3. fejezet: Fizikai tárgyak

7. A tulajdonságok és a fizikai tárgyak elméleteinek egy lehetséges taxonómiája

Hat metafizikai elméletet kell taxonómiába rendeznünk: (1) az osztálynominalizmust, (2) a realista nyalábelméletet, (3) a trópus nyalábelméletet, (4) a realista szubsztrátumelméletet, (5) a trópus nyalábelméletet, és végül (6) a szubsztanciaelméletet. E hat elmélet a tulajdonságok és fizikai tárgyak - látjuk már, ugye, mennyire összefügg a két téma - legfontosabb metafizikai elméletei.

Egy lehetséges taxonómia szerint (lásd Crane and Farkas 2004: 222-3) a tulajdonságok és a fizikai tárgyak metafizikai elméleteit két kérdés mentén érdemes csoportosítani. Az egyik a tulajdonságok problémájával, a másik a fizikai tárgyak ontológiai szerkezetének problémájával kapcsolatos:

(i) Numerikus azonosság-e a fizikai tárgyak típusazonossága?
(ii) Redukálhatók-e a fizikai tárgyak alapvetőbb entitásokra?

 

 

Numerikus azonosság-e a típusazonosság?

 

Redukálhatók a partikulárék?

 

Igen

Nem

Igen

 

 

Realista nyalábelmélet.

Realista szubsztrátumelmélet.

Trópus nyalábelmélet.

Trópus szubsztrátumelmélet.

Nem

 

Realista szubsztanciaelmélet.

 

Nominalizmus.

 

Nem kommentálom e felosztást. Összefoglalásképpen gondold végig, hogy a különböző elméletek e kétszer kettes mátrixnak miért épp abban a részében szerepelnek, melyben látod őket!

<< 6. A fizikai tárgyak szubsztanciaelmélete    8-3. Felhasznált irodalom >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés