2.1. Válogatott bibliográfia az egyetemes filmtörténet tanulmányozásához

2.1.2. Válogatott bibliográfia korszakok szerint

A mozgókép megjelenése és az ősfilm korszaka. A filmelbeszélés kialakulása, a filmműfajok megjelenése.

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 33–55, 65–77.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 6–23, 29–36.

A sajátság természetrajza, avagy a film – ahogy ők látták (Korabeli írások a filmtörténet korai korszakából) Filmspirál no. 2. II. évf. (1996) no. 1. pp. 1–48.

Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. 9. fejezet: A klasszikus elbeszélésmód: a hollywoodi példa pp. 169-216.

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 3–84, 155–240. Magyarul egy fejezete: Bordwell, David: A klasszikus elbeszélésmód. In: Kovács András Bálint–Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Palatinus, 2004. pp. 183–228.

Bottomore, Stephen: Shots in the Dark. The Real origins of Film Editing. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 104–113.

Burch, Noël: A Primitive Mode of Representation? In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 220–227.

Chanan, Michael: Economic Conditions of Early Cinema. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 174–188.

Elsaesser, Thomas (ed.) Early Cinema. Space, Frame, Narrative. London, BFI, 1990.

Gaudreault, André: Film, Narrative, Narration. The Cinema of the Lumiere Brothers. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 68–75.

Gunning, Tom: Az attrakció mozija. A korai film, nézője és az avant-garde. In: Kovács András Bálint–Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Palatinus, 2004. pp. 292–302.

Gunning, Tom: ,,Nagyon finom teveszőr ecsettel rajzolták”. A filmes műfajok eredetei. In: Kovács András Bálint–Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Palatinus, 2004. pp. 273–290.

Gunning, Tom: Non-kontinuitás, kontinuitás, diszkontinuitás. A korai filmek műfajainak elmélete. In: Kovács András Bálint–Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Palatinus, 2004. pp. 304–319.

Salt, Barry: Film form 1900–1906. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 31–44.

Staiger, Janet: Combination and Litigation. Structures of US Film Distribution, 1896–1917. In: Elsaesser: Early Cinema. pp. 189–210.

Szalay Károly: A geg nyomában. Magvető, Budapest, 1972. pp. 11–32.

Will Wright: A hatlövetű és a társadalom. In: Berkes Ildikó (szerk.): A western MFIFA, Budapest, 1981. pp. 20–51.


Az európai és az amerikai film az 1900-as és 1910-es években (gyártástörténeti, műfaji és stilisztikai sajátosságok).
Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 55–65, 78–103.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 23–29, 36–42, 80–89, 128–166.

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 85–112.

Curran, James–Porter, Vincent (ed.): British Cinema History. Totowa, N. J.,Barnes & Noble Books, 1983.

Hayward, Susan: French National Cinema. London, Routledge, 1993. Ch. 2. Magical moments of musical silence: French cinema’s classical age 1895–1929. pp. 68–117.

Hevessy Iván: A némafilm egyetemes története 1985–1929. Budapest, Magyar Filmintézet, 1993.

Jacobs, Lewis: The Rise of American Film. New York, Harcourt, Brace and Company, 1939.

Jeanne, René: Cinéma 1900. Paris, Flammarion, 1965.

Kömlődi Ferenc: Az amerikai némafilm. Budapest, Magyar Filmintézet, 1999.

Lizzani, Carlo: Az olasz film története 1895-1979. Budapest, Gondolat, 1981. pp. 1138. vagy: Lizzani, Carlo: Az olasz film története 1895-1961 I-II. Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1967.

Magyar Bálint: Az amerikai film. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1974. pp. 29–60.

 

Az 1910-es és 1920-as évek főbb európai irányzatai (német expresszionizmus, szovjet montázsfilm, francia avantgárdok).

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 105–166, 191–208.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 98–109, 116–120, 166–178.

Abel, Richard: French Cinema. The First Wave 1915-1929. Princetown University Press, 1984. Ch. IV: The narrative avant-garde. pp. 279-294.

Bordwell, David: French Impressionist Cinema: Film Culture, Film Theory, and Film Style. New York: Arno, 1980.

Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. 11. fejezet: „A történelmi materialista elbeszélésmód: a szovjet példa” pp. 245–278.

Burch, Noël: Marcel l’Herbier. Paris: Seghers, 1973.

Eisner, Lotte H.: A démoni filmvászon. Magyar Filmintézet-Filmvilág-Szellemkép, 1994.

Geréb Anna: Orosz montázsiskolák. Filmtett (2001) no. 6-7.

Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1992. pp. 21–111.

Kracauer, Siegfried: Caligaritól Hitlerig. A német film pszichológiai története. Budapest: Magyar Filmintézet, 1991.

Leyda, Jay: Régi és új. Az orosz és a szovjet filmtörténete. Budapest, Gondolat, 1967.

Lebegyev, Nyikolaj: A szovjet némafilm története I-II. Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet, 1965.

Filmkultúra XXIII (1987) no. 1.: Összeállítás a FEKSZ történetéből pp. 3-39.

Metropolis 1998 ősz: Eisenstein-szám

Metropolis 2000. no. 3. Dada és film, Antonin Artaud és a film összeállításai

Metropolis 2006 no. 4. Metropolis-összeállítás

Karcsai Kulcsár István (szerk.): Szürrealizmus a filmművészetben. MFIFA, Budapest, 1972.

 

Delluc, Louis: A film művészete. Filmspirál no. 2. II. évf. no. 1. pp. 48–51.

Delluc, Louis: Fotogénia. Filmspirál no. 2. II. évf. no. 1. pp. 59–62.

Dulac, Germaine: A film avantgárdja. Filmspirál no. 5. II. évf. no. 4. pp. 90–95.

Dulac, Germaine: A valódi mozgófénykép. Filmspirál no. 3. II. évf. no. 2. pp. 90–93.

Epstein, Jean: Néhány szó a fotogéniáról. Filmspirál no. 3. II. évf. no. 2. pp. 81–84.

Léger, Fernand: A film kapcsán. Filmspirál no. 5. II. évf. no. 4. p. 89.

L’Herbier, Marcel: A filmalkotó eszköztára. Filmspirál no. 5. II. évf. no. 4. pp. 101–102.

Moussinac, Léon: A film ritmusa. Filmspirál no. 2. II. évf. no. 1. pp. 63–66.

 

A hangosfilmváltás Európában és Amerikában. Az európai film az 1930-as és az 1940-es években.

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 217–236, 263–270, 306–325.

Új Oxford Filmenciklopédia. Budapest, Glória Kiadó, 2003. pp. 215–223, 374–381

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 298–308.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Héttorony Könyvkiadó-Budapest Film, 1992. pp. 7–91.

Monaco, James: American film now. Baseline Books, 1984.
Hackett, H.: The French cinema during the occupation. Sight and Sound Vol. 15. (1946) no. 57.

Hayward, Susan: French National Cinema. London, Routledge, 1993. Ch. 3.: From clarity to obscurity: French cinema’s age of modernism 1930–58. főleg pp. 145–204.; gyártástörténet: Ch.1.: A brief ecohistory of France’s cinema industry 1895–1929. idevonatkozó részei

Sadoul, Georges: A filmművészet története. Budapest, Gondolat, 1959. 13. fej. A hangosfilm megjelenése; 15. fej. A francia lírai realizmus 1930–1945.

Film a diktatúrák idején. A neorealizmus intézményrendszere, stiláris jellemzői és legfontosabb alkotói.

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 285–306, 384–395.

Új Oxford Filmenciklopédia. Budapest, Glória Kiadó, 2003. pp. 365–373, 388–395.

Bazin, André: A neorealizmus esztétikája. In: Bazin: Mi a film? Osiris, 1995. pp. 369–448.

Bazin, André: Sztálin mítosza a szovjet filmben. In: Bazin: Mi a film? Osiris, 1995. pp. 353–365.

Bondanella, Peter: Italian Cinema from Neorealism to the Present. New York, Continuum 1990. pp. 12–103.

Földényi F. László: Művészet a Harmadik Birodalomban. Filmvilág XXXVII (1994) no. 5. pp. 40-43.

Kracauer, Siegfried: Caligaritól Hitlerig. A német film pszichológiai története. Budapest: Magyar Filmintézet, 1991. pp. 194–235.,  241–273.

Lizzani, Carlo: Az olasz film története 1895-1979. Budapest, Gondolat, 1981. pp. 122184.
Rentschler, Eric: The ministry of illusion. Nazi cinema and its afterlife. Cambridge, Harward University Press, 1996.

Schubert Gusztáv: A szépség szörnyetege. (Leni Riefenstahl 100) Filmvilág XLV (2002) no. 12. pp. 26–31.

Sontag, Susan: A fasizmus bűvöletében. Múlt és jövő új folyam IX (1997) no. 3. pp. 81–94.; vagy Sontag: Fülbemászó fasizmus. In: Sontag: A Szaturnusz jegyében. Cartaphilus, 2001. pp. 83–118.

Szilágyi Ákos: A sztálini idők mozija. Filmvilág (1988) no. 9–10–11–12. (1989) no. 1.

Vitti, Antonio: Giuseppe De Santis and Postwar Italian Cinema. University of Toronto Press, 1996.  pp. 7–62. 

 

A klasszikus hollywoodi stúdiórendszer és az intézményes stílus az 1920-as és 1930-as években (gyártástörténeti, stiláris és műfaji változások, fontosabb rendezők, sztárok)
Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 167–190, 237–262.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 43–53, 224–233, 243–251, 255–283, 294–299, 303–318, 323–331.

Bazin, André: Charlie Chaplin. In: Bazin: Mi a film? Budapest: Osiris, 1999. pp. 155–224.

Berkes Ildikó: A western. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 142–153, 281–297, 309–329.

Király Jenő: Frivol múzsa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. „A bűn kalandjai 1.: Vad álmok (A klassikus gengszterfilm világképe)” pp. I. köt. 367–381.

Maddrey, Joseph: Nightmares in Red, White and Blue. The Evolution of the American Horror Film. Jefferson, N.C.: McFarland, 2004.

Szalay Károly: A geg nyomában. Budapest, Magvető, 1972. pp. 33–82.

Varró Attila: Az örök trónkövetelő. Stroheim melodrámái. Filmvilág 2006/10. pp. 44–45.

Filmkultúra XXV (1989) különszám: Chaplin születésének 100. évfordulójára

 

A klasszikus hollywoodi film az 1940-50-es években

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 345–377.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 235–240, 251–255, 255–283, 300–301, 318–331.

Bazin, André: Orson Welles. In. Bazin: Mi a film? Budapest: Osiris, 1995. pp. 227–326.

Berkes Ildikó: A western. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Bordwell, David–Staiger, Janet–Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. pp. 330–364.

Schatz, Thomas: Boom and bust: the American cinema in the 1940s. New York, Scribner, 1997. 

Doherty, Thomas Patrick: Projections of war: Hollywood, American culture and World War II. New York, Columbia University Press, 1999.

Király Jenő: Frivol múzsa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. „A SF-nagyforma vázlata” II. köt. pp. 551–563.

Kovács András Bálint: A klasszikus elbeszélés feloldódása: a film noir és a modernizmus. In: Kovács: A modern film irányzatai. Budapest: Palatinus, 2005. pp. 264–274.

Maddrey, Joseph: Nightmares in Red, White and Blue. The Evolution of the American Horror Film. Jefferson, N.C.: McFarland, 2004.

Orson Welles-blokk. Filmvilág (1986) no. 1. pp. 24–38.

Strausz László: A reklám a lényeg! Filmvilág, 2004/12. pp. 20–23.

Truffaut–Hitchcock. Magyar Filmintézet–Pelikán Kiadó, Budapest, 1996.

Varró Attila: Kubrick Nagymester. Metropolis, 2002/2. pp. 38-51.

Wright, William: Six guns and society: a structural study of the Western. Berkeley, Los Angeles – London, University of California Press, 1975. Részlete magyarul: Wright, Will: A hatlövetű és a társadalom. In: Berkes Ildikó (ed.): A western. Antológia. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1980. pp. 20–52.

 

A dokumentumfilm az 1920-as évektől a cinéma véritéig

Kristin Thompson–David Bordwell: A film története. Budapest, Palatinus Kiadó, 2006. pp. 208–209, 331–339.

Új Oxford Filmenciklopédia. Glória Kiadó, 2003. pp. 89–98, 332–344.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Héttorony Könyvkiadó-Budapest Film, 1992. Ch. „Tudós a kamera mögött – Jean Rouch”. pp. 140–146.

Quintar, Fuad: Robert Flaherty et le documentaire poétique. Études Cinématographiques No. 5. Vol. 1. Automne 1960.

Swann, Paul: The British documentary film movement 1926–1946. New York, Cambridge University Press, 1989.

Vertov, Dziga: Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok. MFIFA, Budapest, 1973. pp. 128–145.

 

Európa a II. világháború után. Franciaország, Nagy-Britannia, Skandinávia.

Ulrich Gregor–Enno Patalas: A film világtörténete. Gondolat, Budapest, 1966. pp. 361–386.

Max Ophuls: A felszín mélysége. Filmvilág, 2002/9–10–11–12. pp. 32–39., 40–44., 42–46., 44–47.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. Héttorony–Budapest Film, Budapest, 1992. pp. 95–106.

 

Európán kívüli filmművészetek. Japán és India 1945 után.

Berkes Ildikó: Kurosawa Akira. Magyar Filmintézet, Budapest, 1991. pp. 73–94.

Berkes Ildikó–Nemes Károly: A japán film világa. Budapest, Magyar Filmintézet, 1997. pp. 131–146.; 168–179.

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Glória, Budapest, 1998. pp. 423–428., 724–729.

 

A szerzői film elmélete.

Alexandre Astruc: Egy új avantgarde születése: a kamera mint töltőtoll. In: Kép–Mozgókép–Kultúra. Fejezetek a filmesztétikából. Múzsák, Budapest, é.n. pp. 133–137.

André Bazin: A filmalkotó személyiségéről. In. Uő: Mi a film? Osiris, Budapest, 1995. pp. 24–43.

François Truffaut: A szerzők politikája. In: Francois Truffaut: Önvallomások a filmről. Osiris, Budapest, 1996. pp. 67–74.

Peter Wollen: A szerzői elmélet. Metropolis, 2003/4. pp. 34–41.

 

A modernista film alapvonásai.

Bordwell, David: A művészfilmes elbeszélésmód. Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. pp. 217–244.

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Glória: Budapest, 1998. pp. 452–459., 669–676.

Gilles Deleuze: A mozgás-kép és három változata. Metropolis 1 (1997) no. 2. pp. 10–19.

Kovács András Bálint: A gondolat filmje. A deleuze-i filmelmélet filmtörténeti szempontból. Metropolis (1997) no. 2. pp. 44–51.

Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm 1950–1980. Palatinus: Budapest, 2005.

 

Antonioni

Györffy Miklós: Michelangelo Antonioni. Gondolat: Budapest, 1980. pp. 91–126.

 

Fellini

Tullio Kezich: Federico avagy Fellini élete és filmjei. Európa: Budapest, 2006.

Muhi Klára–Perlaki Tamás: Federico Fellini. MFIFA–NPI: Budapest, 1983. pp. 5–56.

Nemeskürty István: Federico Fellini. Budapest, Gondolat, 1974.

 

Bergman

Gelencsér Gábor: Beszédes csend. Bergman trilógiája. Filmvilág 2004/12. pp. 42–44.

Gelencsér Gábor: Álomjátékok. A Bergman-filmek formavilága. Kultúra és közösség 1998/1. pp. 97–101.

Györffy Miklós: Ingmar Bergman. Gondolat: Budapest, 1976. pp. 72–85, 157–181.

Györffy Miklós: A művész és a művészet Ingmar Bergman filmjeiben. Kultúra és közösség 1998/1. pp. 103–110.
Turnacker Katalin:
Az emberélet útjának végén. Filmkultúra online. http://www.filmkultura.hu/2005/articles/essays/bergman2.hu.html

 

Buñuel

Luis Buñuel: Utolsó leheletem. Európa: Budapest, 1989. pp. 224–274.

Bikácsy Gergely: Buñuel-napló. Budapest, Osiris, 1997.

 

Godard

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. Budapest, Héttorony Kiadó–Budapest Film. pp. 125–255.

Bordwell, David: Godard és az elbeszélés. Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. pp. 319–341.

Godard-blokk. Filmkultúra, 1967/1. pp. 57–75.

Marie–Claire Ropars–Wuillimeuer: A forma és a mélység, avagy az elbeszélés viszontagságai. Metropolis (1999) no. 4. pp. 24–35.

Susan Sontag: Godard. In. Uő: A pusztulás képei. Európa: Budapest, é. n. pp. 146–199.

 

Truffaut

François Truffaut: Önvallomások a filmről. (szerk.: Zalán Vince) Osiris: Budapest, 1996.

 

Resnais

Resnais-blokk. Filmkultúra, 1968/6. pp. 51–72.

Rugási Gyula: Tavaly Marienbadban. In: Kortársunk a film. (szerk.: Dániel Ferenc) Múzsák: Budapest, 1985. pp. 83–98

 

Pasolini

Pier Paolo Pasolini: A költői film. In: A film ma. (szerk. Nemeskürty István) Gondolat: Budapest, 1971. pp. 18–33.

Barkóczi Janka: „Késésben vagytok, drágáim” Baloldali koncepció Pier Paolo Pasolini művészetében. Filmkultúra online. http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/pasolinibark.hu.html

Szilvássy Orsolya: Testhelyzetek. A test Pasolini filmelméletében és -gyakorlatában. Apertúra 2006 nyár.

http://apertura.hu/2006/nyar/szilvassy/

Csantavéri Júlia: Szélfútta sivatagok képei. A sivatag képe és képzete Pier Paolo Pasolini műveiben. Pannonhalmi szemle. 1999/3. pp. 84–91.

 

Tarkovszkij

Kovács András Bálint–Szilágyi Ákos: Tarkovszkij. Az orosz film Sztalkere. Helikon: Budapest, 1997. pp. 7–40., 81–120.

 

nouvelle vague

Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs. Képzőművészeti Kiadó: Budapest, 1992. pp. 121–207.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. Héttorony–Budapest Film: Budapest, 1992. pp. 147–158., 173–218.

 

cseh újhullám

Ardai Zoltán: A macska nyolc éve. A csehszlovák „új filmről”. In: Tavasz és nyár között. A cseh és a szlovák „új hullám” antológiája (szerk. Zalán Vince), Budapest Film–Héttorony: Budapest, 1990. pp. 5–17.

 

lengyel filmiskola

Kovács István: Az ő nemzedékük. A „lengyel filmiskola”. In: Uő: Robogás a nyárba. Írások a lengyel filmről. Jelenkor–Forrás: Pécs–Kecskemét, 1992. pp. 9–29.

Jerzy Plazewski: Az ifjú lengyel film. In.: (szerk. B. Egey Klára, Körtvélyes Ágnes) Új irányzatok a mai filmművészetben II. Budapest: MFIFA, 1962. pp. 229–269.

Bikácsy Gergely: Andrzej Wajda. Gondolat: Budapest, 1975.

Takács Ferenc: Szertartás és irónia. Roman Polanski portréjához. Filmvilág, 1985/12, pp. 32–37.

 

a szovjet új film

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Glória, Budapest, 1998. pp. 669–676.

Az új szovjet filmművészet. In.: (szerk. Szőnyi Klára) Töltőtollam a kamera I. Tanulmányok, cikkek az új filmről. Budapest: MFIFA, 1969. pp. 167–216.

 

Az angol film az ötvenes–hatvanas években. Free Cinema, New Cinema, Hammer.

Vincze Teréz: Hosszú távon lázadó. A Dunánál 2002. július. pp. 115–119.

Takács Ferenc: Rövidtávfutók. Egy régi új hullám Európából. Filmvilág (1986) no. 12. pp. 18–23.

Harry Saltzman: Új áramlat az angol filmgyártásban. In.: (szerk. B. Egey Klára, Körtvélyes Ágnes) Új irányzatok a mai filmművészetben II. Budapest: MFIFA, 1962. pp. 301–306.

Nemes Károly: Tony Richardson. Budapest: MFIFA–Népművelési Propaganda Iroda., 1975.

Zalán Vince: A gondolkodás menedéke. Lindsay Anderson filmjeiről. Filmvilág, 1983/6, pp. 18–22.

 

Transzcendentális stílus. Ozu, Bresson, Dreyer.

Bordwell, David: A parametrikus elbeszélésmód. Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. pp. 283–318.

Paul Scraeder: Transzcendentális stílus a filmben. Filmkultúra (1992) no. 2. pp. 3–11.

Paul Scraeder: A személyiségen túl. Ozu és a zen kultúra. Pannonhalmi Szemle (1995) no. 2. pp. 108–114.

Paul Scraeder: Bresson és a skolasztikus hagyomány. Pannonhalmi Szemle (1994) no. 4. pp. 102–110.

Susan Sontag: A spirituális stílus Robert Bresson filmjeiben. In: Uő: A pusztulás képei. Magvető, Budapest. pp. 200–224.

Bíró Gyula: Robert Bresson. Múzsák: Budapest, 1988.

 

Kivezetés a hatvanas évekbl. Bevezetés a hetvenes évekbe.

Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm, 1950–1980. Budapest, Palatinus, 2005. pp. 370–401.

Kovács András Bálint: A történetek állása. Filmvilág (1985) no. 10. pp. 23–25.

Báron György: A film és a „hetvenes évek”. In: Uő: Hollywood és Marienbad. Budapest, Gondolat, 1986. pp. 19–43.

 

Poszt '68. Politikus-kritikus film. Film, esszé, kollázs.

Báron György: Választások és vonzások. Eric Rohmer filmjei. Filmvilág, 1992/5. 18-23.o.

Berkes Ildikó: Kurosawa Akira. Magyar Filmintézet: Budapest, 1991.

Bikácsy Gergely: Erosz túszai: Az érzékek birodalma. Filmvilág, 1986/3. 26-31.o.

Bíró Gyula: Bernardo Bertolucci. Múzsák: Budapest, 1991.

Csejdy András: Nincs pardon. Filmvilág, 1997/9. pp. 4–8.

Forgács Iván: Dusan Makavejev hullámlovaglása. Filmkultúra, 1990/2. pp. 9–17.

Koltai Ágnes: Bizarr szentség. Dusan Makavejevről. Filmvilág, 1990/8. pp. 30-33.

Kornis Mihály: Az Apokalipszis diszkrét bája. A nagy zabálás. In: Uő: A félelem dicsérete. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. pp. 177–183.

Makavejev-összeállítás. Filmkultúra, 1990/2. pp. 9–31.

Nagy Zsolt: Egy szorongó kelet-európai. Roman Polanski filmjeirol. Filmkultúra, 1989/4. 36-58.o.

Pasolini–szám. Filmkultúra, 1989/2.

Takács Ferenc: Szertartás és irónia. Roman Polanski portréjához. Filmvilág, 1985/12. pp. 32–37.

Theo Angelopoulosz. (szerk.: Kiss Tibor) Montázs Filmklub: Nyíregyháza, 1992.

Zalán Vince: A gondolkodás menedéke. Lindsay Anderson filmjeirol. Filmvilág, 1983/6. 18-22.o.

 

A modernizmus alkonya és a szerzői mozi halála.

Báron György: Választások és vonzások. Eric Rohmer filmjei. Filmvilág, 1992/5. pp. 18–23.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Budapest, Héttorony–Budapest Film, 1992. pp. 368–380.

Bikácsy Gergely: Erosz túszai: Az érzékek birodalma. Filmvilág, 1986/3. pp. 26–31.

Bresson-összeállítás. Filmvilág, 1997/10. pp. 4–15.

Gelencsér Gábor: Atya, Fiú, Bergman. Filmvilág, 1998/9. pp. 4–7.

Györffy Miklós: A mester tanuló- és vándorévei. Wim Wenders korai filmjei. Filmkultúra, 1991/1. pp. 17–25.

Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm, 1950–1980. Budapest, Palatinus, 2005. pp. 402–412.

Kovács András Bálint: Aggkori infantilizmus vagy újjászületés, avagy miért nem fontos a filmművészet? Új Holnap, 1995. november. pp. 122–133.

Kovács András Bálint–Szilágyi Ákos: Tarkovszkij, az orosz film sztalkere. Helikon kiadó, Budapest, 1997. pp. 138–206.

Michelangelo Antonioni: Írások, beszélgetések. Osiris, Budapest, 1999.

Nánay Bence: CineMAO. Godard maoista korszaka. Filmvilág, 1999/4. pp. 28–31.

Takács Ferenc: Szertartás és irónia. Roman Polanski portréjához. Filmvilág, 1985/12. pp. 32–37.

Thomas Elsaesser: A német újfilm. Budapest, Palatinus, 2004. pp. 247–320.

 

a német újfilm

Báron György: Angyali üdvözlet. Wenders: Berlin felett az ég. Filmkultúra, 1990/3. 21-26.o.

Dániel Ferenc: Világvégi próféciák. Werner Herzog és a misztika. Filmvilág, 1989/4. pp. 34–38.

Forgách András: Egy parvenü démonai. Fassbinder korai filmjeiről. Filmvilág, 1995/7. pp. 12–18.

Györffy Miklós: A mester tanuló- és vándorévei. Wim Wenders korai filmjei. Filmkultúra, 1991/1. pp. 17–25.

Györffy Miklós: Övön aluli melodrámák. Fassbinder három filmjéről. Filmkultúra, 1991/2. pp. 25–33.

Muhi Klára–Perlaki Tamás: Wim Wenders. Múzsák: Budapest, 1990.

Rainer Werner Fassbinder: Írások, beszélgetések (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 1996.

Thomas Elsaesser: A német újfilm. Palatinus: Budapest, 2004. pp. 247–320.

Thomas Elsaesser: Életművészet (Fassbinder: személyes sors és történelem). Filmvilág, 2002/8. pp. 18–23.

 

Történelem és morál a kelet-európai filmben. Groteszk és kisrealizmus. A kelet-európai film a rendszerváltás után.

Bikácsy Gergely: Andrzej Wajda. Gondolat: Budapest, 1975.

Bíró Yvette: Tájkép csata után. „A másik Európa” filmjei. + Pátosz és irónia a kelet-európai filmben. In: Bíró Yvette: A rendetlenség rendje: film/kép/esemény. Cserépfalvi: Budapest, 1996. 41-80.o.

Bori Erzsébet: Víziók a lápon. Emir Kusturica filmjei. Filmvilág (1999) no. 5. pp. 24–28.

Dániel Ferenc: Milos Forman. Múzsák: Budapest, 1988.

Forgács Iván: Valami nincs többé. Filmkultúra (1991) no. 2. pp. 33–38.

Harmat György: Miért élsz? Vera Chytilová filmjei a televízióban. Filmkultúra, 1990/2. pp. 33–37.

Hegyi Gyula: Jirí Menzel. Múzsák: Budapest, 1990.

Kovács István: Robogás a nyárba. Írások a lengyel filmről. Jelenkor: Pécs, Forrás: Kecskemét, 1992.

Krzysztof Kieslowski: Önéletrajz. (szerk.: Zalán Vince) Osiris: Budapest, 1996.

Pörös Géza: Illuminációk. Krzysztof Zanussi filmjeiből. József Attila Könyvtár–Új Forrás, Tatabánya, 1991.

Schubert Gusztáv: A tetthely. Kieslowski filmjeiről. Filmvilág, 1989/7. 20-23.o.

Turcsányi Sándor: Šumava, a paradicsom. Filmvilág (1995) no. 3. pp. 30–33.

Veress József: Nyikita Mihalkov. Múzsák: Budapest, 1986.

 

Új-Hollywood. Új történetmesélési technikák és marketingstratégiák.

Antal István: Egy filmes újságíró: Robert Altman. Filmkultúra, 1982/5. pp. 67–84.

Barna Imre: Játék Amerikával. Martin Scorsese-ről. Filmvilág, 1988/2. pp. 40–44.

Báron György: A technokrata rendező. Brian de Palma portréjához. Filmvilág, 1989/10. 22-25.o.

Kovács Marcell: Dupla vagy senki. Brian DePalma: Megszállottság. Filmvilág, 2003/5. pp. 34–36.

Michael Pye–Linda Myles: Mozi-fenegyerekek. Gondolat, Budapest, 1983. pp. 9–89.; 243–282.

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Glória, Budapest, 1998. pp. 508–514.

Pápai Zsolt: Bolond Pierrot Hollywoodba megy. Filmvilág, 2005/5. pp. 22–27.

Pápai Zsolt: Thrillerhez öltözve. Brian DePalma rémképei. Filmvilág, 1999/1. pp. 36–39.

Peter Biskind: Hollywood ostroma. Filmvilág, 2004/12. pp. 10–16.

Scorsese-összeállítás. Filmvilág, 2005/6. pp. 18–29.

Szilágyi Ákos: Énhúzás a fejorvosnál. Az Emlékmás mint korunk hőse. Filmvilág, 1991/8. pp. 28–33.

Tarantino előtt (szerk. Nagy Zsolt). Budapest. Új Mandátum, 2000.

 

Videoboom és klipesztétika. Technikai fejlesztések, stílusváltozások a hetvenes–nyolcvanas–kilencvenes években.

Oxford Filmenciklopédia (szerk. Geoffrey Nowell-Smith). Budapest, Glória, 1998. pp. 500–508.

Varró Attila: Pedofilm. Filmvilág, 1999/6. pp.

Beregi Tamás: Csillagok mágiája. Filmvilág, 1999/9. pp.

Új képfajták-összeállítás. Metropolis 2001/4.

 

Amerikai függetlenek és a legújabb Hollywood. Szerzői filmesek a fősodorban, műfaji dekonstrukció és műfajkeverés.

Chris Rodley: Radírfejek. Beszélgetés David Lynch-csel. Filmvilág (1998) no. 5. pp. 36–45., no. 6. pp. 34–40., no. 7. pp. 40–47.

David Lynch. Beszélgetések (szerk. Chris Rodley). Budapest, Osiris, 2003. pp. 163–198.

Forgách András: Stanley, a látnok. Filmvilág (1998) no. 8. pp. 8–15.

Forgách András: Vérontástechnikák. Filmvilág (1998) no. 3. pp. 20–23.

Horváth Antal Balázs: Végtelen rosszullét. David Lynch portréja. Filmvilág (1997) no. 6. pp. 10–14.

Jami Bernard: Tarantino. Filmvilág (1996) no. 8. pp. 24–31., no. 9. pp. 38–45.

John Cassavetes. (szerk.: Bakonyi Vera, Zalán Vince) Budapest Film: Budapest, 1993.

Kovács András Bálint: A törvény csele. Jim Jarmuschról. Filmvilág (1989) no. 6. pp. 36–41.

Kovács András Bálint: Az eroszak léhasága. Filmvilág (1995) no. 4. pp. 26–31.

Köves Gábor: Kék bársonyos forradalom. Filmvilág, 2005/1. pp. 24–27.

Lajos Géza: Azok a csodálatos Coen-fiúk. Filmvilág (1997) no. 2. pp. 22–27.

Ray Carney: John Cassavetes filmjei. Osiris, Budapest, 2001. pp. 9–47.

Szilágyi Ákos: Énhúzás a fejorvosnál. Az Emlékmás mint korunk hőse. Filmvilág, 1991/8. pp. 28–33.

Thierry Jousse: John Cassavetes műhelyében. In: John Cassavetes (szerk. Bakonyi Vera–Zalán Vince). Budapest Film, 1993. pp. 17–45.

Vincent LoBrutto: Tágra hunyt szemmel. Filmvilág (1999) no. 6. pp. 23–31., no. 7. pp. 42–50., no. 8. pp. 46–53., no. 9. pp. 46–51., no. 10. pp.–46., no. 11. pp. 36–41.

 

A filmes posztmodern. Műfaji re- és dekonstrukció.

Bíró Yvette: A komor násztól a cogito interruptusig. In: Uő: A rendetlenség rendje: film/kép/esemény. Cserépfalvi, Budapest, 1996. pp. 100–109.

Bíró Yvette: Irónia: igazi szabadság! In: Uő: A rendetlenség rendje: film/kép/esemény. Cserépfalvi, Budapest, 1996. pp. 122–128.

Kovács András Bálint: A Semmi eltűnése. In: Uő: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 92–131.

 

Újbarokk és újromantika, újminimalizmus és kisrealizmus a kortárs filmben. Új-érzékenység és új-narrativitás a kortárs filmben.

Angol barokk – összeállítás. Filmvilág, 1990/10. pp. 3–20.

Atom Egoyan-összeállítás. Metropolis (1998–1999) no. 4.–no. 1. pp. 91–154.

Báron György: Hamlet képregényt olvas. Aki Kaurismäki  filmjei. Filmvilág (1991) no. 8. pp. 16–21.

Báron György: Hideg fej, hideg szív, játékos test. Atom Egoyan. Filmvilág, 1993/11. 34-37.o.

Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve. Héttorony–Budapest Film, Budapest, 1992. pp. 408–412.

Bori Erzsébet: Proli akcentus. Ken Loach. Filmvilág, 1997/3. pp. 21–23.

Derek Jarman-összeállítás. Metropolis, 1997 osz.

Forgách András: Remekmuvek a zsebnoteszból. Mike Leigh. Filmvilág, 1997/3. 13-20.o.

Földényi F. László: Német szenvedés. Lars von Trier: Európa. Filmvilág (1992) no. 10. pp. 4–9.

Frédéric Strauss (szerk.): Pedro Almodóvar. Írások, beszélgetések. Budapest, Osiris, 2005.

Gelencsér Gábor: Kétségbeesett romantikus. Aki Kaurismäki. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 177–193.

Hirsch Tibor: Bosun! Greenaway-jegyzetek. Magyar Filmintézet: Budapest, 1991.

Horváth Antal Balázs: A magány mozaikképei. Filmvilág, 1997/9. pp. 28–32.

Kieslowski mozija. (szerk. Tadeusz Lubelski) Budapest: Európa, 2000.

Kovács András Bálint: A törvény csele. Jim Jarmusch-ról. Filmvilág, 1989/6. pp. 36–41.

Kömlődi Ferenc: Fém és hús. David Cronenberg. Filmvilág (1996) no. 11. pp. 20–22.

Lars Von Trier-összeállítás. Metropolis, 2006/2.

Nánay Bence: A legutolsó új hullám. Peter Greenaway. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 123–145.

Nánay Bence: Apró gesztusok mozija. Az Egoyan-dramaturgia. Filmvilág, 1995/11. pp. 29–32.

Tadeusz Lubelski (szerk.): Kie¶lowski mozija. Budapest, Európa, 2000. pp. 15–27.

Varga Balázs: Kavics a cipőben. A Lars Von Trier-paradoxon. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 194–210.

Varró Attila: Siffré-kódexek. Filmvilág (1999) no. 11. pp. 26–29.

 

A modernizmus utóvédharca: a kínai film ötödik generáció és a kortárs iráni film. A távol-keleti film a nyolcvanas–kilencvenes években. Hongkong, Kína, Tajvan, Japán, Irán.

A kortárs iráni film. Metropolis-összeállítás. 2006/3.

Abbas Kiarostami: A valóság lámpásai. Filmvilág, 1997/8. pp. 29–32.

Báron György: Kamera, csadorban. Új iráni filmek. Filmvilág, 2001/5.

Bíró Yvette: Az élet, semmi más. Kiarostami. In: Uő: Nem tiltott határátlépések. Osiris, Budapest, 2003. pp. 159–176.

Csantavéri Júlia: Férfiak városa. Jafar Panahi. In: Filmrendezőportrék (szerk. Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 321–338.

Nevelős Zoltán-Speier Dávid: Hongkongi képfegyver. Filmvilág (1996) no. 2. pp. 38–43.

Pápai Zsolt: Táncolni, gépfegyverszóra: John Woo portréjához. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 339–352.

Robert Stam–Louise Spence: Kolonializmus, rasszizmus és reprezentáció. Metropolis, 2005/2. pp. 12–26.

Varró Attila: A háromarcú filmes: Kitano Takeshi. In: Filmrendezőportrék (szerk.: Zalán Vince). Osiris, Budapest, 2003. pp. 354–369.

Varró Attila: Pedofilm. Filmvilág, 1999/6. pp. 32–33.

Varró Attila: Szebb tegnap. Hongkongi filmtriád. Filmvilág (2000) no. 7. pp. 28–31.

Wong Kar-wai-összeállítás. Metropolis, 2005/4.

Wostry Ferenc: Dao, a kard. Wuxia klasszikusok. Filmvilág, 2001/7. pp. 13–17.

Wostry Gwajlo Ferenc: Egymilliárd néző. Filmvilág, 1997/8. pp. 55–56.

 

<< 2.1.1. Összefoglaló kötetek, adattárak    2.2.1. Összefoglaló kötetek, adattárak, filmográfiák >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés