Tipográfia (írás számítógéppel)

Néhány helyesírási tanács

A Word egyes automatikus javítás funcióját csak akkor használjuk, ha tisztában vagyunk vele, hogy az általunk begépelt szöveg mely elemeit változtatja meg rákérdezés nélkül. A korábbi Word verziókban olyan beépített javítások is találhatók, melyek a helyes szöveget hibásra javítják át.

Az alábbiakban felsorolunk néhány tipikus helyesírási hibát, melyet ELTE-s lapokból vagy hallgatók szövegeiből vettünk, a teljesség igénye nélkül.

 

Rossz alak                        Helyes alak
101.1                      101,1
12.-én                    12-én
3-al                         3-mal
asszimetrikus        aszimmetrikus
box                        boksz
egyszerü                egyszerű
előlröl                    elölről
ELTE-BTK             ELTE BTK
ELTÉ-n                  ELTE-n
Eötvös Lóránt        Eötvös Loránd
Tudomány Egyetem         Tudományegyetem
feltünik                  feltűnik
feltűntet                 feltüntet
follyon                   folyjon 
higyje                     higgye
időjárásjelentés      időjárás-jelentés
Internet                 internet
íly                           ily
Január                    január
kissebb                  kisebb
kompatibilis          kompatíbilis
konkurrencia        konkurencia   
Kossuth Adó         Kossuth adó (még                                                     helyesebben: K. rádió)
Kossuth Rádió       Kossuth rádió 
                               (mert: az intézmény 
                               a Magyar Rádió)
kultúrális               kulturális
legelől                    legelöl
mammut               mamut
                               megfojt  (egy embert)
                               megfolyt (az anyag)   
megszünés            megszűnés
megszünik            megszűnik     
megszűntet                       megszüntet
mindíg                   mindig
minusz                  mínusz
new yorki              New York-i
plussz                    plusz 
rádióaktív              radioaktív
síma                       sima
szerkesztő bizottság          szerkesztőbizottság
szervíz                   szerviz
szerzői jogsértés    szerzőijog-sértés
sztereo, mono       sztereó, monó
tanu                       tanú
Tv híradó               tv-híradó vagy tévéhíradó
TV                          tv vagy tévé
video                      videó
videókazetta          videokazetta
vígasztal                 vigasztal
xy játsza z-t.          xy játssza z-t.   
 

 

STB.

Satöbbi (sat. stb.) elé nem teszünk vesszőt, felsorolásban, egyéb estekben stb. sem.Idegen szavak átírása

Bár nem szorosan a tipográfia témakörébe tartozik, mégis megemlítjük az idegen ábécéken született szavak átírásának problémáját. Egy nem latin ábécét használó nyelvből magyarra általában tulajdonneveket (személyneveket, földrajzi neveket) szoktunk átírni. Az internet elterjedése előtt egyértelmű volt az átírás: az MTA által kiadott szabályoknak megfelelően kellett a kínai, orosz, arab, görög, szerb stb. nyelvekből átírni, igazodva a magyar kiejtéshez. Manapság inkább az a törekvés, hogy minden nép azonosan írja át a szavakat. Ez az egységesítés azonban megnehezíti a szavak kiejtését, és ellentétben áll sok már meghonosodott alakkal (Peking vs. a hivatalos pinyin Beijing).

Egyes nyelvek esetén az átírás (transzkripció) a kiejtés alapján történik, másoknál a betűk alapján (transzliteráció). Az internet és az egységesítési törekvések terjedésével a nemzetközi vagy az angol átírás kerül bele egyre több magyar szövegbe. Bár emellett is szólhatnak érvek (pl. könnyű az interneten rákeresni más nyelven is), fontos, hogy tudatosítsuk: a magyaros átírást vagy az angol (nemzetközi) átírást használjuk-e.

A kínaihoz a pinyin, a japánhoz a romaji ad nemzetközi latin megfelelőt, az arabhoz számtalan nemzetközi latinosító sztenderd létezik, ennek megfelelően érdemes itt a magyaros átírást alkalmazni.

Problematikus lehet a szerb nevek átírása: ha a cirill írást vesszük alapul, kiejtés szerint írandók magyarra, ha azonban a hivatalos latint, akkor a szerb latin átírás veendő alapul (pl: Sajt = szájt, site)

Manapság kényszerűen sok idegen ábécé használója gépel latin betűkkel számítógépes felületen, ahol az adott ábécét nem tudják használni. Így pl. cirill vagy arab betűk helyett a latin betűket és egyéb karaktereket használják.


 

 

 Politikai rendszer és mikrotipográfia

Dátum jelzése

A szocialista rendszerben a dátumot az i. sz. (időszámításunk szerint) és i. e. (időszámításunk előtt) rüvidítésekkel jelezték (az i. u. alak nem volt hivatalos).

A szocializmus előtti és utáni rendszerekben általánosan ugyanerre a Kr. e. és Kr. u. (Krisztus előtt ill. után) használatos.

Mint a kutatásokból ismeret, Jézus (Krisztus) nem 1-ben született, hanem valószínűleg néhány évvel később. Az e feletti vita már szóhasználati kérdé: az i. e. és i. u. vallássemleges (és korrekt) fogalmak, a Kr. e. és Kr. u. sem nem vallássemleges, sem nem korrekt, hanem egyezményesen használt megjelölés.

Angolszász tipográfiában általában az AD (anno domini) és BC (Before Christ) formákat használják (előfordul A.D. ill. B.C. formában is). A hagyományos használatban 64 BC ill. AD 2007 sorrendet használják.

Vallássemleges a CD/BCE (C.E./B.C.E.) formula (before common era), mely az i. e./i. sz.-nek felel meg.

Geológiában (C14 datálásnál) használt a BP (before present), ahol a „present” az 1950-es évnél van kijelölve.

 

Szókezdő nagybetű

A szocialista rendszerben általános volt a biblia vagy isten szavakat kisbetűvel kezdeni, míg előtte és utána általános a Biblia ill. Isten (kivéve: görög istenek) nagybetűs használata.

Az internet szó kezdőbetűje hasonló kérdés.

A Magyar helyesírási szótár (Akadémiai, 1999) szerint:

Internet: intézmény, internet: távközlési rendszer

isten: köznév, Isten: tulajdonnév  (pl: az Isten)

biblia, de: Biblia (mint könyvcím)

Mindhárom szó meghatározása néhány esetet leszámítva problémás, és sokkal inkább a sorok írójának szóhasználati döntése, mint helyesírási kérdés.

 

 

 

<< Jegyzet, források, hivatkozás    Tipográfia a weben >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés