Tipográfia (írás számítógéppel)

A QuarkXpress használata

Üdvözlünk a Tipográfia tananyag kvarkos helpjében!

Ez a fájl azoknak kíván segítséget nyújtani, akik még nem ismerik rutinszerűen a QuarkXpress szoftvert. Alapvetően a leírás a Quark 7-es verziójára épül, mely diákok számára 199 USD-ért megvásárolható. Információ a http://www.quark.com/sales/desktop/ címen.

Új oldaltükör kezdése

fájl-new-project

Itt kell beállítani a margókat és a hasábok segédvonalait – ezek később nem változtathatók meg.

Mozgás a dokumentumban

– gördítősávban

– nagyító (Alt+nagyító = kicsinyító) eszközzel

– másik egérgomb, fit in window (képernyőn mutatja az egész oldalt) vagy actual size (valódi méret, a képernyőn akkora, mint a valóságban)

– aktív tenyérikon mellett az Alt gomb lenyomásával, az egérgombot lenyomva és az egeret mozgatva (csak leírva tűnik komplikáltnak)

Szöveg bevitele:

Válasszuk a szövegdoboz eszközt, egérrel méretezzünk körbe egy akkora dobozt, amekkorába a szöveget írni szeretnénk (később a sarki fogantyúinál fogva módosítható), és engedjük el. Ekkor automatikusan a beíró eszközre (tenyér) vált át a gép, és lehet szöveget írni a dobozba. A karakterek formázhatók a „műszerfalon" (ha nem jelenne meg, F9). A szövegdoboz a mozgató eszközzel (legfölső a függőleges eszköztárban) mozgatható.

 

Elválasztás

Mivel a legtöbb Quark nem ismeri a magyar nyelvet, az angolul működő elválasztást kapcsoljuk ki (Edit–H and Js), és ha kell, lágy elválasztójellel (Ctrl+- vagy Ctrl +ü) készítsünk elválasztásokat. A Quark 7.2-től beépített magyar elválasztásmodulja van, melynek az összetett szavakkal problémái vannak.

Betűtípus

A betűtípusok lehulló menüjében láthatóvá válik a betűtípus is, ha a Shift gombot lenyomva keresünk a betűtípusnevek között.

Speciális karakter beszúrása (csak Quark7)

A különleges karakterek (azaz egy font bármely karaktere) a Window-Glyphs menüpontból előjövő ablakból szúrhatók be közvetlenül.

 

Open Type (csak Quark7)

Egy Open Type font különleges karakterei (ugráló számok, ligatúrák, kacskaringó betűk, valódi kiskapitálisok stb) a műszerfal betűfokozat lehulló menüje melletti O-szimbólumgombbal hozhatók be. Ezek azonban csak akkor működnek, ha az adott font valóban tartalmazza is ezeket a karaktereket.

 

Görbe szöveg

Ha görbe vagy ferde vonalat követő szöveget szeretnénk: a line text path eszköz (aláhúzott A betű) segítségével hozzuk létre a szöveg alapvonalát, kattintsunk a szövegbeviteli (tenyér) ikonra, és a vonalra magára, majd gépeljük be a szöveget. Beállítható, hogy az alapvonal látszódjék, de az is, hogy láthatatlan legyen – az item (kereszt, mozgató) eszközzel rákattintva a vonalra. A beállítási értékek a műszerfalon, a betűk vonalhoz való viszonya a modify (jobb katt) menüben a text path fülben állítható.

 

Szöveg importálása

Egy korábban elkészített, megformázott fájl a formázás megtartásával importálható Quarkba (pl. Rtf, Word). A szövegdobozt jelöljük ki (1 x katt) – Ctrl+e. Weblapok szövege is importálható (HTML), de magyar karakterkészletű nem.

 

A szövegdobozok tulajdonságai

A mozgató (item tool, kereszt) eszközzel kettőt kattintva a dobozra (vagy az item menü-modify almenüvel, vagy jobb egérgomb-modify menüvel) állíthatók a szövegdoboz tulajdonságai (Quark 7-ben a műszerfalra mozgatott egér hatására a műszerfalnak középen fülei jelennek meg, ahol ugyanezek szintén elérhetők).

Boxfül, boxablak: itt állítható a doboz háttérszíne. A none átlátszó dobozt ad, ez a legfontosabb szín. A Shade opciónál a szín fakítható.

Ha kijelöljük a convert to graphic on export menüt, a doboz tartalmát nem betűként, hanem rajzként exportálja HTML-formátumba (különleges betűtípus használatakor érdemes).

Textfül, textinset: a doboz belső margója állítható

Frame-fül: a doboz keretező vonala (szín, stílus, vastagság) állítható

Runaround fül: a doboz külső margója állítható. Ha itt (type) none szerepel, több doboz is egymás felé tehető úgy, hogy tartalmuk is egymás tetején lesz. Ha itt valamilyen értéket írunk be, annyi pixelen belül a doboz minden más tartalmat „kinyom” maga alól/mellől. A leggyakoribb a szövegdobozokat none értékre, a képdobozokat kb. 10 értékre állítani.

Ehhez szemléltető anyag itt található

A szövegdoboz műszerfalán a col ablakban állítható, hogy hány hasábos legyen a szöveg.

Export fül: A doboz tartalmát, ha képként exportáljuk a HTML-fájlba (általában így teszünk, ha valamilyen grafikus elemet vagy különleges betűtípust tartalmaz), milyen formátumban exportálja (képformátum: GIF, ha jó geometriai minőséget szeretnénk [pl. betűk], JPG, ha jó színeket szeretnénk, PNG-nél mindkettő állítható). Alternate text: a kép teljes betöltéséig ezt a szöveget írja ki (vakok általi használatkor ezt hallják).

 

Iniciálé

Style-formats-drop caps. Character count: az iniciálénak szánt betűk száma

Line counts: ennyi sor magas lesz az iniciáléé betűje.

 

Stílusok (style sheets)

Edit-style sheets

A kiadványokban érdemes előre definiálni a kiadványban (site-on) előforduló szövegstílusokat, például cím, képaláírás, törzsszöveg, lead, aláírás stb. Ilyenkor ez a szövegrész egy kattintásra a megfelelő formátumú lesz (és egységes kinézete lesz a kiadványnak). Minden stílushoz tartozik egy bekezdés-stílus (behúzás, igazítás) és egy karakter-stílus (betűtípus, betűméret stb.). Ezek külön állítandók be (new), de egymásnak megfeleltetendők (based on).

A stílusok a Style Sheets ablakban jeleníthetők meg (F11 megnyomására jelenik meg), ahol alul a karakterformázási, fölül a bekezdésformázási stílusok jelennek meg. Célszerű először megformázni a stílusnak megfelelő szöveget az oldaltükörben, ebbe kattintani (kijelölni), és először az alsó stílusablak (karakter) fölött jobb kattintással new-t választani, majd nevet adni a stílusnak (automatikusan belekerülnek a kurzornál lévő szöveg formázási adatai). Utána ugyanezt a fönti (bekezdés) stílusablakban is megcsinálni, majd itt a character style lehulló menünél kiválasztani a megfelelő karakterstílust. Így a kettő össze lesz kötve: elég a bekezdés-stílusra kattintani, és egyben a karakter-stílust is állítja.

FONTOS, hogy ha a stílus neve mellett + jel látható, az azt jelenti, hogy az eredeti stílushoz képest eltérés van. Ilyenkor célszerű a No Style nevű stílust választani (= formázás törlése), és újra kijelölni a kívánt stílust.

 

Színek definiálása

Edit-colors-new vagy jobb klikk a colors ablakban

A Photoshophoz hasonló módszerekkel határozhatunk meg saját színeket. A színek meghatározásában alapvető, hogy állítsuk be, hogy RGB (képernyőre szánt dokumentumnál) vagy CMYK (színesben kinyomtatandó dokumentumnál) színről van-e szó.

Ha a spot color be van kapcsolva, az a szín külön színként lesz nyomtatva, azaz külön festék kell neki. (Ezt általában nem akarjuk.) Ha ez nincs bekapcsolva, minden színt a CMYK kombinációból kever ki.

A Quark7 áttetsző színek és valódi árnyékok (drop shadow) kezelésére is alkalmas.

 

Colors ablak

(window-colors, F12)

Közvetlen ablakból is állíthatók a színek:

Keret-ikon: a keret színe

A betűs ikon: a kijelölt szöveg színe

szürke tégla: a doboz háttérszíne

A weblap háttérszíne nem itt, hanem a page propertiesben állítható.

 

Kép bevitele

Válasszuk a képdoboz (beixelt téglalap) eszközt, egérrel méretezzünk körbe egy akkora dobozt, amekkorába a képet tölteni szeretnénk (később a sarki fogantyúinál fogva módosítható), és engedjük el. Töltsük be a képet a Ctrl+e gyorsbillentyűvel.

A műszerfalon állítható a kép mérete a dobozon belül (X%, Y%), de a jobb egérgombbal kattintva fit picture to box (ez esetben torzít a dobozra), illetve fit box to picture (nem torzít) menükkel dobozra méretezhető. A képdoboz a képet magával húzva méretezhető át a fogantyú egérrel odébb húzásával és a Ctrl gomb folyamatos nyomásával.

 

A képdobozok tulajdonságai

Lásd szövegdobozoknál, kivéve:

Clipping fül: a kép fehér részei áttetszővé tehetők a weblapon (színes háttérnél). Type: non-white areas. Így a kép akár egy szövegdoboz vagy másik kép fölé is húzható, és a fehér részei átlátszók (lyukasak) lesznek. A kép (vagy a doboz háttérszíne) félig áttetszővé nem állítható.

 

Dobozok előre-hátra küldése

Az egyes dobozok egymás felett vagy alatt lehetnek. Sorrendjük változtatható az F5 (előrehoz) és Shift+F5 (hátraküld) gombokkal, ha az adott doboz van kijelölve. Egy lépcsővel a jobb egérgomb send and bring menüjéből is módosíthatjuk a dobozok helyzetét.

 

Az egymás alatti dobozok kijelölése

Ctrl+Shift+Alt gombok egyidejű lenyomása mellett rendes egérgombbal kattintva.

 

Dobozok elforgatása

A dobozok a műszerfalon (F9) a szögablakba írt fokértékkel forgathatók el.

 

Dobozok alakjának megváltoztatása

Lehetőség van ellipszis, kör, képkeret vagy tetszés szerinti dobozalak létrehozására. Ez különösen akkor látványos, ha képdobozról vagy bekeretezett szövegdobozról van szó. Ezt vagy eleve így rajzoljuk (a doboz-eszköz folyamatos nyomásával válthatunk az egyes formák között), vagy utólag az item-shape menüből választhatunk. A szabadkézi (paletta alakú) doboznál a mozgató eszközzel a doboz peremére kattintva a csomópontok mentén szabadon alakítható a doboz alakja (bezier-görbék).

A görbék tulajdonságai a műszerfalon állíthatók, így például készítsünk szögletes csomópontot, ha csúcsot szeretnénk létrehozni az alakzatban. A görbék alakja a kék fogantyúk végpontjait húzva változtatható.

Képdoboz esetén a keret (illetve ha van keretező vonal) sarkai lekerekíthetők a műszerfalon a kerekítő ablakba írt px értékkel. A kép a kereten belül elforgatható, illetve torzítható a műszerfal belső forgató-torzító ablakaiba írt fokértékkel (két jobb szélső ablak).

 

Táblázat

A táblázatikonnal könnyen készíthetünk táblázatot. A cellákra külön kell definiálni, hogy szöveget vagy képet rakunk-e bele (a táblázat valójában összefűzött szöveg- és képdobozok halmaza).

 

Rajzolás

A rajzoló ikonnal egyenest, ferdét, görbét vagy szabadkézi vonalat húzhatunk. A vonal tulajdonságai a műszerfalon utólag is állíthatók. Így itt állítható be például a dupla vonal, szaggatott vonal stb. tulajdonság. A már megrajzolt vonalak az olló-eszközzel megszakíthatók, így darabjuk kivágható vagy eltolható.

 

Klónozás

Szövegdobozok vagy szövegdobozok tartalma klónozható. Ez egy dobozra történő jobb kattintásra a share menü választásával aktiválható. Az így aktivált klónelemek a window-shared content ablakban jeleníthetők meg, innen drag and drop módszerrel húzhatók az oldaltükörre. Ha bármelyik klóndoboz tartalma megváltozik, az összes többi klóndoboz tartalma (illetve ha a doboz is klón, maga a doboztulajdonság is) követni fogja a változást.

 

Új oldal beszúrása és oldal törlése

page-insert

page-delete (a már kitörölt oldal undóval sem hozható vissza)

 

Mesterlap, oldalszámozás

Page-display-A Master

Az oldal azokat az elemeket tartalmazza, amelyek minden oldalon láthatók lesznek, például az élőfej vagy az oldalszámozás. Oldalszámozás a mesterlapon egy tetszés szerinti helyre illesztett szövegdobozba tett Ctrl+3 gyorsbillentyűvel hozható létre. A rendes dokumentum a Page-display-Document menüvel jeleníthető meg ismét.

 

Nyomtatandó dokumentum mentése

Fontos, hogy mentéskor a dokumentumban lévő teljes felbontású képek nem kerülnek a QXD- vagy QXP-fájlba, hanem nyomtatáskor a képeket a képfájlból hívja meg a gép.

 

Nyomtatott oldal exportálás PDF-fájlként

Különösen interneten publikálásra hasznos formátum, ha a végcél, hogy azt letöltve nyomtassák ki vagy ott, ahol fontos, hogy az eredeti tördelést megtartsa a dokumentum (csak print dokumentumnál). A Quark 7-be beépített PDF-exportáló található (Fájl-Export-Layout as PDF). Egyéb esetekben virtuális nyomtatóként telepített PDF-író program szükséges (pl. PDF creator).

 

EPS-fájl mentése

Az oldalból EPS-fájl készíthető, melyből Photoshopban kiváló minőségű (raszteres) kép készíthető. Az EPS-fájl más Quark dokumentumba is behívható (képként), ahol az eredeti (vektoros) beállításokat is megőrzi a dokumentum. Így kész dokumentumok illeszthetők be minőségomlás nélkül, a kép átméretezése funkció révén tetszés szerinti méretben, bármely dokumentumba (mentéskor a Format: DCS2.0)

 

Collect for output

Ha a dokumentum sokféle elemet (képek, betűtípusok) tartalmaz, érdemes az egészet egy alkönyvtárban tartani, mert a Quark fájl maga közvetlenül sem a betűtípusfájlokat, sem a képeket nem tartalmazza (ezekre akkor van szükség, ha egy másik gépen akarjuk folytatni a munkát vagy például kinyomtatni a dokumentumot). Erre szolgál a file-collect for output menü. Ide menti a layout fájlt (QXP), a betűtípusfájlokat és a képeket.

 

Nyomtatás

Document fül:

Separations: nyomdába küldendő nyomtatáskor a színes képeket 4 (vagy több, ha van spot color) színre bontja.

Registration: ha pontos (vagy színes) nyomtatást szeretnénk nyomdában, az off center állásban vágójeleket illeszt be a dokumentumba.

Bleed: rátöltés, ha a kép vagy a háttérszín a dokumentum széléig fut, a nyomdai nyomtatáshoz érdemes 3-4 mm-el túlhúzni (ki tudja, hol vágja le a kés). A bleed funkcióval ez a rátöltés is látható lesz a PS-fájlban.

Preview: megmutatja, hogy a dokumentum mely része lesz rajta a lapon (előnézet).

PS-fájl készítésekor a nyomtatóbeállításkor (a nyomtató telepítésekor) Print to file opciót válasszuk.

A/4 nyomtatóra nyomtatáskor ettől eltérő lapméretnél a Fit in print area opciót válasszuk, ekkor A/4-re kicsinyíti/nagyítja az eredetit.

 

Weblap létrehozása

A Quark segítségével weblapot is készíthetünk, a 7-es verzióban a printként elindított dokumentumok is átkonvertálhatók weblappá.

Új kezdése: File-New-Web Document (vagy: Project-Web)

Itt lehet beállítani a szövegek, linkek háttérszínét, háttérképet (background image) és a háttérkép-kitöltési módját (repeat) (mindez később módosítható a page-page properties menüben), illetve a weblap alapméretét (pixelben). A ma használt leggyakoribb képernyőfelbontásnak (800 × 600 pixel felbontás) a 800 pixeles méret felel meg, de az 1024 pixel is használható, ám számolni kell vele, hogy ez több gépen „kilóghat" a képernyőről. A Variable width page az aktuális méretűre kinyitott ablakmérethez igazítja (húzza ki) a weblap tartalmát. Ha teljes kontrollt szeretnénk a weblap kinézetén, ne válasszuk ezt a lehetőséget.

A megjelenő oldaltükörnek nincs margója, széltől szélig használható. Csak a szélessége van definiálva, mert a weblap „végtelen" hosszúságú is lehet.

 

Alapbeállítások

A weboldal címe (TITLE) a page-page properties menüben állítható be. A weblap fájlneve ugyanitt az Export file name ablakba írandó (xxx.html)

 

A weblap szerkezete

A Quark létrehoz egy HTML-fájlt és az adott alkönyvtárban egy image alkönyvtárban a lapon található minden képi elemet. Ha egy doboznál kijelöltük a convert to graphic on export gombot, az a doboz képként kerül a weblapra, tehát az image alkönyvtárban is megtalálható lesz. Az image alkönyvtárat változtatás nélkül kell mindenestül átmásolni (FTP-zni) a szerverre, abba az alkönyvtárba, ahová a HTML-oldalt is feltöltjük.

 

Image map (képtérkép) elkészítése

Az interneten lehetőség van arra, hogy a képnek egyik vagy másik részére kattintva különböző linkekhez jussunk. Az image map toolban (webes eszköztár) kattintsunk arra az alakra, amilyen alakúnak szeretnénk a linkként aktív területet, jelöljük körbe a képen a linkesítendő területet, majd a jobb kattintással hozzunk létre egy linket hozzá.

 

Rollover kép

A rollover azt jelenti, hogy ha az egeret egy kép fölé mozgatjuk (roll over) (kattintani nem kell), akkor az odamozgatás előtt ott lévő kép helyén egy másik kép jelenik meg. Ilyen a képen jobb kattintással, a rollover menüvel készíthetünk (pl. benyomott és be nem nyomott gomb képe).

 

Link létrehozása

Mind képek, mind szövegek linkesíthetők:

Először jelöljük ki a szöveget, amit linkké tennénk.

Jobb egérgomb – hyperlink – new vagy style-hyperlink-new:

Az URL helyére kell beírni a linket (http:// vagy fájl esetén a fájlnév).

Ha a targetet _balnk-re álítjuk, a kattintás után új ablakban nyitja meg a linket.

 

Mentés

A weblap HTML exportálása, munka közbeni megtekintése.

Ahhoz, hogy az oldal az interneten is használható legyen, HTML-formátumúvá kell konvertálni. A Quark fájlt is érdemes elmenteni, ha még később is módosítani akarjuk, mert a HTML-fájl már nem módosítható Quarkban (legfeljebb Notepadban a forráskód átírásával). Az exportálás menete:

File-export-html. A fájlnév az lesz, amit a page propertiesben beállítottunk. Ha a Launck browser ki van jelölve, azonnal megnyitja egy böngészőben. Érdemes gyakran ily módon megnézni a lapunkat, hogy lássuk a konvertáláskor jelentkező esetleges eltéréseket (és a weblap valódi méretét)

 

<< Feladattár    Szakirodalom >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés