1901-1999

1920-1929

ÉV

ÉPÍTÉSZET

KÉPZŐMŰVÉSZET

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, MŰVÉSZETI ÉLET

EGYETEMES MŰVÉSZET

1920

Elhunyt Lajta Béla.

Bernáth Aurél 1920-22 között készült műveiből állította össze Graphik-mappáját.

Meghal Szinyei Merse Pál.

Meghal Benczúr Gyula, a Mintarajziskola vezetője.

Mattis Teutsch János elvont expresszív kompozíciókat fest.

Nemes Lampérth József, Szajna-híd, színes tus, mgt.

Scheiber Hugó, Utcarészlet, olaj, MNG.

Szobotka Imre, Falak Budán, olaj, MNG.

Patkó Károly, Ádám és Éva, olaj, mgt.

Patkó Károly, Csendélet korsóval, olaj, mgt.

Kassák Lajos képarchitektúrákat készít.

Márciusban Bernáth Aurél vetített képes előadást tart Keszthelyen A képzőművészet legújabb irányai címmel.

1920. június 4-én a magyar kormány aláírta a trianoni békeszerződést.

Lyka Károly és Réti István irányításával a képzőművészeti főiskolai oktatásban olyan reformokat hajtottak végre, amelyek a nagybányai posztimpresszionista elveken és gyakorlaton alapultak.

Tavasszal megalakul Pesten a Szinyei Merse Pál Társaság a posztimpresszionista irányultságú művészekből.

Magyar Grafika néven új szakfolyóirat indul a tipográfia és a reklámgrafika körében (1932-ig jelenik meg).

Francis Picabia megindítja a 391 folyóiratot.

Le Corbusier és Amédée Ozenfant szerkesztésében októberben megjelenik a L’Esprit Nouveau folyóirat első száma (1925. januárig).

1920. június 30-augusztus 25. Georg Grosz, Raoul Hausmann, John Heartfield szervezésében 27 kiállítóval megrendezik az Erste Internationale Dada-Messet Berlinben Dr. Otto Buchard műkereskedőnél (Lützow-Ufer 13.).

Moholy-Nagy László Bécsből Berlinbe költözik át, ahol ősszel Fritz Gurlitt galériájában vesz részt csoportkiállításon.

Moszkvában megalakul a Vhutemasz (Vüszie goszudarsztvennije hudozsesztvenno-technikeszkije maszterszkije – Állami Művészeti és Technikai Műhelyek).

Megalakul márciusban az INHUK (Insztitut hudozsesztvennoj kulturi – Művészi kultúra intézete).

1920. november 8-december 1. között Moszkvában Vlagyimir Tatlin a Művészeti Főiskola műhelyében kiálltja a III. Internacionálé emlékművét, amely márciustól kezdődően az októberi forradalom harmadik évforulójára készült el.

1921


Uitz Béla, Orosz ikon analízis, tempera, Puskin Múzeum, Moszkva

Kernstok Károly, Utolsó vacsora, olaj, BTM Kiscell.

Aba-Novák Vilmos, Női aktok, olaj, mgt.

Aba-Novák Vilmos, Komárom-Tarján, olaj, mgt.

Korb Erzsébet, Aktok, olaj, MNG.

Szőnyi István, Fürdés után, olaj, mgt.

Molnár Farkas és Johan Hugó Olaszországi útja. (Orvieto, olaj, JPM, Pécs, Szicília, olaj, JPM, Pécs).

Pátzay Pál, Fésülködő, bronz szobor, Deák-gyűjtemény, Székesfehérvár.

1921. április 14-én Bethlen Istvánt nevezték ki a kormány élére.

1921. november 21-én az országgyűlés kimondta Habsburg IV. Károly király trónfosztását (1921:XLVII. Tc.).

Hevesy Iván és Palasovszky Ödön manifesztum-csoportja munkásklubokban működik.

Hoffmann Edithet nevezik ki a Szépművészeti Múzeum Grafikai Osztályának élére.

Szegedre költözik a Romániához csatolt Kolozsvár egyeteme.

Megalakul Pesten a Magyar Rézkarcnyomó Műhely.

Megnyílik Pesten Fónagy Béla vezetésével a Belvedere Szalon kortárs művészeti kiállítások szervezésére (1924-ig áll fenn).

Raith Tivadar szerkesztésében megindul a Magyar Írás avantgarde szellemiségű folyóirat (1927-ig).

Elek Artúr szerkesztésében megindul a Műbarát folyóirat (1921-23).

Megalakul a Benczúr Társaság.

Lázár Béla írásaival megindul az Ernst Múzeum Művészkönyvei sorozat (Csók, Perlmutter, Gyárfás, Rudnay, Iványi Grünwald, Rippl-Rónai, Vaszary).

Erich Mendelsohn, Eisntein-torony, Potsdam

Tavasszal Moszkvában megalakul a Konstruktivisták Első Munkacsoportja (Alekszej Gan, Varvara Sztyepanova, Alexandr Rodcsenko, a Stenberg testvérek, Konstantin Medunetszkij, Karl Joganson). Március 18-án programjukat is megjelentetik.

Az év végén El Liszickij Berlinbe utazik.

Peggy Guggenheim New Yorkból Párizsba telepszik át.

1922

Molnár Farkas, Vörös kockaház-terve

Megjelenik Kassák Lajos és Moholy-Nagy László könyve, az Új művészek könyve.

Februárban Moholy-Nagy László és Péri László közös kiállítása a berlini Der Sturm Galériában.

Kassák Lajos kiállít a berlini Der Sturm Galériában.

Megjelenik Barta Sándor Akasztott ember folyóirata Bécsben (1922-23).

Uitz Béla, Analízis-sorozat, linoleum metszet, MNG.

Uitz Béla, Harc, olaj, MNG.

Megjelenik Moholy-Nagy László könyve a Bauhausbücher sorozatban (Malerei, Fotografie, Film).

Tihanyi Lajos, Ablaknál álló férfi (Berlin), olaj, MNG.

Bécsben megjelenik a proletkultos Egység című folyóirat (1922-24) Komját Aladár és Uitz Béla szerkesztésében.

Berlinben megjelenik Bernáth Aurél Graphik-mappája.

Czóbel Béla, Műteremben (Párizs), olaj, MNG.

Jeges Ernő, Önarckép vörös kalappal, olaj, MNG.

Simon György János, Tabán, olaj, MNG.

Derkovits Gyula, Utolsó vacsora, olaj, MNG.

A Bethlen-kormény eléri, hogy szeptember 18-án felvegyék Magyarországot a nemzetközi szerződéseket felügyelő Népszövetségbe (Nemzetek Szövetsége), amely 1919. április 28-án alakult.

A Bethlen-kormány gróf Klebelsberg Kunót nevezi ki a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium élére, amely tisztséget 1931-ig látja el.

Thinemann Tivadar szerkesztésében megjelenik a Minerva folyóirat, a szellemtörténeti gondolkodás orgánuma (1922-40).

Ferenczy Károly emlékkiállítás, 222 alkotással, Műcsarnok.

Szinyei Merse Pál Társaság első kiállítása, Nemzeti Szalon, november-december.

Megnyílik a Helikon Könyvkiadó kiállítóhelye (1924-ig áll fenn).

Kner Izidor gyomai nyomdájából kikerül a Ma köréből induló Hevesy Iván három részes könyvsorozata (Az impresszionizmus művészete, A posztimpresszionizmus művészete, A futurizmus, expresszionizmus és kubizmus művészete).

Újvidéken megjelenik Csuka Zoltán szerkesztésében az Út folyóirat.

Petrovics Elek szerkesztésében megindul a Művészeti Pantheon sorozat.

1922. október 28. Marcia su Roma

Le Corbusier, Voisin-terv – lakótelep terve Párizs óvárosának helyén (kivitelezetlen).

Amédée Ozenfant, Fugue (Accords), olaj, Hawai.

Felépül August Perret üvegfalú, vasbeton temploma, a Notre-Dame de Raincy Párizs külvárosában.

1922. október 15-én nyílik a berlini Galerie van Diemen-ben az Első orosz művészeti kiállítás 150 alkotó 1000 művével – Naum Gabo, Nathan Altman, David Sterenberg szervezésében.

El Liszickij és Ilja Ehrenburg közreműködésével március-áprilisi számmal megjelenik az Objet/Gegendstand/Vesh című nemzetközi kortárs művészeti folyóirat.

Milánóban Margherita Sarfatti szervezésében megalakul a Novecento csoport.

Amerikában elkészítik az első kétszínű Technicolor filmet, címe: The Toll of the Sea.

1923


Réti Istvánt rendes tanárrá nevezik ki a Főiskolán, 1938-ig tanít.

Bortnyik Sándor, Vörös palack, olaj, mgt.

Korb Erzsébet, Kinyilatkoztatás, olaj, MNG.

Patkó Károly, Fürdőzők, olaj, MNG.

Medgyessy Ferenc, Táncosnő, bronz szobor, MNG.

Üzembe helyezik az első rádióadót Csepelen.

Megnyílik az Alkotás Művészház a Kossuth Lajos utcában (1924-ig áll fenn).

Megjelenik Fülep Lajos írása, a Magyar művészet.

Megnyílik a Hopp Ferenc (1833-1919) gyűjteményét bemutató Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum az Andrássy úti palotában Felvinczi Takács Zoltán rendezésében.

Megjelenik Pogány Kálmán szerkesztésében az Ars Una művészeti folyóirat első száma (a lap 1923-24 között áll fenn).

Moholy-Nagy László a Bauhaus tanáraként Weimarban telepedik le.

Monzában megrendezik az I. nemzetközi iparművészeti biennálét (Esposizione internazionale delle arti decorative), 1923. május-október.

William Roberts, A sakkjátszma, olaj, Newark Gallery, New Jersey

1924


Bortnyik Sándor, Új Ádám, olaj, MNG.

Bortnyik Sándor, Geometriai fomrák térben, olaj, mgt.

Bortnyik Sándor, Zöld szamár, olaj, MNG.

Bernáth Aurél, Starnbergi tó I., pasztell, szén, mgt.

Kassák Lajos, DUR grafikai mappa, tus, kollázs, Szombathelyi Képtár

Péri László színezett beton térskonstrukciókat készít.

Rudnay Gyula, Csipkekendős nő, olaj, MNG

Schönberger Armand, Kávéházi jelenet, olaj, MNG.

Aba-Novák Vimos, Eta mosdik, olaj, MNG.

Szőnyi István, Viadukt, olaj, MNG.

Molnár-C. Pál, Aktok, olaj, mgt.

Magyarország Népszövetségi kölcsönt kap.

Is címmel Mezei Árpád, Pán Imre, Gerő György szürrealista folyóiratot indít.

Gerevich Tibor vezetésével új tanszéket alapítanak a Pázmány Péter Tudományegyetemen Művészettörténeti és Keresztény Régészeti Tanszék néven.

Rippl-Rónai József és Vaszary János vezetésével megalakul a KUT (Képzőművészek Új Társasága).

Réti István szerkesztésében a Nyugatban sorozat indul Nagybányai művészek címmel.

Balázs Béla: A látható ember című műve Németországban jelenik meg.

Ősszel megjelenik A szürrealizmus kiáltványa André Bretontól és Louis Aragon Álomözön című programadó írása a Commerce párizsi folyóiratban.

Megjelenik a La Révolution surréaliste folyóirat első száma.

Meghal Ljubov Popova.

Gerrit Rietveld Utrechtben megépíti Truus Schröder családi házát De Stijl stílusban.

1925

Molnár Farkas hazatér Weimarból a Bauhaus-iskolából.

Vaszary János, La Cigale, olaj, mgt.

Scheiber Hugó, Cirkusz, tempera, mgt.

Kádár Béla, Ádám és Éva, tempera, Salgó-gyűjtemény.

Szőnyi István, Hegytetőn, olaj, MNG.

Bortnyik Sándor, Ma-album, nyomat, JPM, Pécs.

Bortnyik Sándor, Geometrikus kompozíció, olaj, mgt.

Patkó Károly, Szüreti pihenő, olaj, mgt.

Aba-Novák Vilmos, A művész és felesége, olaj, MNG.

Nagy István, Szalmakazlak, olaj, mgt.

Kállai Ernő összefoglaló könyve az Új magyar piktúra 1900-1925 egy időben jelenik meg magyar nyelven az Amicusnál és német nyelven a lipcsei Klinghardt und Biermann Verlagnál.

Londonban a Royal Academy nemzetközi kiállításán bemutatót rendeznek a Szinyei Merse Pál társaság szervezésében a magyar művészet számára.

Palasovszky Ödön megnyitja a Zöld szamár színházat.

Az Andrássy úti Mentor Könyvkereskedésben kiállításokat szerveznek kortárs művészek számára (1925-27 között).

Majovszky Pál szerkesztésében megindul a Magyar Művészet, a század eleji Művészet folyóirat utódjaként (1938-ig áll fenn).

Megalakul főként főiskolás művészekből (Csók- és Vaszary-növendékekből) az UME (Új Művészek Egyesülete).

Első szürrealista kiállítás Párizsban.

A Bauhaus Dessauba költözik. Molnár Farkas hazatér a Bauhausból.

1925. május 19-én Monzában megnyílik a II. Mostra internazionale delle arti decorative.

1925. június 14-szeptember 18. között G. F. Hartlaub igazgató rendezésében kerül sor a mannheimi Städtischen Kunsthalle-ban 32 művész 124 alkotásával a Die Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus című kiállításra.

Lipcsében megjelenik Franz Roh műkritikus könyve, a Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten europäischen Malerei címmel.

Párizsban International des Arts Décoratifs et Industriel Modernes címen kiállítás rendeznek. A Pavillon de L’Esprit Nouveau-t Le Corbusier és Amédée Ozenfant tervezi. A kiállításon Konsztantyin Melnyikov konstruktivista tervei szerint építik meg a Szovjet Pavilont.

Willi Baumeister, Ember és gépek, olaj, Stuttgart

Hollywoodban elkészül az első nagy színes filmprodukció, A fekete kalóz Douglas Fairbanks főszereplésével.

1926

Wälder Gyula terve a budai ciszterci templom, rendház és gimnázium épületeihez. (A gimnázium 1927-29, a templom 1936-38 között épül, míg a rendház nem épült fel.)

Vilt Tibor, Önarckép, faszobor, mgt.

Patkó Károly, Fürdőzők, olaj, mgt.

Aba-Novák Vilmos, Zugligeti részlet (Kocsmaudvar), olaj, MNG.

Tihanyi Lajos, Csendélet, olaj, MNG.

Bernáth Aurél, Starnbergi tó, olaj, mgt.

1926 nyarán a Népszövetség megszünteti Magyarország pénzügyi ellenőrzését.

1926 decemberében megjelnik a magyar aranyalapú valuta a pengő, és váltópénze a fillér.

A Műcsarnok felügyeletét az Országos Magyar Képzőművészeti Társulattól a Főváros vette át.

A Szinyei Merse Pál Társaság Brüsszelben rendez kiállítást.

1926. májusában nyílt meg első ízben a fiatal művészek seregszemléje, a Tavaszi Szalon a Nemzeti Szalonban (1943-ig minden évben) a Szinyei Társaság kezdeményezésére.

A Hódmezővásárhelyi Művészeti Társaság alapítása (Tornyai József, Rudnay Gyula, Kallós Ede).

A Vállalkozók Lapja mellékleteként megindul a Tér és Forma folyóirat (1928-tól önállósul).

A KUT önálló folyóiratot indít KUT címen Dénes Lajos, majd Rózsa Miklós szerkesztésében.

A Magyar Iparművészek Országos Egyesülete megalapítása.

A polgármester Strazsinszky László kezdeményezésére művésztelep alakul Szentendrén.

Az emigrációból hazatért Kassák Lajos szerkesztésében megjelenik a Dokumentum avantgarde folyóirat (1927-ig).

Októberben Országos egyházművészeti kiállítás nyílik a Nemzeti Szalonban számos díjjal, köztük a Szent Ferenc-emlékév oltárkép-pályázatával, melyen több mint 100 festő vesz részt .

Katherine S. Dreier és a Société Anonyme a Brooklyn Museumban megrendezi a korszak egyik legnagyobb tárlatát, az International Exhibition of Modern Artot, 1926. november 11-1927. január 1. (itt még nincs összetörve Duchamp Nagy üvege).

Dessauban felépül a Bauhaus iskola üvegfalú épületkomplexuma Walter Gropius tervei alapján (1925-26).

Milánóban a Scuole Superiore de Architettura del Politecnico di Milano fiatal építésze megalakítják a Gruppo 7-t (Ubaldp Castignoli, Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava, Giuseppe Terragni, majd Adalberto Libera is csatlakozik). Első bemutatkozásukat a monzai biennálén 1927-ben tartják.

1927

A Kotsis Iván tervezte tihanyi Biológiai Kutatóintézetben (1926-27) Vaszary János fest falképet.

Elkészül Bernáth Aurél Riviéra című korszakos műve, olaj, MNG

Bernáth Aurél, Reggel, olaj, MNG.

Meghal Rippl-Rónai József.

Egry József, Vitorlás, olajpasztell, mgt.

Paizs Goebel Jenő, Szent Sebestyén (Önarckép), olaj, MNG

Tihanyi Lajos, Tristan Tzara arcképe, olaj, MNG.

Perlrott Csaba Vilmos, Pont Neuf, olaj, mgt.

Kádár Béla, Anya gyermekével, tempera, Türr István Múzeum, Baja.

Szőnyi István, Völgyben legelésző lovak, gouache, mgt.

1917. március 5-én Rómában Mussolini és Bethlen István aláírja az olasz-magyar szerződést.

Lord Rothermere angol sajtómágnás a Daily Mail című lapjában kampányt indít a trianoni békeszerződés revíziója érdekében. Kezdeményezésére megalakul a Magyar Revíziós Liga.

XIII. tc. beiktatása a külföldi magyar intézetek megalapításáról.

Novemberben beiktatják Serédi Jusztinián esztergomi érseket és Magyarország hercegprímását.

Megszűnik az 1902-ben alakított Nagybányai Szabad Festőiskola. A művésztelepet a Nagybányai Festők Társasága veszi át. Szeptember 15-ével létrejön a Nagybányai Szépművészeti Iskola Mikkola András, Börtsök Samu és Krizsán János vezetésével.

Réti Istvánt a Képzőművészeti Főiskola rektorává választják, amely tisztséget 1935-ig viszi

Bortnyik Sándor szerkesztésében megjelenik az Új Föld folyóirat (1928-ig).

A műcsarnoki konzervatív ízlés képviseletére megjelenik a Képzőművészet folyóirat Gyöngyösi Nándor szerkesztésében (1935-ig működik).

Műgyűjtő néven Szilárd Vilmos új folyóiratot indít (1931-ig működik).

Az UME Vaszary vezetésével kiválik a KUT-ból, s művészei önállóan állítanak ki.

Decemberben Tamás Henrik megnyitja progresszív művészeti galériáját, az Akadémia utcában lévő Tamás Galériát (1942-ig működik).

1927. január 10-én Berlinben az Ufa Palastban bemutatják Fritz Lang, Metropolis című filmjét.

Monzában megrendezik a III. Mostra internazionale delle arti decorative-t, 1927. május-október.

J. J. P. Oud holland építész (De Stijl alapítója) Rotterdamban megépíti a Holland lakónegyed modern, Neue Sachlichkeit házait.

Dominikus Böhm, Köln-Frielinsdorfi plébániatemplom (1926-27).

Karl Moser üvegfalú vasbeton Szent Antal r.k. temploma, Basel (1926-27).

Az Otto Wagner-tanítvány Karl Ehn irányításával épül fel a bécsi Karl Marx Hof lakótelepet.

1927. december 13-án A. E. Gallatin a New York Universityn megnyitja absztrakt és kubista alkotásokból álló gyűjteményét Gallery of Living Art néven.

1928


Szőnyi István, Zebegényi temetés, olaj, MNG.

Egry József, Hálóvető, olajpasztell, mgt.

Berény Róbert, Csellózó nő, olaj, MNG.

Vaszary János, Parkban, olaj, MNG.

Frank Frigyes, Reggeli ébredés, olaj, JPM, Pécs.

Dudits Andor az Országos Levéltár lépcsőházának falképein dolgozik.

Kövesházi Kalmár Elza, Lélegző tánc, gipsz szobor, MNG.

Martyn Ferenc metafizikus kompozíciókat fest (Alakok lépcsős szerkezetben, olaj, JPM, Pécs, Női alak tengerparti tájban, olaj, JPM, Pécs).

Scheiber Hugó, Világváros, olaj, mgt.

Derkovits Gyula, Halas csendélet, tempera, MNG.

Barcsay Jenő, Munkáslány, olaj, Ferenczy Múzeum, Szentendre.

Stockholmban magyar képzőművészeti kiállítás nyílik.

Megalakul a Munkácsy-céh.

A régi Műcsarnok helyiségeiben Petrovics Elek és Pigler Andor rendezésében megnyílik az Új Magyar Képtár, amely a Szépművészeti Múzeum felügyelete alatt áll.

Kassák Lajos Munka folyóiratának megindulása (1939-ig működik).

Önálló folyóiratként jelenik meg a Tér és Forma Bierbauer Virgil szerkesztésében. (1926-28 között a Vállalkozók Lapja mellékletében.) 1947-ben szűnik meg.

A hannoveri Provincialmuseumban El Liszickij megvalósítja a Kabinett der Abstrakten-tervét.

Gio Ponti Domus címmel megalapítja a modern olasz építészet legfontosabb folyóiratát.

A Szovjetunióban megindul az első öt éves terv (1928-32).

1929

Árkay Aladár, Jézus Szentséges Szíve r.k. plébániatemplom, Győr-Gyárváros – az első modern szellemű szakrális épület Magyarországon.

Medveczky Jenő, Önarckép, ola,j MNG – még Budapesten festi.

Medveczky Jenő, Nővérek, olaj, MNG.

Patkó Károly, Toilette, olaj, mgt.

Trauner Sándor, Kép I., applikált, olaj, MNG.

Marty Ferenc, (Absztrakt) kompozíció (Madarak), olaj, MNG.

Schönberger Armand, Aktkompozíció kutyával, olaj, mgt.

Schönberger Armand, Út és házak, olaj, mgt.

Derkovits Gyula, Gyökerek, olaj, Szombathelyi Képtár.

Derkovits Gyula, Szőlőevő, olaj, MNG.

Bene Géza csendélet perspektívákkal, tempera, mgt.

Bernáth Aurél, Tél, pasztell, MNG.

Rauscher György, Szomory Dezső, olaj, MNG.

1928/29 telén megérkeznek az első művészösztöndíjasok a római Collegium Hungaricumba. Az intézmény 1943-ig, Róma Szövetséges bombázásáig működik.

Serédi Jusztinián hercegprímás és Gerevich Tibor elnökletével a Magyar Római Katolikus Egyházon belül megalakul az Országos Egyházművészeti Tanács, valamint Szőnyi Ottó igazgatásával a Központi Egyházművészeti Hivatal.

Meghal Olgyai Viktor, a főiskolai grafikai képzés atyja. A műhely vezetését tanársegéde, Varga Nándor Lajosra viszi tovább.

Új Progresszív Művészek kiállítása.

Bortnyik Sándor megnyitja reklámgrafikai iskoláját, a Műhelyt.

Lateráni egyezményben kijelölik a Città del Vaticano területét (1929. február 11.).

New Yorkban összeomlik a tőzsde, a gazdasági világválság kezdete (1929. október 24.)

Ludwig Mies van der Rohe a barcelonai világkiállításra a racionalista építészet szellemében tervezi a Német Pavilont.

A Bauhausban dolgozó Breuer Marcel segítségével megszervezik az 1928-ban alakult CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) berkeiben működő Cirpac (Comité International pour la Réalisation des Problèmes d’Architecture Contemporaine) munkabizottság magyar részlegét Molnár Farkas vezetésével.

191 művész részvételével megrendezik a Film und Foto. Internationale Ausstellung des deutschen Werkbunds című tárlatot Stuttgartban, Neue Städtische Ausstellungshallen, 1929. május 18-július 7.

Moszkvában felépül Konsztantyin Melnyikov építész két, egymást metsző hengerből álló modern háza

New Yorkban 1929. november 9-én megnyílik a MOMA a Fifth Avenue 730 alatt.

Bécsben a filozófus Ludwig Wittgenstein és az építész Paul Engelman tervezésében épül fel a Wittgenstein család Loos-típusú modern háza.

<< 1910-1919    1930-1939 >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés