Tipográfia (írás számítógéppel)

Szakirodalom

A gépírás szabályai. 1987. MI 3495/1-86 Magyar Szabványügyi Hivatal, Műszaki Irányelvek.

A korrektúra- és revízióolvasás, valamint a revízió-végrehajtás szabályzata. Nyomdaipari Tröszt, 1964 .

A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985.

Czakó Krisztina - Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Osiris Kiadó.

Hargitai Henrik 2005. Tipográfiai analfabétizmus. Iskolakultúra 2005/9, 131­-135.

Keszler Borbála 2004. Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Keszler Borbála 2003. A magyar írásjelhasználat és Európa. Magyar Nyelvőr, 2003. jan-márc. 24-35.

Simonyi Zsigmond 1903. Az új helyesírás. Budapest, Athenaeum.

Fábián Pál 1967. Az akadémiai helyesírás előzményei. Akadémiai Kiadó.

Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai. Magyar Tudós Társaság. Ötödik kiadás. Buda, 1841.

ISO 8601 szabvány

Kis Ádám 1999. Az akadémiai helyesírási szabályzat és a számítógép (elválasztás, különírás, egybeírás, helyesírás ellenőrzés) Magyar Nyelvőr 1999. április-június

Nyomdai kézirat. 1974. MSZ 9651-74. Magyar Népköztársasági Országos Szabvány

Williams, Robin: The PC is not a typewriter, Peachit Press 1995.

Williams, Robin: The Non-Designer's Type Book, Peachit Press 2003.

Truss, Lynne: Eats, Shoots and Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. Profile Books, 2004.

Schwartz Ármin 1929. Tipográfiai szabályok. In: Balassa József (szerk.): Az egységes magyar helyesírás szótára és szabályai. Budapesti Korrektorok és Revizorok Köre

The Gallery Of "Misused" Quotation Marks (http://www.juvalamu.com/qmarks/)

<< A QuarkXpress használata    Függelék >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés