Bevezetés az alkotmányjogba

Bibliográfia

 

Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás, Budapest, Osiris, 1998

Bán Tamás: A romák emberi jogai és az európai emberi jogi ítélkezés. Fundamentum, 2000, 4. szám

Bitskey Botond (szerk.): Tízéves az Alkotmánybíróság. Alkotmánybíróság, Budapest, 2000

Bódig Mátyás: Hart, Dworkin és a jogelmélet metafizikai fordulata. Budapest, Osiris, 2000

Bozóki András (szerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben.  Budapest, Magvető, 1999

Buergenthal, Thomas: Nemzetközi emberi jogok, Budapest, Helikon, 2001

Cicero, Marcus Tullius: Az állam, Budapest, Akadémiai, 1995

Dezső Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. Budapest, KJK-MTA, Állam- és Jogtudományi Intézet, 1998

Fábián György - Kovács László Imre: A választási rendszerek arányosságának egyes kérdései. Politikatudományi Szemle, 1994, 3. szám

Feinberg, Joel: Társadalomfilozófia. Osiris, Budapest, 1999

Garai Borbála: A börtönből a hálószobán át az anyakönyvvezetőig. Fundamentum, 2002, 3-4. szám

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Gondolat, Budapest, 1971

Hack Péter: A bíráskodás politikai függetlenségének garanciái Magyarországon. Fundamentum, 2002, 1. szám

Halmai Gábor: A alkotmány mint norma a bírói jogalkalmazásban. Fundamentum, 1998, 3. szám

Halmai Gábor: Népszavazás és alkotmánybíráskodás - a politika és jog határán. Beszélő, 1998, 3. szám

Halmai Gábor: Az aktivizmus vége? A Sólyom-bíróság kilenc éve. Fundamentum, 1999, 1. szám

Hart, H. L. A.:  Jog, szabadság, erkölcs, Osiris, Budapest, 1999

Heuer Orsolya (szerk.): Betegjogok Magyarországon - szabályok és gyakorlat. Társaság a szabadságjogokért, Budapest, 2002

Horváth Tibor: Az élethez való jog. Acta Humana, 1995, 18-19. szám

Jávor Benedek - Schiffer András: Jövő nemzedékek anter portas. Élet és Irodalom, 50. évfolyam, 6. szám (2006.02.10)

Jobbágyi Gábor: A dávodi abortuszper. Jogtudományi Közlöny, 2002, 11-12. szám

Juhász Gábor: Vannak-e szociális jogaink? Világosság, 1997, 3. szám

Kilényi Géza: A nép mint hatalmi tényező. Magyar Közigazgatás, 2001, 2. szám

Király Tibor: Mi az ártatlanság vélelme? Magyar Jog, 1987, 12. szám

Kis János: Az abortuszról. Érvek és ellenérvek. Cserépfalvi, Budapest, 1992

Kis János: Az állam semlegessége. Atlantisz, Budapest, 1997

Kis János: Alkotmányos demokrácia. Három tanulmány. INDOK, Budapest, 2000

Krizsán Andrea: Diszkrimináció-tilalom a kisebbségi biztos gyakorlatában. Fundamentum, 2001, 2. szám

Locke, John: Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről, céljáról. Gondolat, Budapest, 1986

Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai 2., Atlantisz, Budapest, 1992

Mill, John Stuart: A szabadságról, Budapest, Századvég - Readers International, 1994

Mitchell, Ralph: Az Egyesült Államok alkotmánya. Történet, dokumentum, mutatók. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995

Papp Imre: Kétharmaddal vagy anélkül. Fundamentum, Budapest, 1999

Petrétei József: Törvények minősített többséggel.  Fundamentum, Budapest, 1999, 3. szám

Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus. Cserépfalvi, Budapest, 1994

Posner, Richard A.: Overcoming Law. Cambridge-Masssachussets-Harvard UP, 1996

Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Osiris, Budapest, 1997

Sajó András: Az „emberi jogok" jogi haszontalanságáról és lehetetlenségéről. Világosság, 1990, 8-9. szám

Sajó András: A „láthatatlan alkotmány" apróbetűi: A magyar Alkotmánybíróság első ezerkétszáz napja. Állam- és Jogtudomány, 1993, 1-2. szám

Sajó András: Önvédő jogállam. Fundamentum, 2002, 3-4. szám

Schanda Balázs: A világnézeti semlegesség jogi szemmel. Magyar Szemle, 1994, 6. szám

Schiffer András: Kilúgozott alapjogvédelem. Fundamentum, 2002, 3-4. szám

Schiffer András: Vegyék komolyan a köztársaságot! Élet és Irodalom, 49. évf. 20. szám, (2005. 05. 20.)

Schiffer András: A köztársaság értékrendjéről. Élet és Irodalom, 50. évf. 15. szám (2006.04.14.)

 Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris, Budapest, 2001

Sólyom László: Alkotmányértelmezés az új alkotmánybíróságok gyakorlatában. Fundamentum, 2002, 2. szám

Sonnevend Pál: Az alapjogi bíráskodás és korlátai. Fundamentum, 1998, 4. szám

Sunstein, Cass R.: Homoszexualitás és alkotmányosság. Fundamentum, 2002, 3-4. szám

Szentpéteri Nagy Richárd: Az alkotmányos köztársaság. Élet és Irodalom, 49. évf. 33. szám

Szikinger István: Gyűléshatár. Fundamentum, 2002, 1. szám

Szilágyi Péter: Jogi alaptan, 2. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 2003

Uitz Renáta: Egyéni jogsérelmek és Alkotmánybíróság, Fundamentum, 1999, 2. szám

Vékás Lajos: Az új Polgári törvénykönyv elméleti előkérdései. HVG-ORAC, Budapest, 2001

Weller Mónika: Ellenérzésekről és félelmekről. Fundamentum, 1998, 3. szám

<< 12. előadás: Bevezetés az Alkotmányjogba záródolgozat  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés