Feladattár

Múzeumlátogatás

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum

Kérdések, feladatok:

Ruhatár 5. Melyik szám írásmódja tér el a ma használttól? Rajzold ide:

LAPIDARIUM: 5, 21, 23, 39, 125 sírkövek: keress verzál ligatúrákat és rajzold le őket:

LAPIDARIUM: 11: keress olyan betűt, melynek hangértéke ma más, mint akkor. Mely ez?

LAPIDARIUM: vitrin, Vespasianus-diploma: mit jelent a föléhúzás?

KORONÁZÁSI PALÁST 1031: figyeld meg az E és M betűket, rajzold le (miben térnek el a maitól?):

1. TEREM: 1. óbudai városháza felirata: milyen E betűket találsz? Miben térnek el a maiaktól?

3. TEREM: Pier Paolo Vergerio 1423-46 kéziratos könyv: Milyen betűváltozatokat találsz?

                Hogyan érik el, hogy egyenes legyen a sor?

                A cím hosszabb, mint amennyi hely van rá. Mi a megoldás?

4. TEREN Festett ősnyomtatvány (miskönyv) 1480. Milyen kiemelési módszereket találsz?

                Milyen betűtípussalk íródott?

                Miért/hogyan változnak a betűméretek?

                Rajzold le a következő betűket: a, d, g, e, és kétféle r betű:

5. TEREM Chronica Hungarorum Hess András 1473. Milyen kiemelési módszereket találsz?

                Mire / hogyan használ eltérő színt?

5. TEREM Tripartitum 1517. Milyen betűtípusokat használ? Mi az eltérő betűtípusok szerepe?

7. TEREM Keresztesi Pál 1641, Apáczai Csere János, 1626 Szent Biblia (Bécs) könyvek: rajzold le az ékezetes betűiket

7. TEREM Kithomich János 1650 jogi könyvében mi a kurzív használatának módja, szerepe?

Milyen kacskaringókat (díszes kurzív kezdő nagybetű) használ? Rajzold le:

FOLYOSÓ: Román Biblia 1648: milyen betűtípussal íródott?

Heltai Gáspár Chronica 1575: Mi a margináliák (margóra írt szövegek) szerepe és betűváltozata?

Mi az élőfej formázása?

11. TEREM: Milyen módszert használ a Pesti Hirlap kiemelésre?

14. TEREM Mi az 1860-as évek esti és reggeli lapjainak feltűnő különbsége (pl. Sürgöny/Pesti Napló)

15. TEREM (mellékfolyosó): a korabeli (1840-70-es évek) újságok milyen keltezési formátumo(ka)t használtak?

Utolsó terem: sorold fel a főbb napilapok címeit 1956-ban:

<< Webes tipográfia - példatár  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés