Pintér Tibor

Egyetemi tanulmányok a pécsi JPTE BTK magyar - muvészettudomány szakán 1988 -1993

Egyetemi diploma - MA (magyar - muvészettudomány szak) Diplomadolgozat: Nietzsche és az opera 1993

Középiskolai tanár a budapesti Bródy Imre Gimnáziumban 1993 -1997

Vendégtanár a pécsi JPTE BTK Esztétika Tanszékén 1994 -1999

PhD hallgató az ELTE BTK Esztétika Tanszékén
akkreditált Esztétikai Doktoriskolán 1995 -1998

Részvétel a „Music and Lifeworld: Otherness and Transgression in the Culture of the 20th Century”
címu nemzetközi konferencián, Lisszabon 1996

Megbízott el?adó az ELTE BTK Esztétika Tanszékén 1997 - 1999

Az Open Society Foundation "Research Support Scheme"
ösztöndíjasa 1998 - 2000

PhD abszolutórium 1998

PhD szigorlat - MPhil 1999

Egyetemi tanársegéd az ELTE BTK Muvészetelméleti és Médiakutatási Intézete Esztétika Tanszékén 1999- 2006

Részvétel a „Crossroads in Kierkegaard’s Thinking” címu
nemzetközi konferencián, Budapest 1999

Tanulmányút Nagy-Britanniában
(University of London, Royal Holloway College,
Royal College of Music) az Open Society Foundation
„Research Support Scheme” ösztöndíjával 1999

A Musica Aeterna M?vészeti Alapítvány kurátora. 2000-

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal tanulmányút Nagy-Britanniába 2001

Doktori disszertáció (PhD) védése
Affektus és ráció. Descartes
szenvedélytana és a barokk zenei affektuselmélet
2002

A Holland Királyság Huygens Ösztöndíja. Utrechti Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar,
Vendégkutató 2002-2003

Részvétel a Szétfolyóirat – A folyóiratok az elektronikus kor
szemszögébol
címu nemzetközi konferencián.Budapest 2004

Egyetemi adjunktus az ELTE BTK Muvészetelméleti és Médikutatási Intézetében 2006-

 Szerző tananyagai a Szabadbölcsészet portálon:

Antik és reneszánsz esztétikatörténet
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés