a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
tafszír   Ar. "magyarázat". Ma a tafszír jelenti a Korán teológiai magyarázatát, a szűk értelemben vett egzegézist. Műfaj és teológiai fogalom egyben.TaNaKh   Mozaikszó. Tóra (Törvény) - Naviim (Próféták) - Ketuvim (Írások), együtt jelentik a zsidó Bibliát, amit a keresztények Ószövetségnek neveznek.teodícia  

Teodícea: az a (vallás)filozófiai probléma, mely a tapasztalható rossz, gonoszság meglétét próbálja Isten jóságával összeegyeztetni. A kifejezést (gör. theos - isten, diké - igazság) Leibniz használta először.
teofánia   teophánia (teofánia) – gör. Isten megmutatkozása (theos + phaino = isten + megjelenni). „Teofániának” nevezték a késő hellénisztikus kortól (i.e. 3. sz. – i.sz. 7. sz.) kezdve (keresztény közegben)  1. azt, amikor Mózesnek az égő csipkebokorban megjelent Isten (Ex ), keresztény közegben pedig 2. Krisztus születését. teokrácia   teokrácia (gör. a. m. „Isten uralma") görög eredetű szó, Josephus alkotta az i. sz. I. században, amikor Izrael népének „államigazgatási" formájáról beszélt, a közvetlen isteni irányítást jelenti.Testvérület (confraternitás)  

Vallásos társulatok a katolikus egyházban. Tagjai lehettek papok és világiak egyaránt, céljuk a vallásosság elmélyítése vagy emberbaráti segítség volt
Toszkán oszlop  

A római dór oszloprend egyszerűsített formája. Oszloptörzse vájat nélküli
törpepillér   A mellvédet, balusztrádot alkotó közbenső pillérszerű elemtraktátus   Építészeti értekezéstranszcendencia    A transzcendencia (lat. trans + scando - felemelkedni, átlépni, túlhaladni) a világhoz viszonyított radikális másságot, lényegi különbséget jelent. Egyszerűen fogalmazva Isten teljesen más, mint a (teremtett) világ bármely eleme.Triglif  

A görög dór oszloprend párkányzatában elhelyezett mező, amelynek felületét függőleges hornyok tagolják
trófeadísz  

A szobrászatban fegyverekkel és pajzsokkal, zászlókkal díszített relief
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés