6. fejezet: Lehetséges világok

8-6. Ajánlott irodalom

- Bács, Gábor (2005) 'Lehetséges világok', Kellék 27-28, pp. 135-40.

- Chihara, Charles (1998) The Worlds of Possibility, Oxford: Clarendon Press.

- Crane, Tim and Farkas, Katalin (2004) 'Necessity. Introduction', in Tim Crane and Katalin Farkas (eds.) Metaphysics, A Guide and Anthology, Oxford: Oxford University Press, pp. 301-12.

- Cresswell, M. J. (1985) Structured Meanings, Cambridge, Mass.: Bradford Books/MIT Press.

- Fine, Kit (2003) 'The Problem of Possibilia', in Michael J. Loux and Dean W. Zimmerman (eds.) The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press, pp. 161-79.

- Frege, Gottlob (1918/2000) 'A gondolat', in uő. Logikai vizsgálódások, Budapest: Osiris Kiadó, pp. 191-217.

- Huoranszki, Ferenc (2001) Modern metafizika, Budapest: Osiris Kiadó, pp. 122-67.

- Kripke, Saul (1971/2004) 'Azonosság és szükségszerűség', in Farkas Katalin és Huoranszki Ferenc (szerk.) Modern metafizikai tanulmányok, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 39-68.

- Kripke, Saul (1972/2007) Megnevezés és szükségszerűség, Budapest: Akadémiai Kiadó.

- Lewis, David (1986/1998) 'Against Structural Universals', in Stephen Laurence and Cynthia Macdonald (eds.) Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell, pp. 198-218.

- Lowe, Jonathan E. (2002) A Survey of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press, pp. 115-33.

- Loux, Michael J. (1979) 'Introduction: Modality and Metaphysics', in uő. (ed.) The Possible and the Actual, Ithaca: Cornell University Press, pp. 15-64.

- Lycan, William G. (1979) 'The Trouble with Possible Worlds', in Michael J. Loux (ed.) The Possible and the Actual, Ithaca: Cornell University Press, pp. 275-316.

- Lycan, William G. (1994) Modality and Meaning, Dordrecht and Boston: Kluwer Academic Publishers.

- Lycan, William G. (1998) 'Possible Worlds and Possibilia', in Stephen Laurence and Cynthia Macdonald (eds.) Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell, pp. 83-95.

- Menzel, Christopher (2005) 'Actualism', in Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/actualism/

- Nolan, Daniel (2002) 'Modal Fictionalism', in Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/fictionalism-modal/

- Pollock, John L. (1985) 'Plantinga on Possible Worlds', in James E. Tomberlin and Peter Van Inwagen (eds.) Alvin Plantinga, Dordrecht: Reidel, pp. 121-44.

- Rescher, Nicholas (1975) A Theory of Possibilty, Oxford: Blackwell.

- Sider, Theodore (2003) 'Reductive Theories of Modality', in Michael J. Loux and Dean W. Zimmerman (eds.) The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press, pp. 180-208.

- Stalnaker, Robert (1995) 'Modalities and Possible Worlds', in Jaegwon Kim and Ernest Sosa (eds.) A Companion to Metaphysics, Oxford: Blackwell, pp. 333-7.

- Ujvári, Márta (2003) 'Idő, modalitás és kontextusfüggőség', in úő. (szerk.) Érvek és kontextusok, Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 158-98.

- Yagisawa, Takashi (2005) 'Possible Objects', in Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/possible-objects/

- Wetzel, Thomas (2003) 'States of Affairs', in Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/states-of-affairs/

- Zalta, E. (1983) Abstract Objects: An Introduction to Axiomatic Metaphysics, Dordrecht: Reidel.

<< 7-6. Felhasznált irodalom  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés