a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
sala terrena  

Szó szerint „földszinti terem", kertre nyíló, barokk korban kedvelt enteriőr, amely sokszor barlangra emlékeztetően mesterségesen utánozza a természetet
sarí'a   ar. sarí'a - törvény, tudás. Az iszlám vallásjog rendszere, szűkebb értelemben a kinyilatkoztatott törvény maga, tágabb értelemben az összes vallásjogi döntvény, előírás és szabály. sejk al-iszlám   ar. "sejkh al-iszlám" - az iszlám sejkje. Az Ottomán Birodalomban az isztanbuli főmuftival azonos, személye képviseli a szultán felé az iszlám vallástudósokat. A szultán nevezi ki.sgraffito  

Többrétegű, többszínű vakolat esetében alkalmazható itáliai eredetű díszítőeljárás: a felső felületből eltávolított részek az alatta lévőben rajzolják ki a díszítést
structura  

Az alberti teória szerint a kitöltő falazat
Szekularizáció   A szekularizáció összetett folyamata a 16. században kezdődik. Ennek során  egyrészt a tudományos és filozófiai reflexió fokozotosan elveszíti teológiai horizontját valamint, másrészt, egy másik értelemben szekularizációnak nevezzük azt, amikor az állam kisajátítja az egyházi vagyont és a világi hatalom átveszi az egyház irányítását (VIII. Henrik Angliában), harmadrészt, általánosabban a vallási befolyás visszaszorulását jelenti az élet minden területén.Szimbolizmus     

Európai művészeti mozgalom, amely a XIX. század utolsó két évtizedében érte el csúcspontját a vizuális művészetekben, az irodalomban és a zenében egyaránt. A névadás 1886-ban, Jean Moréas szimbolista manifesztumában történt meg. A képzőművészetben először 1892-ben Albert Aurier használta a fogalmat (ideák festészete). Komplex esztétikája magában foglalta a misztikus, platonista, okkultista tanokat, a pszichológia, nyelvészet, politikaelmélet számos elemét. Alkotói közül sokan a XIX. századi materializmus tanaival szálltak szembe, mások megpróbálták a modern tudományt a spirituális tradíciókkal összhangba hozni. A szimbolista kritika az impresszionizmust és a neoimpresszionizmust egyaránt szimbolistaként értelmezte Franciaországban.
Sztuka     

1897-ben alakult, hivatalos alapszabályzattal rendelkező, modern szemléletű művészegyesület Krakkóban. Többségükben akkor már ismert művészek hozták létre (Józef Mehoffer, Jacek Malczewski, Julian Fałat, Stanisław Wyspiański stb.). Számos kiállítást rendeztek külföldön és belföldön, 1950-ig. Budapesten 1910-ben mutatkoztak be munkáikkal a Könyves Kálmán Szalonban.
Szunna  

Ar. "szokás" A Próféta életének mintája, szokása, mely a hadíszban található. 
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés