Tipográfia (írás számítógéppel)

A könyv részei

(Az egyes részek, hacsak másként nem jelezzük, páratlan oldalon kezdődnek.)

 

Borító

Kötött könyv esetén (hard cover, hibásan keményfedelű): a könyv első és hátsó (kötés)táblája és gerince.

A kötéstáblát előzéklapok rögzítik a könyvhöz.

Karonált (puhatáblás) könyv esetén: a könyv első és hátsó fedele és gerince.

A két legfontosabb rész a borítócímlap és a hátsó borító.

Igényes kiadványnál védőborítót is kap a könyv. Az általában színes, fényes védőborító tipográfiája jelentősen eltér a kötéstábláétól.

A védőborító behajtott szélei a fülek, melyek a fülszöveg helyei. A puhatáblás fedélnek is lehet füle, ha az szélesebb, mint a könyv szélessége, és így visszahajtható.

A könyv gerincére a cím és a szerző neve kerül, valamint kerülhet a kiadó emblémája. A gerinc felirata a magyar hagyományok szerint alulról felfelé tart, az angolszász hagyomány szerint fordítva (így az angolszász könyvek gerince fekvő helyzetben olvasható). A magyar gyakorlattól magyar kiadvány esetén semmi esetre se térjünk el, mert így a könyvespolcon való böngészés közben kitörik az ember nyaka.

 

 

Járulékos részek (a főszöveg előtt)

Címnegyed
A könyv első ívének (=16 oldal) negyede. Az ezen lévő oldalak oldalszámát nem tüntetjük fel (pagináljuk), de beszámítanak az oldalszámozásba.
Szennycímoldal – A könyv legelső oldala: szerző, főcím, kötet száma
Sorozatcímoldal – (ha sorozat) 2. oldal
Címoldal – 3. oldal (szerző, főcím, kiadó, kiadás éve, megjelenés helye)
Copyrightoldal – 4. oldal (ISBN számmal)
Tartalomjegyzék (tudományos művekben) – lehetőleg 5., de mindig páratlan oldal
Ajánlás
Mottó
Előszó
Köszönetnyilvánítás (ha nem része az előszónak)

 

Főszöveg

Általában antikvából szedik; lásd: könyvbetűk. A főszöveg mindig páratlan oldalon kezdődik.

 

Járulékos részek (a főszöveg után)

Irodalomjegyzék / Bibliográfia
Utószó
Függelék
Kronológia
Szakkifejezések jegyzéke
Névmagyarázatok
Rövidítések jegyzéke
Illusztrációk jegyzéke
A kötet szerzői/Közreműködők
A kötetben közölt írások jegyzéke
Mutatók
Idegen nyelvű tartalomjegyzék és rezümé (kivonat)
Tartalomjegyzék (szépirodalmi művek esetén)
Kolofonoldal – utolsó páros vagy páratlan oldal: technikai jellegű információk a kiadvány kiadásáról és előállításáról (kiadói és nyomdai információk). Számunkra azért is fontos, mert ide kerülnek (igényesebb kiadványnál) a könyv tipográfiai adatai (pl. főszöveg betűtípusa)

 

Ajánlott irodalom: Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, 1997. Online: http://epika.web.elte.hu/szerk/hatter2_05_osz.html

<< „Csak szöveg” tipográfia    Tipográfia irodalmi művekben >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés