Bevezetés a filozófiába (Bő vázlat tanároknak)

11. óra

Ettől kezdve néhány gondolkodói magatartást, elméleti-gyakorlati beállítódást mutatunk be olyan dokumentumok alapján, melyek álláspontok ütközését rögzítik. Az ilyen vita-dokumentumok előnyösebbek a bevezetés céljaira, mint a monolit, monografikus megjelenítések.

A diszkurzusetika néhány fő elgondolásának felvillantása Karl-Otto Apel: Két erkölcsfilozófiai tanulmány (Budapest: Áron, 1993.), Jürgen Habermas: A kommunikatív etika (Budapest: Új Mandátum, 2001.) valamint Felkai Gábor bevezető tanulmányai alapján.

<< 10. óra Etika – gyakorlati filozófia    12. óra Igazság, igazságszolgáltatás, demokrácia >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés