a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
redukált Il Gesù-típus   A római Il Gesù jezsuita főtemplom redukált közép-európai változata: megmarad a teremszerű domináns hajó és a vele azonos szélességű, egyenes záródású szentély, valamint a hajót szegélyező kápolnasor. Elmarad viszont a centrális kupolatér, s eltérés az is, hogy a kápolnák közti átjárás megszűnik, a mellékoltárok így a kápolnákat elválasztó falakra kerülhetnekreveláció   lat. feltárulkozás, lelepleződés, megmutatkozás (re + velatio le-leplezés). A kinyilatkoztatással kapcsolatban használatos kifejezések egyike. A „reveláció” az „apokalüpszisz” latin fordításaként valamely titok feltárulását, a jövőre illetve a közösség viselkedésére vonatkozó híradásokat jelenti.Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés