A film és társművészetei

Bevezető

(bevezető kurzus szabad bölcsészeknek)

 

A tárgy időtartama: 12 alkalom (1 szemeszter)

Heti óraszám: 2x2 (előadás+vetítés)

A félév zárása: kollokvium

 

A tantárgy célja:

A tantárgy a szabad bölcsész képzésben részt vevő hallgatókat - az általános művészetelméleti alapozó kurzuskínálatba illeszkedve - a filmművészet mint sajátos művészeti ág jellegzetességeibe hivatott bevezetni. Ennek keretében az órákon a különböző művészeti területek (zene, képzőművészet, fotográfia, építészet, irodalom) és a film kapcsolódási pontjainak bemutatásával és elemzésével egyrészt a filmművészet ágazati sajátosságait kívánja kiemelni, másrészt pedig bemutatja az intermedialitás és a művészeti formák közötti kommunikáció sajátos és lehetséges formáit.

A tantárgy alapvetően filmművészeti kiindulású, tehát a jelenségek elemzésének alapját mindig a filmtörténeti és filmelméleti meglátások adják, vagyis a tantárgy kifejezett céljának tekinti a hallgatók filmtörténeti és filmelméleti ismereteinek gyarapítását.

 

Tartalma:

Az előadások a zene, a képzőművészet, az építészet, a fotográfia és az irodalom konkrét, illetve ezen művészeti ágak módszereinek áttételes megjelenését vizsgálják a filmművészetben. A témák alkalmanként egy-egy filmművészeti stílusirányzat ilyen jellegű értelmezését járják körül (pl. a német expresszionizmus és képzőművészeti vonatkozásai), máskor egy-egy filmalkotó munkáinak értelmezését adják (pl. Peter Greenaway vagy Derek Jarman munkái), illetve egy sajátos filmműfaj segítségével mutatnak rá fontos, társművészeti vonatkozású filmes jelenségekre (pl. a klasszikus musical mint „erős" filmműfaj).

Minden előadáshoz egy, a témához kapcsolódó teljes film vetítése kapcsolódik, illetve az órán a különböző jelenségek illusztrálásához rövid filmrészletek kerülnek bemutatásra.

A témákhoz kapcsolódó kötelező olvasmányokat a hallgatók önállóan dolgozzák fel a vizsgára készülve.

 

A kollokvium követelményei:

A tárgy írásbeli vizsga letételével teljesíthető. A vizsga első szakasza egy filmismereti tesztből áll, mely az órákhoz kapcsolódva vetített filmalkotások ismeretét kéri számon. A tesztet sikeresen teljesítők bocsáthatóak vizsgára, ahol a hallgatóknak 3-4 esszékérdésre kell írásban válaszolniuk. A kérdések számon kérik, az előadásokon feldogozott témakörök átfogó ismeretét, valamint a kötelező olvasmányok ismeretanyagát.

   1. Film és fotográfia >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés