 127. 131. 139. 144. 145. 168. VII. rész 232. 233. 237. 238. 239.

 

Ajánlott olvasmányok

Nietzsche: A morál genealógiája

Volker Gerhardt: Nietzsche. Latin betűk, Debrecen, 1998.

Derrida: Nietzsche stílusai. In: A francia Nietzsche-recepció. Athenaeum, Bp., 1991.

Joó Mária: A Nő mint Igazság Nietzschénél. Pro Philosophia Füzetek 40. Veszprém, 2004, 63–87.

Sherry Ortner: Nő és férfi, avagy természet és kultúra? In: Antropológiai irányzatok a második világháború után. Szerk. Biczó G., Csokonai, Debrecen, é. n. 195–212. (rövidített kiadás)

 

 

Nietzsche (középen) barátaival, Lou Andreas Saloméval és P. Rée-vel IDE KÉP JÖN
Kérdések
  1. Milyen fogalmi összefüggésekben jeleníti meg a filozófia a két nem viszonyát a filozófia története során?
  2. Hogyan viszonyul Nietzsche a filozófiai tradíció ellentétpárjaihoz?
  3. Hogyan függ össze a nőről és a filozófusokról vallott véleménye?
  4. Milyen általában Nietzsche nőképe? (egységes, ellentmondásos, lebecsülő, értékelő)
  5. Hogyan mutatná be Nietzschét mint a női értékek vallóját?
  6. Hogyan mutatná be Nietzschét mint a nőket lenéző gondolkodót?
  7. Mit tart Nietzsche a férfi és nő közti ideális viszonynak?
  8. Hogyan vélekedik Nietzsche a korabeli emancipációs mozgalmakról?
  9. Bevált-e Nietzsche jóslata saját filozófiájáról mint egy eljövendő filozófia előjátékáról? Nevezzen meg 1-2 mai Nietzsche-követőt?
<< A Túl jón és rosszon elemzése    A tudattalan fogalma: „az ész nem úr a saját házában” >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés