Fogalomtár etika szakosoknak

Univerzális maximák


Univerzális maximák

Univerzális maximák: A modern erkölcsiséghez hozzátartozik az univerzalizmus, s így az univerzális maximák megformázása is. Az univerzális maximák annyiféle megközelítésben tanulmányozhatók, ahányféle filozófia létezik. (Például a filozófiákban olyan univerzális értékek nyernek megfogalmazást, mint a szabadság, az élet, a boldogság, stb.) Az univerzálék (maximák, univerzális normák) transzcendentálisak vagy empirikusak, de közösek abban, hogy ezek az általános kifejezések, kategóriák, normák és maximák annyiban hasznosak számunkra, hogy összehasonlíthatóvá tesznek más kategóriákat, normákat és értékeket. Az univerzális maximákat úgy használhatjuk mérceként, hogy segítségükkel összehasonlíthatunk különböző cselekvésmintákat, s így rájöhetünk arra, hogy melyik cselekvés lehet a leghelyesebb. A →kategorikus imperatívusz az egyetlen kivétel, mert e legfőbb morális törvény „fölötte áll” az univerzális maximáknak. A kategorikus imperatívusz fölülmúlhatatlan univerzális maxima, s bizonyos értelemben valamennyi univerzálét magába foglalja. Az univerzális maximák használatát azonban mindig konkretizálni kell. Például a kategorikus imperatívuszt vizsgálva – „Sohasem szabad puszta eszközként kezelni valakit, egyidejűleg mindig önmagában való célként is” – konkretizálhatjuk, hogy valójában mit is jelent kezelni valakit. Az is kérdéses, hogy egy-egy konkrét esetben mit jelent valakit célként kezelni. Kant pontosan tisztában volt e kérdések problematikusságával, hiszen mindezek elkerülése érdekében javasolta, a kategorikus imperatívusz változatait, s felhívta a figyelmet, hogy maximáink helyességének egyetlen kritériuma az ellentmondás-mentesség. Ha egy adott cselekvés helyes vagy helytelen voltára rá akarunk jönni, akkor mégis érdemes szem előtt tartanunk univerzális maximaként a cél-eszköz formulát. A cél-eszköz formula megfelelő univerzális mankó lehet, de csak azzal a megszorítással, hogy mindig a cselekvőre bízzuk annak konkrét értelmezését. Az univerzális maximák a mindennapi életbe ágyazódnak, s az élet alakítja, módosítja a normákat és a morális gyakorlatot. Az univerzális maximák kétfélék lehetnek, vannak elsőrendű és másodrendű maximák. Az elsőrendű maximák a →tiltó maximák és a →parancsoló maximák.

Teljes szöveg: Heller Ágnes: Morálfilozófia. 125-134.

 

T. K.

<< Ugyanannak örök visszatérése    Übermensch >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés