2.2. Válogatott bibliográfia a magyar filmtörténet tanulmányozásához

2.2.2. Válogatott bibliográfia korszakok szerint

A némafilm korszaka (1896–1930)

 

Balogh Gyöngyi: Nemzetközi filmkarrierek. Kertész Mihály és Korda Sándor pályakezdése. Filmkultúra online. http://www.iif.hu:8080/articles/prints/korda.hu.html

Kőháti Zsolt (szerk.): A magyar film olvasókönyve (1908–1943). Szöveggyűjtemény. Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001.

Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. A magyar némafilm 1896–1931 között. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996.

Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Némafilmgyártás 1896–1931. Budapest, Palatinus, 2003.

Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő. Budapest, Magvető, 1983.

Nemeskürty István: A magyar film története. (1912–1963) Budapest, Gondolat, 1965.

Nemeskürty István–Karcsai Kulcsár István–Kovács Mária: A magyar hangosfilm története a kezdetektől 1939-ig. Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1975.

Vajdovich Györgyi: Magyar filmtörténet a kezdetektől 1918-ig. In: Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). CD-ROM. Budapest, Enciklopédia Humana Egyesület, 2001., illetve In: Magyar Kódex 5. Budapest, Kossuth Kiadó, 2001. (OSZK MEK: http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index4.html)

 

 

A hangosfilm születése és első műfajai (1931–1945)

 

Balogh Gyöngyi: A stílusteremtő magyar film. Székely István: Hyppolit, a lakáj I–II. Filmkultúra XXX. 1994 szept. és 1994 okt.

Balogh Gyöngyi: Beszélni tanul a kép. A magyar hangosfilm születése és A kék bálvány. Filmkultúra XXX. (1994) no. 6. pp. 11–5.

Balogh Gyöngyi: Nevető és síró polgári mozi. Kultúra és közösség 1990/2. pp. 92–113.

Balogh Gyöngyi–Király Jenő: „Csak egy nap a világ...”. A magyar film műfaj- és stílustörténete 1929–1936. Budapest, Magyar Filmintézet, 2000.

Filmspirál no. 30. [Janovics Jenő]

Filmspirál no. 33. [Fejős Pál]

Karcsai Kulcsár István: „Őrségváltás” után. „Népi film” 1939–1944. Filmkultúra XXI (1985) no. 11. pp.14-24.

Király Jenő: Fenn az égben az angyalok vigyáztak ránk. Kultúra és közösség 1990/2 pp. 71–91.

Király Jenő: Karády mítosza és mágiája. Háttér Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1989.

Kőháti Zsolt: Magyar film hangot keres (1931–1938). In: Filmspirál II. évf. (1996) no. 2. pp. 67–131.; no. 3. pp. 1–52., no. 4. pp. 88–117.; no. 5. pp. 104–134.; III. évf. (1997) no. 6. pp. 58–79.; no. 7. pp. 56–92.

Nemeskürty István: A meseautó utasai. A magyar filmesztétika története 1930–1948. Budapest, Magvető, 1965.

Sándor Tibor: Őrségváltás után. Zsidókérdés és filmpolitika 1938–1944. Budapest, Magyar filmintézet, 1997.

Sándor Tibor: Őrségváltás. A magyar film és a szélsőjobboldal a harmincas-negyvenes években (Tanulmányok, dokumentumok). Budapest, magyar Filmintézet, 1992.

Szalay Károly: A geg nyomában. Budapest, Magvető, 1972. II. fej. A magyar filmvígjáték karaktere I. (Eszmék, művek, alkotók); III. fej. A magyar filmvígjáték karaktere II. (Komikus szerkezetek és komikus elemek) pp. 167–416.

Szőts István-összeállítás. Metropolis (1998) nyár, pp. 71–130.

 

 

A koalíciós korszak filmjei és a sematizmus időszaka (1945–1953)

 

Hirsch Tibor: A munka frontján. A termelési film hőseinek színe-változásai. http://www.filmtortenet.hu/object.68033103-a93d-40e1-92ff-c4f5358d50b8.ivy

Rainer M. János–Kresalek Gábor: A magyar társadalom a filmen. Társadalomkép, érték és ideológia. 1948–1956. Szellemkép (1990) no. 2, no. 3. o.n.

Szilágyi Gábor: Életjel. A magyar filmművészet megszületése 1954–1956. Magyar Filmintézet, Budapest, 1994. pp. 7–336.

Szilágyi Gábor: Tűzkeresztség. A magyar játékfilm története 1945–1953. Magyar Filmintézet, Budapest, 1992.

Varga Balázs: Fent és lent. Az ötvenes évek magyar termelési filmjei. Art Limes (2004) no. 2. pp. 56–65.

 

 

A modern magyar film előzményei (1954–1962)

 

Bíró Yvette: Stílusproblémák a mai magyar filmművészetben. Jegyzetek Fábri Zoltán és Máriássy Félix rendezői stílusáról. Filmkultúra (1962. május) pp. 3–46.

Varga Balázs: Kötelékek. Máriássy Félix filmjei. Filmspirál (2002) no. 31. pp. 3–26.

 

 

A hatvanas évek modernizmusa (1963–1969)

 

B. Nagy László: A látvány logikája. Szépirodalmi, Budapest, 1974. pp. 225–608.

Báron György: A Párizs–Budapest járat. A nouvelle vague és a magyar film. http://www.filmtortenet.hu/object.3b237342-873f-4e2b-9a54-2ddf1413bcfd.ivy

Báron György: Három trilógia. Szabó István filmjeiről az Álmodozások korától a Hanussenig. Filmkultúra (1992) no. 2. pp. 32–43.

Bíró Yvette: Óh, azok a szép napok! In: Filmkultúra 1965–1973. Válogatás (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. pp. 9–18.

Gaál István-összeállítás. Metropolis (2005) no. 3. pp.7–135.

Györffy Miklós: „A Liliomfitól Az utolsó kéziratig”. In: Györffy M.: A tizedik évtized. Palatinus – Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest, 2001, pp. 205–225.

Hankiss Elemér: A Jancsó-filmek motívumrendszere. Filmkultúra 1965–1973. Válogatás. (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. pp. 138–148.

Herskó. Interjúkötet (szerk: Muhi Klára) Budapest, Korona Kiadó, 2006.

Hirsch Tibor: Vázlat a hazai filmvígjátékról. Utak és csapdák 1945–1990 között. http://www.filmtortenet.hu/object.290ebcd1-2a9e-4243-9f10-1dea224c9489.ivy

Jancsó Miklós-összeállítás I., II. Metropolis (2001) no. 3. pp.7–60., (2002) no. 1. pp. 7–105.

Kovács András Bálint: Egy nemzeti klasszikus: Jancsó Miklós. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Budapest, Palatinus, 2002. pp. 299–313.

Makk Károly. Budapest, Noran Kiadó, 2006.

Makk Károly-összeállítás. Metropolis (1999) no. 3. pp. 73–138.

Marx József: Jancsó Miklós két (és több) élete. Budapest, Vince Kiadó, 2000. pp. 88–119.

Marx József: Szabó István. Filmek és sorsok. Budapest, Vince Kiadó, 2002. pp. 48–135.

Perneczky Géza: A szépség mítosza, a harmónia széttörése, a köznapok költészete. Magyar filmképek stílusváltozatai. Filmkultúra 1965–1973. Válogatás. (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. pp. 236–244.

Szabó István-összeállítás. Metropolis (2003) no. 3. pp. 8–105.

Szalay Károly: Mai magyar filmvígjáték. Budapest, Magvető, 1978.

Szekfű András: Fényes szelek, fújjátok! Jancsó Miklós filmjeiről. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1974.

Varga Balázs: Párbeszédek kora. A hatvanas évek magyar filmje. In: „Hatvanas évek” Magyarországon (szerk. Rainer M. János) 56-os Intézet, Budapest, 2004. pp. 427–446.

Varga Balázs: Tűréshatár. Filmtörténet és cenzúrapolitika a hatvanas években. In: Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete (szerk. Kisantal Tamás, Menyhért Anna) Budapest, József József Attila Kör–L’Harmattan, 2005. pp. 116–138.

Zalán Vince: Gaál István krónikája. Budapest, Osiris, 2000. pp. 67–189.

 

 

A hetvenes évek stílusirányzatai (1970–1979)

 

Beke László – Peternák Miklós (szerk.): Bódy Gábor 1946–1985. Életműbemutató. Műcsarnok – Művelődési Minisztérium – Filmfőigazgatóság, Budapest, 1987.

Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. Osiris, Budapest, 2002.

Gelencsér Gábor: Káoszkeringő. Gothár Péter filmjei. Novella, Budapest, 2006.

Gothár Péter-összeállítás. Metropolis (1997) tavasz, pp. 47–97.

Józsa Péter: Gondolatok az Égi bárányról. Valóság, 1971/9.

Király Jenő: „Apropó western…” In: Király Jenő (szerk.): Film és szórakozás. Mokép – Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1981, pp. 155–236.

Kovács András Bálint: „»Öntudatlan rétegek«. Ábrázolási konvenciók átalakulása a hetvenes évek magyar filmjeiben”. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002, pp. 183–239.

Kőbányai János (szerk.): Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgetései Jancsó Miklóssal. Pelikán Kiadó, Budapest, 1994.

Lencsó László (szerk.): Huszárik Breviárium. Szabad Tér, Budapest, 1990.

Mérei Ferenc: Szimbólumok idézőjelben. Filmkultúra, 71/2.

Pap Pál (szerk.): Fábri Zoltán, a képalkotó művész. Szabad Tér, Budapest, 1994.

Tarr Béla-összeállítás. Metropolis (1997) nyár, pp. 81–140.

Zalán Vince (szerk.): Budapest Iskola. MADE, Budapest, 2005.

 

 

A nyolcvanas évek átmeneti korszaka és a rendszerváltozás következményei (1980–1995)

 

Gelencsér Gábor: „A megszerzett bizonytalanság”. Rend és káosz Jancsó Miklós filmművészetében. In: Gelencsér G.: Más világok. Palatinus, Budapest, 2005, pp. 155–163.

Gelencsér Gábor: A kezdet vége. Közelítések a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar filmművészetéhez. Filmkultúra, 95/4.

Grunwalsky Ferenc-összeállítás. Metropolis (1997–98) tél–tavasz, pp. 63–108.

Györffy Miklós: A tizedik évtized. A kilencvenes évek magyar játékfilmje. In: Györffy M.: A tizedik évtized. Palatinus – Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest, 2001. pp. 257-371.

Jeles András-összeállítás. Metropolis (2004) no. 4. pp. 7–105.

Kovács András Bálint: „Gyönyörű válság”. A Társulás stúdió előzményei és törekvései. Filmvilág, 82/3. pp. 3-5.

Kovács András Bálint: A történelmi horror. Az erőszak ábrázolása a nyolcvanas évek magyar filmjeiben. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 283-298.

Kovács András Bálint: Filmmágia. A kommunikáció mítosza Bódy Gábor művészetében. Filmvilág, 88/7. pp. 28-33.

Kovács András Bálint: Nyolcvanas évek: a romlás virágai. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 240-282.

Kovács András Bálint: Tarr szerint a világ. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 314-339.

Kovács András Bálint: Új kiúttalanság. Fiatal filmesek. Filmvilág, 90/4. pp. 4-7.

Milarepaverzió. Az „új érzékenység” határai. [Kerekasztal-beszélgetés] Filmvilág, 85/7. pp. 18-27.

Petschnig Mária – Kéri László: Mire van idő? A 80-as évek filmjeinek társadalomképe. Filmkultúra, 86/9. pp. 59-69.

Szabó Miklós: Tábori palackposták. Történelmi dokumentumfilmekről. Filmvilág, 88/4. pp. 2-5.

Szilágyi Ákos: Az elmesélt Én. Az „új érzékenység” határai. Filmvilág, 85/7. pp. 27-29.

Zalán Vince (szerk.): Magyar filmrendezőportrék. Osiris, Budapest, 2004.

 

 

<< 2.2.1. Összefoglaló kötetek, adattárak, filmográfiák  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés