BIBLIOGRÁFIÁK A FILMELMÉLET ÉS A FILMTÖRTÉNET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

2. Filmtörténet bibliográfiák2.1. Válogatott bibliográfia az egyetemes filmtörténet tanulmányozásához

Szerzők: Vajdovich Györgyi, Varga Balázs

2.1.1. Összefoglaló kötetek, adattárak

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006.

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith) Glória: Budapest, 1998.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003.

Ulrich Gregor–Enno Patalas: A film világtörténete. Gondolat: Budapest, 1966.

Hevesy Iván: A némafilm egyetemes története. Magyar Filmintézet: Budapest, 1991.

Sadoul, Georges: A filmművészet története. Budapest, Gondolat, 1959.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Héttorony–Budapest Film: Budapest, 1992.

Kömlődi Ferenc: Az amerikai némafilm története. Magyar Filmintézet: Budapest, 1999.

Magyar Bálint: Az amerikai film. Gondolat: Budapest, 1974.

Jay Leyda: Régi és új. Az orosz és szovjet film története. Gondolat: Budapest, 1967.

Carlo Lizzani: Az olasz film története 1895-1979. Gondolat: Budapest, 1981.

Berkes Ildikó–Nemes Károly: A japán film világa. Magyar Filmintézet: Budapest, 1997.2.1.2. Válogatott bibliográfia korszakok szerint

A mozgókép megjelenése és az ősfilm korszaka. A filmelbeszélés kialakulása, a filmműfajok megjelenése.

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 33–55, 65–77.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 6–23, 29–36.

A sajátság természetrajza, avagy a film – ahogy ők látták (Korabeli írások a filmtörténet korai korszakából) Filmspirál no. 2. II. évf. (1996) no. 1. pp. 1–48.

Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. 9. fejezet: A klasszikus elbeszélésmód: a hollywoodi példa pp. 169-216.

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 3–84, 155–240. Magyarul egy fejezete: Bordwell, David: A klasszikus elbeszélésmód. In: Kovács András Bálint–Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Palatinus, 2004. pp. 183–228.

Bottomore, Stephen: Shots in the Dark. The Real origins of Film Editing. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 104–113.

Burch, Noël: A Primitive Mode of Representation? In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 220–227.

Chanan, Michael: Economic Conditions of Early Cinema. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 174–188.

Elsaesser, Thomas (ed.) Early Cinema. Space, Frame, Narrative. London, BFI, 1990.

Gaudreault, André: Film, Narrative, Narration. The Cinema of the Lumiere Brothers. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 68–75.

Gunning, Tom: Az attrakció mozija. A korai film, nézője és az avant-garde. In: Kovács András Bálint–Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Palatinus, 2004. pp. 292–302.

Gunning, Tom: ,,Nagyon finom teveszőr ecsettel rajzolták”. A filmes műfajok eredetei. In: Kovács András Bálint–Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Palatinus, 2004. pp. 273–290.

Gunning, Tom: Non-kontinuitás, kontinuitás, diszkontinuitás. A korai filmek műfajainak elmélete. In: Kovács András Bálint–Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Palatinus, 2004. pp. 304–319.

Salt, Barry: Film form 1900–1906. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 31–44.

Staiger, Janet: Combination and Litigation. Structures of US Film Distribution, 1896–1917. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 189–210.

Szalay Károly: A geg nyomában. Magvető, Budapest, 1972. pp. 11–32.

Will Wright: A hatlövetű és a társadalom. In: Berkes Ildikó (szerk.): A western MFIFA, Budapest, 1981. pp. 20–51.


Az európai és az amerikai film az 1900-as és 1910-es években (gyártástörténeti, műfaji és stilisztikai sajátosságok).
Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 55–65, 78–103.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 23–29, 36–42, 80–89, 128–166.

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 85–112.

Curran, James–Porter, Vincent (ed.): British Cinema History. Totowa, N. J.,Barnes & Noble Books, 1983.

Hayward, Susan: French National Cinema. London, Routledge, 1993. Ch. 2. Magical moments of musical silence: French cinema’s classical age 1895–1929. pp. 68–117.

Hevessy Iván: A némafilm egyetemes története 1985–1929. Budapest, Magyar Filmintézet, 1993.

Jacobs, Lewis: The Rise of American Film. New York, Harcourt, Brace and Company, 1939.

Jeanne, René: Cinéma 1900. Paris, Flammarion, 1965.

Kömlődi Ferenc: Az amerikai némafilm. Budapest, Magyar Filmintézet, 1999.

Lizzani, Carlo: Az olasz film története 1895-1979. Budapest, Gondolat, 1981. pp. 1138. vagy: Lizzani, Carlo: Az olasz film története 1895-1961 I-II. Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1967.

Magyar Bálint: Az amerikai film. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1974. pp. 29–60.

 

Az 1910-es és 1920-as évek főbb európai irányzatai (német expresszionizmus, szovjet montázsfilm, francia avantgárdok).

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 105–166, 191–208.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 98–109, 116–120, 166–178.

Abel, Richard: French Cinema. The First Wave 1915-1929. Princetown University Press, 1984. Ch. IV: The narrative avant-garde. pp. 279-294.

Bordwell, David: French Impressionist Cinema: Film Culture, Film Theory, and Film Style. New York: Arno, 1980.

Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. 11. fejezet: „A történelmi materialista elbeszélésmód: a szovjet példa” pp. 245–278.

Burch, Noël: Marcel l’Herbier. Paris: Seghers, 1973.

Eisner, Lotte H.: A démoni filmvászon. Magyar Filmintézet-Filmvilág-Szellemkép, 1994.

Geréb Anna: Orosz montázsiskolák. Filmtett (2001) no. 6-7.

Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1992. pp. 21–111.

Kracauer, Siegfried: Caligaritól Hitlerig. A német film pszichológiai története. Budapest: Magyar Filmintézet, 1991.

Leyda, Jay: Régi és új. Az orosz és a szovjet filmtörténete. Budapest, Gondolat, 1967.

Lebegyev, Nyikolaj: A szovjet némafilm története I-II. Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet, 1965.

Filmkultúra XXIII (1987) no. 1.: Összeállítás a FEKSZ történetéből pp. 3-39.

Metropolis 1998 ősz: Eisenstein-szám

Metropolis 2000. no. 3. Dada és film, Antonin Artaud és a film összeállításai

Metropolis 2006 no. 4. Metropolis-összeállítás

Karcsai Kulcsár István (szerk.): Szürrealizmus a filmművészetben. MFIFA, Budapest, 1972.

 

Delluc, Louis: A film művészete. Filmspirál no. 2. II. évf. no. 1. pp. 48–51.

Delluc, Louis: Fotogénia. Filmspirál no. 2. II. évf. no. 1. pp. 59–62.

Dulac, Germaine: A film avantgárdja. Filmspirál no. 5. II. évf. no. 4. pp. 90–95.

Dulac, Germaine: A valódi mozgófénykép. Filmspirál no. 3. II. évf. no. 2. pp. 90–93.

Epstein, Jean: Néhány szó a fotogéniáról. Filmspirál no. 3. II. évf. no. 2. pp. 81–84.

Léger, Fernand: A film kapcsán. Filmspirál no. 5. II. évf. no. 4. p. 89.

L’Herbier, Marcel: A filmalkotó eszköztára. Filmspirál no. 5. II. évf. no. 4. pp. 101–102.

Moussinac, Léon: A film ritmusa. Filmspirál no. 2. II. évf. no. 1. pp. 63–66.

 

A hangosfilmváltás Európában és Amerikában. Az európai film az 1930-as és az 1940-es években.

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 217–236, 263–270, 306–325.

Új Oxford Filmenciklopédia. Budapest, Glória Kiadó, 2003. pp. 215–223, 374–381

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 298–308.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Héttorony Könyvkiadó-Budapest Film, 1992. pp. 7–91.

Monaco, James: American film now. Baseline Books, 1984.
Hackett, H.: The French cinema during the occupation. Sight and Sound Vol. 15. (1946) no. 57.

Hayward, Susan: French National Cinema. London, Routledge, 1993. Ch. 3.: From clarity to obscurity: French cinema’s age of modernism 1930–58. főleg pp. 145–204.; gyártástörténet: Ch.1.: A brief ecohistory of France’s cinema industry 1895–1929. idevonatkozó részei

Sadoul, Georges: A filmművészet története. Budapest, Gondolat, 1959. 13. fej. A hangosfilm megjelenése; 15. fej. A francia lírai realizmus 1930–1945.

Film a diktatúrák idején. A neorealizmus intézményrendszere, stiláris jellemzői és legfontosabb alkotói.

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 285–306, 384–395.

Új Oxford Filmenciklopédia. Budapest, Glória Kiadó, 2003. pp. 365–373, 388–395.

Bazin, André: A neorealizmus esztétikája. In: Bazin: Mi a film? Osiris, 1995. pp. 369–448.

Bazin, André: Sztálin mítosza a szovjet filmben. In: Bazin: Mi a film? Osiris, 1995. pp. 353–365.

Bondanella, Peter: Italian Cinema from Neorealism to the Present. New York, Continuum 1990. pp. 12–103.

Földényi F. László: Művészet a Harmadik Birodalomban. Filmvilág XXXVII (1994) no. 5. pp. 40-43.

Kracauer, Siegfried: Caligaritól Hitlerig. A német film pszichológiai története. Budapest: Magyar Filmintézet, 1991. pp. 194–235.,  241–273.

Lizzani, Carlo: Az olasz film története 1895-1979. Budapest, Gondolat, 1981. pp. 122184.
Rentschler, Eric: The ministry of illusion. Nazi cinema and its afterlife. Cambridge, Harward University Press, 1996.

Schubert Gusztáv: A szépség szörnyetege. (Leni Riefenstahl 100) Filmvilág XLV (2002) no. 12. pp. 26–31.

Sontag, Susan: A fasizmus bűvöletében. Múlt és jövő új folyam IX (1997) no. 3. pp. 81–94.; vagy Sontag: Fülbemászó fasizmus. In: Sontag: A Szaturnusz jegyében. Cartaphilus, 2001. pp. 83–118.

Szilágyi Ákos: A sztálini idők mozija. Filmvilág (1988) no. 9–10–11–12. (1989) no. 1.

Vitti, Antonio: Giuseppe De Santis and Postwar Italian Cinema. University of Toronto Press, 1996.  pp. 7–62. 

 

A klasszikus hollywoodi stúdiórendszer és az intézményes stílus az 1920-as és 1930-as években (gyártástörténeti, stiláris és műfaji változások, fontosabb rendezők, sztárok)
Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 167–190, 237–262.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 43–53, 224–233, 243–251, 255–283, 294–299, 303–318, 323–331.

Bazin, André: Charlie Chaplin. In: Bazin: Mi a film? Budapest: Osiris, 1999. pp. 155–224.

Berkes Ildikó: A western. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 142–153, 281–297, 309–329.

Király Jenő: Frivol múzsa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. „A bűn kalandjai 1.: Vad álmok (A klassikus gengszterfilm világképe)” pp. I. köt. 367–381.

Maddrey, Joseph: Nightmares in Red, White and Blue. The Evolution of the American Horror Film. Jefferson, N.C.: McFarland, 2004.

Szalay Károly: A geg nyomában. Budapest, Magvető, 1972. pp. 33–82.

Varró Attila: Az örök trónkövetelő. Stroheim melodrámái. Filmvilág 2006/10. pp. 44–45.

Filmkultúra XXV (1989) különszám: Chaplin születésének 100. évfordulójára

 

A klasszikus hollywoodi film az 1940-50-es években

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 345–377.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 235–240, 251–255, 255–283, 300–301, 318–331.

Bazin, André: Orson Welles. In. Bazin: Mi a film? Budapest: Osiris, 1995. pp. 227–326.

Berkes Ildikó: A western. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 330–364.

Schatz, Thomas: Boom and bust: the American cinema in the 1940s. New York, Scribner, 1997. 

Doherty, Thomas Patrick: Projections of war: Hollywood, American culture and World War II. New York, Columbia University Press, 1999.

Király Jenő: Frivol múzsa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. „A SF-nagyforma vázlata” II. köt. pp. 551–563.

Kovács András Bálint: A klasszikus elbeszélés feloldódása: a film noir és a modernizmus. In: Kovács: A modern film irányzatai. Budapest: Palatinus, 2005. pp. 264–274.

Maddrey, Joseph: Nightmares in Red, White and Blue. The Evolution of the American Horror Film. Jefferson, N.C.: McFarland, 2004.

Orson Welles-blokk. Filmvilág (1986) no. 1. pp. 24–38.

Strausz László: A reklám a lényeg! Filmvilág, 2004/12. pp. 20–23.

Truffaut–Hitchcock. Magyar Filmintézet–Pelikán Kiadó, Budapest, 1996.

Varró Attila: Kubrick Nagymester. Metropolis, 2002/2. pp. 38-51.

Wright, William: Six guns and society: a structural study of the Western. Berkeley, Los Angeles – London, University of California Press, 1975. Részlete magyarul: Wright, Will: A hatlövetű és a társadalom. In: Berkes Ildikó (ed.): A western. Antológia. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1980. pp. 20–52.

 

A dokumentumfilm az 1920-as évektől a cinéma véritéig

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 208–209, 331–339.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 89–98, 332–344.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Héttorony Könyvkiadó-Budapest Film, 1992. Ch. „Tudós a kamera mögött – Jean Rouch”. pp. 140–146.

Quintar, Fuad: Robert Flaherty et le documentaire poétique. Études Cinématographiques No. 5. Vol. 1. Automne 1960.

Swann, Paul: The British documentary film movement 1926–1946. New York, Cambridge University Press, 1989.

Vertov, Dziga: Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok. MFIFA, Budapest, 1973. pp. 128–145.

 

Európa a II. világháború után. Franciaország, Nagy-Britannia, Skandinávia.

Ulrich Gregor–Enno Patalas: A film világtörténete. Gondolat, Budapest, 1966. pp. 361–386.

Max Ophuls: A felszín mélysége. Filmvilág, 2002/9–10–11–12. pp. 32–39., 40–44., 42–46., 44–47.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. Héttorony–Budapest Film, Budapest, 1992. pp. 95–106.

 

Európán kívüli filmművészetek. Japán és India 1945 után.

Berkes Ildikó: Kurosawa Akira. Magyar Filmintézet, Budapest, 1991. pp. 73–94.

Berkes Ildikó–Nemes Károly: A japán film világa. Budapest, Magyar Filmintézet, 1997. pp. 131–146.; 168–179.

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Glória, Budapest, 1998. pp. 423–428., 724–729.

 

A szerzői film elmélete.

Alexandre Astruc: Egy új avantgarde születése: a kamera mint töltőtoll. In: Kép–Mozgókép–Kultúra. Fejezetek a filmesztétikából. Múzsák, Budapest, é.n. pp. 133–137.

André Bazin: A filmalkotó személyiségéről. In. Uő: Mi a film? Osiris, Budapest, 1995. pp. 24–43.

François Truffaut: A szerzők politikája. In: Francois Truffaut: Önvallomások a filmről. Osiris, Budapest, 1996. pp. 67–74.

Peter Wollen: A szerzői elmélet. Metropolis, 2003/4. pp. 34–41.

 

A modernista film alapvonásai.

Bordwell, David: A művészfilmes elbeszélésmód. Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. pp. 217–244.

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Glória: Budapest, 1998. pp. 452–459., 669–676.

Gilles Deleuze: A mozgás-kép és három változata. Metropolis 1 (1997) no. 2. pp. 10–19.

Kovács András Bálint: A gondolat filmje. A deleuze-i filmelmélet filmtörténeti szempontból. Metropolis (1997) no. 2. pp. 44–51.

Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm 1950–1980. Palatinus: Budapest, 2005.

 

Antonioni

Györffy Miklós: Michelangelo Antonioni. Gondolat: Budapest, 1980. pp. 91–126.

 

Fellini

Tullio Kezich: Federico avagy Fellini élete és filmjei. Európa: Budapest, 2006.

Muhi Klára–Perlaki Tamás: Federico Fellini. MFIFA–NPI: Budapest, 1983. pp. 5–56.

Nemeskürty István: Federico Fellini. Budapest, Gondolat, 1974.

 

Bergman

Gelencsér Gábor: Beszédes csend. Bergman trilógiája. Filmvilág 2004/12. pp. 42–44.

Gelencsér Gábor: Álomjátékok. A Bergman-filmek formavilága. Kultúra és közösség 1998/1. pp. 97–101.

Györffy Miklós: Ingmar Bergman. Gondolat: Budapest, 1976. pp. 72–85, 157–181.

Györffy Miklós: A művész és a művészet Ingmar Bergman filmjeiben. Kultúra és közösség 1998/1. pp. 103–110.
Turnacker Katalin:
Az emberélet útjának végén. Filmkultúra online. http://www.filmkultura.hu/2005/articles/essays/bergman2.hu.html

 

Buñuel

Luis Buñuel: Utolsó leheletem. Európa: Budapest, 1989. pp. 224–274.

Bikácsy Gergely: Buñuel-napló. Budapest, Osiris, 1997.

 

Godard

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. Budapest, Héttorony Kiadó–Budapest Film. pp. 125–255.

Bordwell, David: Godard és az elbeszélés. Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. pp. 319–341.

Godard-blokk. Filmkultúra, 1967/1. pp. 57–75.

Marie–Claire Ropars–Wuillimeuer: A forma és a mélység, avagy az elbeszélés viszontagságai. Metropolis (1999) no. 4. pp. 24–35.

Susan Sontag: Godard. In. Uő: A pusztulás képei. Európa: Budapest, é. n. pp. 146–199.

 

Truffaut

François Truffaut: Önvallomások a filmről. (szerk.: Zalán Vince) Osiris: Budapest, 1996.

 

Resnais

Resnais-blokk. Filmkultúra, 1968/6. pp. 51–72.

Rugási Gyula: Tavaly Marienbadban. In: Kortársunk a film. (szerk.: Dániel Ferenc) Múzsák: Budapest, 1985. pp. 83–98

 

Pasolini

Pier Paolo Pasolini: A költői film. In: A film ma. (szerk. Nemeskürty István) Gondolat: Budapest, 1971. pp. 18–33.

Barkóczi Janka: „Késésben vagytok, drágáim” Baloldali koncepció Pier Paolo Pasolini művészetében. Filmkultúra online. http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/pasolinibark.hu.html

Szilvássy Orsolya: Testhelyzetek. A test Pasolini filmelméletében és -gyakorlatában. Apertúra 2006 nyár.

http://apertura.hu/2006/nyar/szilvassy/

Csantavéri Júlia: Szélfútta sivatagok képei. A sivatag képe és képzete Pier Paolo Pasolini műveiben. Pannonhalmi szemle. 1999/3. pp. 84–91.

 

Tarkovszkij

Kovács András Bálint–Szilágyi Ákos: Tarkovszkij. Az orosz film Sztalkere. Helikon: Budapest, 1997. pp. 7–40., 81–120.

 

nouvelle vague

Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs. Képzőművészeti Kiadó: Budapest, 1992. pp. 121–207.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. Héttorony–Budapest Film: Budapest, 1992. pp. 147–158., 173–218.

 

cseh újhullám

Ardai Zoltán: A macska nyolc éve. A csehszlovák „új filmről”. In: Tavasz és nyár között. A cseh és a szlovák „új hullám” antológiája (szerk. Zalán Vince), Budapest Film–Héttorony: Budapest, 1990. pp. 5–17.

 

lengyel filmiskola

Kovács István: Az ő nemzedékük. A „lengyel filmiskola”. In: Uő: Robogás a nyárba. Írások a lengyel filmről. Jelenkor–Forrás: Pécs–Kecskemét, 1992. pp. 9–29.

Jerzy Plazewski: Az ifjú lengyel film. In.: (szerk. B. Egey Klára, Körtvélyes Ágnes) Új irányzatok a mai filmművészetben II. Budapest: MFIFA, 1962. pp. 229–269.

Bikácsy Gergely: Andrzej Wajda. Gondolat: Budapest, 1975.

Takács Ferenc: Szertartás és irónia. Roman Polanski portréjához. Filmvilág, 1985/12, pp. 32–37.

 

a szovjet új film

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Glória, Budapest, 1998. pp. 669–676.

Az új szovjet filmművészet. In.: (szerk. Szőnyi Klára) Töltőtollam a kamera I. Tanulmányok, cikkek az új filmről. Budapest: MFIFA, 1969. pp. 167–216.

 

Az angol film az ötvenes–hatvanas években. Free Cinema, New Cinema, Hammer.

Vincze Teréz: Hosszú távon lázadó. A Dunánál 2002. július. pp. 115–119.

Takács Ferenc: Rövidtávfutók. Egy régi új hullám Európából. Filmvilág (1986) no. 12. pp. 18–23.

Harry Saltzman: Új áramlat az angol filmgyártásban. In.: (szerk. B. Egey Klára, Körtvélyes Ágnes) Új irányzatok a mai filmművészetben II. Budapest: MFIFA, 1962. pp. 301–306.

Nemes Károly: Tony Richardson. Budapest: MFIFA–Népművelési Propaganda Iroda., 1975.

Zalán Vince: A gondolkodás menedéke. Lindsay Anderson filmjeiről. Filmvilág, 1983/6, pp. 18–22.

 

Transzcendentális stílus. Ozu, Bresson, Dreyer.

Bordwell, David: A parametrikus elbeszélésmód. Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. pp. 283–318.

Paul Scraeder: Transzcendentális stílus a filmben. Filmkultúra (1992) no. 2. pp. 3–11.

Paul Scraeder: A személyiségen túl. Ozu és a zen kultúra. Pannonhalmi Szemle (1995) no. 2. pp. 108–114.

Paul Scraeder: Bresson és a skolasztikus hagyomány. Pannonhalmi Szemle (1994) no. 4. pp. 102–110.

Susan Sontag: A spirituális stílus Robert Bresson filmjeiben. In: Uő: A pusztulás képei. Magvető, Budapest. pp. 200–224.

Bíró Gyula: Robert Bresson. Múzsák: Budapest, 1988.

 

Kivezetés a hatvanas évekbl. Bevezetés a hetvenes évekbe.

Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm, 1950–1980. Budapest, Palatinus, 2005. pp. 370–401.

Kovács András Bálint: A történetek állása. Filmvilág (1985) no. 10. pp. 23–25.

Báron György: A film és a „hetvenes évek”. In: Uő: Hollywood és Marienbad. Budapest, Gondolat, 1986. pp. 19–43.

 

Poszt '68. Politikus-kritikus film. Film, esszé, kollázs.

Báron György: Választások és vonzások. Eric Rohmer filmjei. Filmvilág, 1992/5. 18-23.o.

Berkes Ildikó: Kurosawa Akira. Magyar Filmintézet: Budapest, 1991.

Bikácsy Gergely: Erosz túszai: Az érzékek birodalma. Filmvilág, 1986/3. 26-31.o.

Bíró Gyula: Bernardo Bertolucci. Múzsák: Budapest, 1991.

Csejdy András: Nincs pardon. Filmvilág, 1997/9. pp. 4–8.

Forgács Iván: Dusan Makavejev hullámlovaglása. Filmkultúra, 1990/2. pp. 9–17.

Koltai Ágnes: Bizarr szentség. Dusan Makavejevről. Filmvilág, 1990/8. pp. 30-33.

Kornis Mihály: Az Apokalipszis diszkrét bája. A nagy zabálás. In: Uő: A félelem dicsérete. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. pp. 177–183.

Makavejev-összeállítás. Filmkultúra, 1990/2. pp. 9–31.

Nagy Zsolt: Egy szorongó kelet-európai. Roman Polanski filmjeirol. Filmkultúra, 1989/4. 36-58.o.

Pasolini–szám. Filmkultúra, 1989/2.

Takács Ferenc: Szertartás és irónia. Roman Polanski portréjához. Filmvilág, 1985/12. pp. 32–37.

Theo Angelopoulosz. (szerk.: Kiss Tibor) Montázs Filmklub: Nyíregyháza, 1992.

Zalán Vince: A gondolkodás menedéke. Lindsay Anderson filmjeirol. Filmvilág, 1983/6. 18-22.o.

 

A modernizmus alkonya és a szerzői mozi halála.

Báron György: Választások és vonzások. Eric Rohmer filmjei. Filmvilág, 1992/5. pp. 18–23.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Budapest, Héttorony–Budapest Film, 1992. pp. 368–380.

Bikácsy Gergely: Erosz túszai: Az érzékek birodalma. Filmvilág, 1986/3. pp. 26–31.

Bresson-összeállítás. Filmvilág, 1997/10. pp. 4–15.

Gelencsér Gábor: Atya, Fiú, Bergman. Filmvilág, 1998/9. pp. 4–7.

Györffy Miklós: A mester tanuló- és vándorévei. Wim Wenders korai filmjei. Filmkultúra, 1991/1. pp. 17–25.

Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm, 1950–1980. Budapest, Palatinus, 2005. pp. 402–412.

Kovács András Bálint: Aggkori infantilizmus vagy újjászületés, avagy miért nem fontos a filmművészet? Új Holnap, 1995. november. pp. 122–133.

Kovács András Bálint–Szilágyi Ákos: Tarkovszkij, az orosz film sztalkere. Helikon kiadó, Budapest, 1997. pp. 138–206.

Michelangelo Antonioni: Írások, beszélgetések. Osiris, Budapest, 1999.

Nánay Bence: CineMAO. Godard maoista korszaka. Filmvilág, 1999/4. pp. 28–31.

Takács Ferenc: Szertartás és irónia. Roman Polanski portréjához. Filmvilág, 1985/12. pp. 32–37.

Thomas Elsaesser: A német újfilm. Budapest, Palatinus, 2004. pp. 247–320.

 

a német újfilm

Báron György: Angyali üdvözlet. Wenders: Berlin felett az ég. Filmkultúra, 1990/3. 21-26.o.

Dániel Ferenc: Világvégi próféciák. Werner Herzog és a misztika. Filmvilág, 1989/4. pp. 34–38.

Forgách András: Egy parvenü démonai. Fassbinder korai filmjeiről. Filmvilág, 1995/7. pp. 12–18.

Györffy Miklós: A mester tanuló- és vándorévei. Wim Wenders korai filmjei. Filmkultúra, 1991/1. pp. 17–25.

Györffy Miklós: Övön aluli melodrámák. Fassbinder három filmjéről. Filmkultúra, 1991/2. pp. 25–33.

Muhi Klára–Perlaki Tamás: Wim Wenders. Múzsák: Budapest, 1990.

Rainer Werner Fassbinder: Írások, beszélgetések (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 1996.

Thomas Elsaesser: A német újfilm. Palatinus: Budapest, 2004. pp. 247–320.

Thomas Elsaesser: Életművészet (Fassbinder: személyes sors és történelem). Filmvilág, 2002/8. pp. 18–23.

 

Történelem és morál a kelet-európai filmben. Groteszk és kisrealizmus. A kelet-európai film a rendszerváltás után.

Bikácsy Gergely: Andrzej Wajda. Gondolat: Budapest, 1975.

Bíró Yvette: Tájkép csata után. „A másik Európa” filmjei. + Pátosz és irónia a kelet-európai filmben. In: Bíró Yvette: A rendetlenség rendje: film/kép/esemény. Cserépfalvi: Budapest, 1996. 41-80.o.

Bori Erzsébet: Víziók a lápon. Emir Kusturica filmjei. Filmvilág (1999) no. 5. pp. 24–28.

Dániel Ferenc: Milos Forman. Múzsák: Budapest, 1988.

Forgács Iván: Valami nincs többé. Filmkultúra (1991) no. 2. pp. 33–38.

Harmat György: Miért élsz? Vera Chytilová filmjei a televízióban. Filmkultúra, 1990/2. pp. 33–37.

Hegyi Gyula: Jirí Menzel. Múzsák: Budapest, 1990.

Kovács István: Robogás a nyárba. Írások a lengyel filmről. Jelenkor: Pécs, Forrás: Kecskemét, 1992.

Krzysztof Kieslowski: Önéletrajz. (szerk.: Zalán Vince) Osiris: Budapest, 1996.

Pörös Géza: Illuminációk. Krzysztof Zanussi filmjeiből. József Attila Könyvtár–Új Forrás, Tatabánya, 1991.

Schubert Gusztáv: A tetthely. Kieslowski filmjeiről. Filmvilág, 1989/7. 20-23.o.

Turcsányi Sándor: Šumava, a paradicsom. Filmvilág (1995) no. 3. pp. 30–33.

Veress József: Nyikita Mihalkov. Múzsák: Budapest, 1986.

 

Új-Hollywood. Új történetmesélési technikák és marketingstratégiák.

Antal István: Egy filmes újságíró: Robert Altman. Filmkultúra, 1982/5. pp. 67–84.

Barna Imre: Játék Amerikával. Martin Scorsese-ről. Filmvilág, 1988/2. pp. 40–44.

Báron György: A technokrata rendező. Brian de Palma portréjához. Filmvilág, 1989/10. 22-25.o.

Kovács Marcell: Dupla vagy senki. Brian DePalma: Megszállottság. Filmvilág, 2003/5. pp. 34–36.

Michael Pye–Linda Myles: Mozi-fenegyerekek. Gondolat, Budapest, 1983. pp. 9–89.; 243–282.

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Glória, Budapest, 1998. pp. 508–514.

Pápai Zsolt: Bolond Pierrot Hollywoodba megy. Filmvilág, 2005/5. pp. 22–27.

Pápai Zsolt: Thrillerhez öltözve. Brian DePalma rémképei. Filmvilág, 1999/1. pp. 36–39.

Peter Biskind: Hollywood ostroma. Filmvilág, 2004/12. pp. 10–16.

Scorsese-összeállítás. Filmvilág, 2005/6. pp. 18–29.

Szilágyi Ákos: Énhúzás a fejorvosnál. Az Emlékmás mint korunk hőse. Filmvilág, 1991/8. pp. 28–33.

Tarantino előtt (szerk. Nagy Zsolt). Budapest. Új Mandátum, 2000.

 

Videoboom és klipesztétika. Technikai fejlesztések, stílusváltozások a hetvenes–nyolcvanas–kilencvenes években.

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Budapest, Glória, 1998. pp. 500–508.

Varró Attila: Pedofilm. Filmvilág, 1999/6. pp.

Beregi Tamás: Csillagok mágiája. Filmvilág, 1999/9. pp.

Új képfajták-összeállítás. Metropolis 2001/4.

 

Amerikai függetlenek és a legújabb Hollywood. Szerzői filmesek a fősodorban, műfaji dekonstrukció és műfajkeverés.

Chris Rodley: Radírfejek. Beszélgetés David Lynch-csel. Filmvilág (1998) no. 5. pp. 36–45., no. 6. pp. 34–40., no. 7. pp. 40–47.

David Lynch. Beszélgetések (szerk. Chris Rodley). Budapest, Osiris, 2003. pp. 163–198.

Forgách András: Stanley, a látnok. Filmvilág (1998) no. 8. pp. 8–15.

Forgách András: Vérontástechnikák. Filmvilág (1998) no. 3. pp. 20–23.

Horváth Antal Balázs: Végtelen rosszullét. David Lynch portréja. Filmvilág (1997) no. 6. pp. 10–14.

Jami Bernard: Tarantino. Filmvilág (1996) no. 8. pp. 24–31., no. 9. pp. 38–45.

John Cassavetes. (szerk.: Bakonyi Vera, Zalán Vince) Budapest Film: Budapest, 1993.

Kovács András Bálint: A törvény csele. Jim Jarmuschról. Filmvilág (1989) no. 6. pp. 36–41.

Kovács András Bálint: Az eroszak léhasága. Filmvilág (1995) no. 4. pp. 26–31.

Köves Gábor: Kék bársonyos forradalom. Filmvilág, 2005/1. pp. 24–27.

Lajos Géza: Azok a csodálatos Coen-fiúk. Filmvilág (1997) no. 2. pp. 22–27.

Ray Carney: John Cassavetes filmjei. Osiris, Budapest, 2001. pp. 9–47.

Szilágyi Ákos: Énhúzás a fejorvosnál. Az Emlékmás mint korunk hőse. Filmvilág, 1991/8. pp. 28–33.

Thierry Jousse: John Cassavetes műhelyében. In: John Cassavetes (szerk. Bakonyi Vera–Zalán Vince). Budapest Film, 1993. pp. 17–45.

Vincent LoBrutto: Tágra hunyt szemmel. Filmvilág (1999) no. 6. pp. 23–31., no. 7. pp. 42–50., no. 8. pp. 46–53., no. 9. pp. 46–51., no. 10. pp.–46., no. 11. pp. 36–41.

 

A filmes posztmodern. Műfaji re- és dekonstrukció.

Bíró Yvette: A komor násztól a cogito interruptusig. In: Uő: A rendetlenség rendje: film/kép/esemény. Cserépfalvi, Budapest, 1996. pp. 100–109.

Bíró Yvette: Irónia: igazi szabadság! In: Uő: A rendetlenség rendje: film/kép/esemény. Cserépfalvi, Budapest, 1996. pp. 122–128.

Kovács András Bálint: A Semmi eltűnése. In: Uő: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 92–131.

 

Újbarokk és újromantika, újminimalizmus és kisrealizmus a kortárs filmben. Új-érzékenység és új-narrativitás a kortárs filmben.

Angol barokk – összeállítás. Filmvilág, 1990/10. pp. 3–20.

Atom Egoyan-összeállítás. Metropolis (1998–1999) no. 4.–no. 1. pp. 91–154.

Báron György: Hamlet képregényt olvas. Aki Kaurismäki  filmjei. Filmvilág (1991) no. 8. pp. 16–21.

Báron György: Hideg fej, hideg szív, játékos test. Atom Egoyan. Filmvilág, 1993/11. 34-37.o.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Héttorony–Budapest Film, Budapest, 1992. pp. 408–412.

Bori Erzsébet: Proli akcentus. Ken Loach. Filmvilág, 1997/3. pp. 21–23.

Derek Jarman-összeállítás. Metropolis, 1997 osz.

Forgách András: Remekmuvek a zsebnoteszból. Mike Leigh. Filmvilág, 1997/3. 13-20.o.

Földényi F. László: Német szenvedés. Lars von Trier: Európa. Filmvilág (1992) no. 10. pp. 4–9.

Frédéric Strauss (szerk.): Pedro Almodóvar. Írások, beszélgetések. Budapest, Osiris, 2005.

Gelencsér Gábor: Kétségbeesett romantikus. Aki Kaurismäki. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 177–193.

Hirsch Tibor: Bosun! Greenaway-jegyzetek. Magyar Filmintézet: Budapest, 1991.

Horváth Antal Balázs: A magány mozaikképei. Filmvilág, 1997/9. pp. 28–32.

Kieslowski mozija. (szerk. Tadeusz Lubelski) Budapest: Európa, 2000.

Kovács András Bálint: A törvény csele. Jim Jarmusch-ról. Filmvilág, 1989/6. pp. 36–41.

Kömlődi Ferenc: Fém és hús. David Cronenberg. Filmvilág (1996) no. 11. pp. 20–22.

Lars Von Trier-összeállítás. Metropolis, 2006/2.

Nánay Bence: A legutolsó új hullám. Peter Greenaway. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 123–145.

Nánay Bence: Apró gesztusok mozija. Az Egoyan-dramaturgia. Filmvilág, 1995/11. pp. 29–32.

Tadeusz Lubelski (szerk.): Kie¶lowski mozija. Budapest, Európa, 2000. pp. 15–27.

Varga Balázs: Kavics a cipőben. A Lars Von Trier-paradoxon. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 194–210.

Varró Attila: Siffré-kódexek. Filmvilág (1999) no. 11. pp. 26–29.

 

A modernizmus utóvédharca: a kínai film ötödik generáció és a kortárs iráni film. A távol-keleti film a nyolcvanas–kilencvenes években. Hongkong, Kína, Tajvan, Japán, Irán.

A kortárs iráni film. Metropolis-összeállítás. 2006/3.

Abbas Kiarostami: A valóság lámpásai. Filmvilág, 1997/8. pp. 29–32.

Báron György: Kamera, csadorban. Új iráni filmek. Filmvilág, 2001/5.

Bíró Yvette: Az élet, semmi más. Kiarostami. In: Uő: Nem tiltott határátlépések. Osiris, Budapest, 2003. pp. 159–176.

Csantavéri Júlia: Férfiak városa. Jafar Panahi. In: Filmrendezőportrék (szerk. Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 321–338.

Nevelős Zoltán-Speier Dávid: Hongkongi képfegyver. Filmvilág (1996) no. 2. pp. 38–43.

Pápai Zsolt: Táncolni, gépfegyverszóra: John Woo portréjához. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 339–352.

Robert Stam–Louise Spence: Kolonializmus, rasszizmus és reprezentáció. Metropolis, 2005/2. pp. 12–26.

Varró Attila: A háromarcú filmes: Kitano Takeshi. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 354–369.

Varró Attila: Pedofilm. Filmvilág, 1999/6. pp. 32–33.

Varró Attila: Szebb tegnap. Hongkongi filmtriád. Filmvilág (2000) no. 7. pp. 28–31.

Wong Kar-wai-összeállítás. Metropolis, 2005/4.

Wostry Ferenc: Dao, a kard. Wuxia klasszikusok. Filmvilág, 2001/7. pp. 13–17.

Wostry Gwajlo Ferenc: Egymilliárd néző. Filmvilág, 1997/8. pp. 55–56.

 2.2. Válogatott bibliográfia a magyar filmtörténet tanulmányozásához

Szerző: Gelencsér Gábor

2.2.1. Összefoglaló kötetek, adattárak, filmográfiák

Balogh Gyöngyi–Gyürey Vera–Honffy Pál: A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2004.

Gervai András: A tanúk. Film – történelem. Saxum, Budapest, 2004.

Jancsó. CD-ROM. (szerk. Hirsch Tibor, Hartai László) Budapest, INFORG, 2000.

Magyar Filmográfia. Játékfilmek 1931–1998. (szerk. Varga Balázs) Budapest, Magyar Filmintézet, 1999.

Magyar Rendezők Könyve. (szerk. Gelencsér Gábor) Budapest, Magyar Filmunió–Magyar Filmintézet, 2000.

Mozgóképtár. CD-ROM sorozat. Magyar játékfilmek 1945–62, 1963–1998. (szerk. Komár Erzsébet) Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001–2002.

Vajdovich Györgyi – Varga Balázs: Magyar filmtörténet 1919-től napjainkig. In: A Dunánál. Magyarok a XX. században (1918–2000). CD-ROM. Budapest, Enciklopédia Humana Egyesület, 2001., illetve In: Magyar Kódex 6. Budapest, Kossuth Kiadó, 2001. (OSZK MEK: http://mek.oszk.hu/01900/01906/html/index4.html)

http://www.filmtortenet.hu

Zsugán István: Szubjektív magyar filmtörténet 1964–1994. Budapest, Osiris–Századvég, 1994.2.2.2. Válogatott bibliográfia korszakok szerint

A némafilm korszaka (1896–1930)

 

Balogh Gyöngyi: Nemzetközi filmkarrierek. Kertész Mihály és Korda Sándor pályakezdése. Filmkultúra online. http://www.iif.hu:8080/articles/prints/korda.hu.html

Kőháti Zsolt (szerk.): A magyar film olvasókönyve (1908–1943). Szöveggyűjtemény. Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001.

Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. A magyar némafilm 1896–1931 között. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996.

Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Némafilmgyártás 1896–1931. Budapest, Palatinus, 2003.

Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő. Budapest, Magvető, 1983.

Nemeskürty István: A magyar film története. (1912–1963) Budapest, Gondolat, 1965.

Nemeskürty István–Karcsai Kulcsár István–Kovács Mária: A magyar hangosfilm története a kezdetektől 1939-ig. Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1975.

Vajdovich Györgyi: Magyar filmtörténet a kezdetektől 1918-ig. In: Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). CD-ROM. Budapest, Enciklopédia Humana Egyesület, 2001., illetve In: Magyar Kódex 5. Budapest, Kossuth Kiadó, 2001. (OSZK MEK: http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index4.html)

 

 

A hangosfilm születése és első műfajai (1931–1945)

 

Balogh Gyöngyi: A stílusteremtő magyar film. Székely István: Hyppolit, a lakáj I–II. Filmkultúra XXX. 1994 szept. és 1994 okt.

Balogh Gyöngyi: Beszélni tanul a kép. A magyar hangosfilm születése és A kék bálvány. Filmkultúra XXX. (1994) no. 6. pp. 11–5.

Balogh Gyöngyi: Nevető és síró polgári mozi. Kultúra és közösség 1990/2. pp. 92–113.

Balogh Gyöngyi–Király Jenő: „Csak egy nap a világ...”. A magyar film műfaj- és stílustörténete 1929–1936. Budapest, Magyar Filmintézet, 2000.

Filmspirál no. 30. [Janovics Jenő]

Filmspirál no. 33. [Fejős Pál]

Karcsai Kulcsár István: „Őrségváltás” után. „Népi film” 1939–1944. Filmkultúra XXI (1985) no. 11. pp.14-24.

Király Jenő: Fenn az égben az angyalok vigyáztak ránk. Kultúra és közösség 1990/2 pp. 71–91.

Király Jenő: Karády mítosza és mágiája. Háttér Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1989.

Kőháti Zsolt: Magyar film hangot keres (1931–1938). In: Filmspirál II. évf. (1996) no. 2. pp. 67–131.; no. 3. pp. 1–52., no. 4. pp. 88–117.; no. 5. pp. 104–134.; III. évf. (1997) no. 6. pp. 58–79.; no. 7. pp. 56–92.

Nemeskürty István: A meseautó utasai. A magyar filmesztétika története 1930–1948. Budapest, Magvető, 1965.

Sándor Tibor: Őrségváltás után. Zsidókérdés és filmpolitika 1938–1944. Budapest, Magyar filmintézet, 1997.

Sándor Tibor: Őrségváltás. A magyar film és a szélsőjobboldal a harmincas-negyvenes években (Tanulmányok, dokumentumok). Budapest, magyar Filmintézet, 1992.

Szalay Károly: A geg nyomában. Budapest, Magvető, 1972. II. fej. A magyar filmvígjáték karaktere I. (Eszmék, művek, alkotók); III. fej. A magyar filmvígjáték karaktere II. (Komikus szerkezetek és komikus elemek) pp. 167–416.

Szőts István-összeállítás. Metropolis (1998) nyár, pp. 71–130.

 

 

A koalíciós korszak filmjei és a sematizmus időszaka (1945–1953)

 

Hirsch Tibor: A munka frontján. A termelési film hőseinek színe-változásai. http://www.filmtortenet.hu/object.68033103-a93d-40e1-92ff-c4f5358d50b8.ivy

Rainer M. János–Kresalek Gábor: A magyar társadalom a filmen. Társadalomkép, érték és ideológia. 1948–1956. Szellemkép (1990) no. 2, no. 3. o.n.

Szilágyi Gábor: Életjel. A magyar filmművészet megszületése 1954–1956. Magyar Filmintézet, Budapest, 1994. pp. 7–336.

Szilágyi Gábor: Tűzkeresztség. A magyar játékfilm története 1945–1953. Magyar Filmintézet, Budapest, 1992.

Varga Balázs: Fent és lent. Az ötvenes évek magyar termelési filmjei. Art Limes (2004) no. 2. pp. 56–65.

 

 

A modern magyar film előzményei (1954–1962)

 

Bíró Yvette: Stílusproblémák a mai magyar filmművészetben. Jegyzetek Fábri Zoltán és Máriássy Félix rendezői stílusáról. Filmkultúra (1962. május) pp. 3–46.

Varga Balázs: Kötelékek. Máriássy Félix filmjei. Filmspirál (2002) no. 31. pp. 3–26.

 

 

A hatvanas évek modernizmusa (1963–1969)

 

B. Nagy László: A látvány logikája. Szépirodalmi, Budapest, 1974. pp. 225–608.

Báron György: A Párizs–Budapest járat. A nouvelle vague és a magyar film. http://www.filmtortenet.hu/object.3b237342-873f-4e2b-9a54-2ddf1413bcfd.ivy

Báron György: Három trilógia. Szabó István filmjeiről az Álmodozások korától a Hanussenig. Filmkultúra (1992) no. 2. pp. 32–43.

Bíró Yvette: Óh, azok a szép napok! In: Filmkultúra 1965–1973. Válogatás (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. pp. 9–18.

Gaál István-összeállítás. Metropolis (2005) no. 3. pp.7–135.

Györffy Miklós: „A Liliomfitól Az utolsó kéziratig”. In: Györffy M.: A tizedik évtized. Palatinus – Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest, 2001, pp. 205–225.

Hankiss Elemér: A Jancsó-filmek motívumrendszere. Filmkultúra 1965–1973. Válogatás. (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. pp. 138–148.

Herskó. Interjúkötet (szerk: Muhi Klára) Budapest, Korona Kiadó, 2006.

Hirsch Tibor: Vázlat a hazai filmvígjátékról. Utak és csapdák 1945–1990 között. http://www.filmtortenet.hu/object.290ebcd1-2a9e-4243-9f10-1dea224c9489.ivy

Jancsó Miklós-összeállítás I., II. Metropolis (2001) no. 3. pp.7–60., (2002) no. 1. pp. 7–105.

Kovács András Bálint: Egy nemzeti klasszikus: Jancsó Miklós. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Budapest, Palatinus, 2002. pp. 299–313.

Makk Károly. Budapest, Noran Kiadó, 2006.

Makk Károly-összeállítás. Metropolis (1999) no. 3. pp. 73–138.

Marx József: Jancsó Miklós két (és több) élete. Budapest, Vince Kiadó, 2000. pp. 88–119.

Marx József: Szabó István. Filmek és sorsok. Budapest, Vince Kiadó, 2002. pp. 48–135.

Perneczky Géza: A szépség mítosza, a harmónia széttörése, a köznapok költészete. Magyar filmképek stílusváltozatai. Filmkultúra 1965–1973. Válogatás. (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. pp. 236–244.

Szabó István-összeállítás. Metropolis (2003) no. 3. pp. 8–105.

Szalay Károly: Mai magyar filmvígjáték. Budapest, Magvető, 1978.

Szekfű András: Fényes szelek, fújjátok! Jancsó Miklós filmjeiről. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1974.

Varga Balázs: Párbeszédek kora. A hatvanas évek magyar filmje. In: „Hatvanas évek” Magyarországon (szerk. Rainer M. János) 56-os Intézet, Budapest, 2004. pp. 427–446.

Varga Balázs: Tűréshatár. Filmtörténet és cenzúrapolitika a hatvanas években. In: Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete (szerk. Kisantal Tamás, Menyhért Anna) Budapest, József József Attila Kör–L’Harmattan, 2005. pp. 116–138.

Zalán Vince: Gaál István krónikája. Budapest, Osiris, 2000. pp. 67–189.

 

 

A hetvenes évek stílusirányzatai (1970–1979)

 

Beke László – Peternák Miklós (szerk.): Bódy Gábor 1946–1985. Életműbemutató. Műcsarnok – Művelődési Minisztérium – Filmfőigazgatóság, Budapest, 1987.

Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. Osiris, Budapest, 2002.

Gelencsér Gábor: Káoszkeringő. Gothár Péter filmjei. Novella, Budapest, 2006.

Gothár Péter-összeállítás. Metropolis (1997) tavasz, pp. 47–97.

Józsa Péter: Gondolatok az Égi bárányról. Valóság, 1971/9.

Király Jenő: „Apropó western…” In: Király Jenő (szerk.): Film és szórakozás. Mokép – Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1981, pp. 155–236.

Kovács András Bálint: „»Öntudatlan rétegek«. Ábrázolási konvenciók átalakulása a hetvenes évek magyar filmjeiben”. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002, pp. 183–239.

Kőbányai János (szerk.): Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgetései Jancsó Miklóssal. Pelikán Kiadó, Budapest, 1994.

Lencsó László (szerk.): Huszárik Breviárium. Szabad Tér, Budapest, 1990.

Mérei Ferenc: Szimbólumok idézőjelben. Filmkultúra, 71/2.

Pap Pál (szerk.): Fábri Zoltán, a képalkotó művész. Szabad Tér, Budapest, 1994.

Tarr Béla-összeállítás. Metropolis (1997) nyár, pp. 81–140.

Zalán Vince (szerk.): Budapest Iskola. MADE, Budapest, 2005.

 

 

A nyolcvanas évek átmeneti korszaka és a rendszerváltozás következményei (1980–1995)

 

Gelencsér Gábor: „A megszerzett bizonytalanság”. Rend és káosz Jancsó Miklós filmművészetében. In: Gelencsér G.: Más világok. Palatinus, Budapest, 2005, pp. 155–163.

Gelencsér Gábor: A kezdet vége. Közelítések a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar filmművészetéhez. Filmkultúra, 95/4.

Grunwalsky Ferenc-összeállítás. Metropolis (1997–98) tél–tavasz, pp. 63–108.

Györffy Miklós: A tizedik évtized. A kilencvenes évek magyar játékfilmje. In: Györffy M.: A tizedik évtized. Palatinus – Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest, 2001. pp. 257-371.

Jeles András-összeállítás. Metropolis (2004) no. 4. pp. 7–105.

Kovács András Bálint: „Gyönyörű válság”. A Társulás stúdió előzményei és törekvései. Filmvilág, 82/3. pp. 3-5.

Kovács András Bálint: A történelmi horror. Az erőszak ábrázolása a nyolcvanas évek magyar filmjeiben. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 283-298.

Kovács András Bálint: Filmmágia. A kommunikáció mítosza Bódy Gábor művészetében. Filmvilág, 88/7. pp. 28-33.

Kovács András Bálint: Nyolcvanas évek: a romlás virágai. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 240-282.

Kovács András Bálint: Tarr szerint a világ. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 314-339.

Kovács András Bálint: Új kiúttalanság. Fiatal filmesek. Filmvilág, 90/4. pp. 4-7.

Milarepaverzió. Az „új érzékenység” határai. [Kerekasztal-beszélgetés] Filmvilág, 85/7. pp. 18-27.

Petschnig Mária – Kéri László: Mire van idő? A 80-as évek filmjeinek társadalomképe. Filmkultúra, 86/9. pp. 59-69.

Szabó Miklós: Tábori palackposták. Történelmi dokumentumfilmekről. Filmvilág, 88/4. pp. 2-5.

Szilágyi Ákos: Az elmesélt Én. Az „új érzékenység” határai. Filmvilág, 85/7. pp. 27-29.

Zalán Vince (szerk.): Magyar filmrendezőportrék. Osiris, Budapest, 2004.

 

 

<< 1. Filmelmélet bibliográfia    3. A műfaji film bibliográfiája >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés