Mi az esztétika?

Bevezető

Ez a tananyagterv egy a lehetséges sok közül. Szerkezetének indoklására álljon itt a következő: a címben feltett kérdésre elviekben két irányból lehetne megkísérelni válaszolni: szisztematikusan vagy genetikusan. A szisztematikus válasz egyben feltételez egy érvényes filozófiai rendszert is a háttérben, ez jelenleg igencsak illuzórikus követelmény, a genetikus pedig, amely a kialakulás körülményei szerint határozná meg az esztétika mibenlétét, egy másik kurzus tárgya. Az itt választott megoldás másként közelít a kérdéshez: lényegében ál-történeti példatár, amely az utolsó mintegy kétszáz esztendő néhány kiemelkedő fontosságú esztétikai szövegét állítja sorba, rajtuk bemutatva lehetséges esztétikai kérdések és nézőpontok egy időben kibomló palettáját. A történeti sor mutat bizonyos logikai rendezettséget is, a vázolt pozíciók kibomlásának lehetősége nem független a korábbi pozícióktól és kérdésfeltevésektől, ugyanakkor mégis ál-történeti is, ugyanis pillanatig sem állítja, hogy más fejlődési sorok ne volnának lehetségesek, egy adott időpontban más nézőpontoknak ne lettek volna érdemes képviselőik. Elképzelhetők volnának alternatív sorok is, akár hasonló tartalmú sorozat de más szövegpéldákkal, akár ettől eltérő tartalmú sorozat. Az itt vázolt gondolatmenet csupán egy lehetőség a sok közül. (Az egyes órák alapját képező szövegeket a tananyagterv természetesen ismertnek feltételezi, ezért célja csupán elemzési szempontok felvetése, nem pedig szövegismertetés. A felhasznált, alkalmanként akár hoszabb idézetek is inkább csak illusztatív célúak, semmi esetre sem helyettesítik magukat a kiválasztott szövegeket.)

   Első és második előadás: A modern esztétika kialakulásának körülményei >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés