Emberi természet a 20. századi és mai filozófiában: humanizmus, antihumanizmus (Simone de Beauvoir, Michel Foucault) (egzisztencialista, marxista, posztmodern, feminista hatások)

Kérdések

  1. Hogyan fogja fel az egzisztencializmus az embert?
  2. Hogyan gondolkodott a szabadság kérdéséről Beauvoir és Sartre?
  3. Milyen filozófiai irányzatok alapozták meg Beauvoir A második nem c. művét?
  4. Beauvoir művének Bevezetése alapján a filozófia hogyan gondolkodott a nőről? (A Mi a nő? kérdésre adott válaszok összegzése)
  5. Hogyan viszonyul egymáshoz az Ember, a Férfi és a Nő fogalma, ha a filozófia történetében vizsgáljuk?
  6. Beauvoir szerint a nő sorsa eleve meghatározott-e? (a determinista felfogás biológiai, pszichológiai és történeti-társadalmi szempontjából)
  7. Miben áll a nő helyzetének (szituációjának) kétértelműsége a szabadság szempontjából?
  8. Mit jelent Beauvoir művében a női testi létezés, a test fenomenológiai fogalma?
  9. Hogyan kapcsolódik a két nemhez a termelés/újratermelés (produkció–reprodukció) fogalompárja, és mit jelent ez társadalmi szerepük és értékelésük szempontjából?

Olvasmányok

Kötelező

Beauvoir: A második nem. Gondolat, Bp., 1969 (1971), Bevezetés, 46-63. 67-69.

Ajánlott

A második nem. I. rész: Történelem; II. rész: A házasság (a férjes asszony helyzete)

Beauvoir: A kor hatalma. Magvető, Bp., 1965; Uő: A körülmények hatalma. Magvető, Bp., 1966.

Az egzisztencializmus. Szerk. Köpeczi B. Gondolat, Bp., 1972. (3. kiadás)

Joó Mária: S. de Beauvoir és A második nem. Pro Philosophia Füzetek, 35. Veszprém, 2003, 35–57.

<< Simone de Beauvoir     >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés