Fogalomtár etika szakosoknak

Ontológiai differencia


Ontológiai differencia

Ontológiai differencia: Heidegger számára nagy jelentőséggel bír a lét és a létező megkülönböztetése. A létező az, ami van, léttel bír; léte azonban nem azonos magával a létezővel. De a lét nem azonos egyetlen létezővel sem. Márpedig az európai filozófiai hagyomány mindkét esetben elfelejtette, elmulasztotta ezt a megkülönböztetést. A létező létét, a szubsztancialitással azonosította, vagyis a létezőből kiindulva – a benne áll-andó tulajdonságok összességeként – fennállásként határozta meg. A létet mint olyat pedig az abszolút, tökéletes, szükségszerű létezővel - a valahogyan nevezett - Istennel azonosította. Mivel Heidegger szerint a filozófia fő kérdése a lét értelmére irányul, az európai filozófia a saját feladatától távolodott el, mert mielőtt a létre irányuló kérdést feltette volna, a létezőség és a legfőbb létező felé való tájékozódással, létfelejtésbe, azaz az ontológiai differencia elfelejtésébe merült, mintegy beleveszett a létező vizsgálatába. Ezzel pedig a maga számára megakadályozta a kérdés igazi felvetését, hiszen irányultságát tekintve eleve készen állt a válasz.

K. L.

<< Nihilizmus    Orientatív elvek >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés