a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
efemer (építmény vagy emlékmű)   Ideiglenes szerkezet, amely egy alkalomra készül, könnyű szerkezetek, anyagok felhasználásával (pl. diadalívek, színházi díszletek, egyházi ünnepek alkalmi dekorációi, ravatalépítmények, azaz castrum dolorisok, emlékművek, szobrok)emporium   Barokk templomoknál is alkalmazott emeleti oldalkarzat

erasztianizmus  

Thomas Erastus (1524 -1583) svájci teológus után elnevezett irányzat, mely az államot tartotta a bűnök büntetésére megfelelőnek, s nem az egyházat.
etikai dualizmus   Etikai dualizmus: a manicheizmusra tipikusan jellemző jellemző tanítás, mely két, egymással egyenértékű princípiumot hirdet - jót és rosszat mint egyforma minőségű és egyforma joggal választható érvényességet.exegézis   (gör. exegeisthai, lat. exegesis) Szövegmagyarázat. Szűkebb értelemben a Biblia szövegmagyarázatának tudománya. Muszlim megfelelője a tafszír.Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés