Fogalomtár etika szakosoknak

Általános etika


Általános etika

Általános etika: Az általános etika általános formában, teoretikusan foglalkozik az erkölcsfilozófia alapkérdésével: ”Jó személyek léteznek - hogyan lehetségesek?” Elméleti megközelítésben vizsgálja a gyakorlati ész tárgyát, tudva azt, hogy az erkölcsi problémák elemzésekor sohasem tekinthető teljesen kívülállónak az elemző. Bizonyos erkölcsi tartalmak és formák, illetve empirikus egyetemes erkölcsi hajlamok eleve befolyásolhatják az elemzőt. Az általános etika jelentősen támaszkodik a társadalomtudományok tudásanyagára. /Pl.: Weber, Durkheim, illetve elméleti hagyományuk./ Az általános etika ugyanakkor támaszkodik a filozófia fogalmi szókészletére, metaetikai, rekonstruktiv, illetve genealógiai beszédmódokat kombinálva. Az általános etika a →conditio humana elemzésével kezdődik, jelezve azt, hogy ez a fogalom az erkölcsfilozófiában és a magatartáselméletben egyaránt meghatározó.

T. K.

<< Álom, álommunka    Analitikus és szintetikus ítéletek >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés