Freud új emberképe: a tudattalan szerepe

Kötelező és ajánlott olvasmányok, ellenőrző kérdések

Kötelező olvasmányok

1. Freud: A nőiség. In: A lélekelemzés legújabb eredményei. 33. előadás. Ford. Lengyel J., Nyíregyháza, 1994, (Debrecen, 1943) vagy új kiadása: S. Freud Művei sorozat VIII. kötet: Újabb előadások a lélekelemzésről. Ford. Lengyel J. és Erős F., Filum, Bp., 1999.

2. Freud: Rossz közérzet a kultúrában. Ford. Linczényi A. (részlet). In: S. Freud: Válogatás az életműből. Európa, Bp., 2003.

3. Róheim Géza: Szublimáció és kultúra. In: A kultúra eredete és szerepe. Animula, Bp., 2001, 77–105.

 

Ajánlott olvasmányok

Freud: Rossz közérzet a kultúrában. Ford. Linczényi A. (teljes mű). In: Esszék. Gondolat, Bp., 1982.

R. Rorty: Freud és a morális refelexió. In: Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről. Szerk. Szummer Cs. Cserépfalvi, Bp., 1993.

Pléh Csaba: A lélektan története. Osiris, Bp., 2000, 13. fejezet: A jéghegy víz alatti része: Freud és a tudattalan. Főleg: A freudi metapszichológia.

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok. Osiris, Bp., 2006.

N. Chodorow: Feminizmus, nőiség, Freud. In: A feminizmus és a pszichoanalitikus elmélet. Új Mandátum, Bp., 2000, 231–247.

Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és női szexualitás. Szerk. Csabai M. és Erős F. Új Mandátum, Bp., 1997

Kérdések

  1. Mit ért Freud a tudattalan fogalmán, és mi a tudattalan szerepe?
  2. Jellemezze a szexualitás freudi alapfogalmait: libidó, elfojtás, szublimáció!
  3. Mi jellemzi a férfi és a női szexualitást, és mi okozza különbségüket?
  4. Mit jelent a péniszirigység Freudnál és a mai korban?
  5. Hogyan jön létre a kultúra, és mi ebben a két nem szerepe?
  6. Melyik két elv, ösztön irányítja az embert?
  7. Melyek Foucault emberképének alapvonásai?
  8. Hogyan magyarázza Róheim Géza a kultúra eredetét és működését (funkcióját)?
  9. Hogyan jellemzi Foucault a nőiséget, és hogyan értelmezzük ma?

 

 

<< Róheim Géza: A kultúra eredete és szerepe    Simone de Beauvoir >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés