Simone de Beauvoir: A második nem, 1949

A női szituáció kétértelműsége

A nő is ember, tehát szabadság, transzcendencia, ő is lényeginek akarja tételezni önmagát, de ez az emberi törekvése összeütközésbe kerül a helyzete megkövetelte igénnyel (posztulátummal), hogy a férfi élettársaként (feleség, anya) vállalja a Másik alárendelt szerepét. Ez a helyzet a nő tragédiája – Beauvoir erőteljes megfogalmazásában. Számos konkrét élethelyzetben mutatja be Beauvoir ezt az ellentmondásos viselkedést szülő alapvető kétértelműséget.

„Hogyan teljesítheti ki énjét egy emberi lény a nő helyzetében? Milyen utak nyílnak meg előtte? Megtalálhatja-e függetlenségét a függésben?” - Ezek a kérdések ma is aktuálisak, vagy újból aktuálisakká váltak.

<< Miért hajlandó a nő alávetni magát?    A női sors (determinizmus) tagadása >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés