Fogalomtár: A reneszánsz és a barokk építészete Magyarországon

Posztamens  

Talapzat szobor, váza vagy oszlop számára
aedicula, edikula  

„Házacska", nyílás antik templomhomlokzatot felidéző keretezése, kétoldalt oszlopos, féloszlopos vagy pilaszteres keretezéssel, felettük architrávos és háromszögű vagy szegmensíves oromzattal (timpanonnal)
Aedikula  

Oszlopokkal szegélyezett, szemöldökpárkánnyal vagy oromzattal zárt fülke
akrotérion  

Oromsarok, az épületoromzat csúcsán vagy sarkain elhelyezett, kőből vagy színes terrakottából készült, szabadon álló díszítmény
all’antica   Antikos jellegűarchitettura civile (architectura civilis)   Polgári építészetarchitettura militare (architectura militaris)   Katonai építészetarchitráv  

 

Vízszintes tartógerenda támaszok felett, illetve háromrészes klasszikus párkány alsó része
archivolt   Félköríves nyílás homlokzatsíkban való keretezéseAxis  

Tér, térsor, homlokzat képzeletben meghúzható tengelye. A homlokzat egy-egy, azonos függőleges vonalban nyíló ablaksora
Ballusztrád  

Lépcsőkorlát vagy mellvéd, amelyet zömök, oszlopszerű kőbábok sora alkot
balusztrád  

Bábos, baluszteres korlát, mellvéd
bordás csillagboltozat  

Késő gótikus boltozat, ahol a sűrű bordák csillag alakú hálózatot alkotnak
büszt   Mellszoborcontrascarpa   Bástyás rendszer ellenlejtőjecour d’honneur   A{mospagebreak} barokk kastélyépítészetben gyakran alkalmazott forma: egyik oldalán nyitott díszudvar, amelyet három oldalról épületszárnyak vesznek körülCsehboltozat  

Négyszög alaprajzra emelt, félgömbből képzett boltozatforma, amelyet a négyzet oldalaira állított függőleges síkokkal lemetszenek
csonkolt faágas motívum   Késő gótikus jellegzetes ornamentikadecorum  

Díszítés
efemer (építmény vagy emlékmű)   Ideiglenes szerkezet, amely egy alkalomra készül, könnyű szerkezetek, anyagok felhasználásával (pl. diadalívek, színházi díszletek, egyházi ünnepek alkalmi dekorációi, ravatalépítmények, azaz castrum dolorisok, emlékművek, szobrok)emporium   Barokk templomoknál is alkalmazott emeleti oldalkarzat

Feszton  

Összecsavart levelekből, virágokból álló, füzérszerű dísz
fundáló  

 

Tervező építész, építőmester ekkoriban használt kifejezése
gótizáló (északi) manierizmus  

A manierizmusnak Európa északi felén, a gótikával még több kapcsolatot megőrző, a traktátusok és mintakönyvek formakincsét alkalmazó változata
grotta   Mesterséges barlang, a barokk építészet kedvelt, egyik oldalán nyitott kertépítészeti eleme, belsejét gyakran kövekkel, kagylókkal, stukkóval borították, szobrokat is elhelyeztek bennehálóboltozat   Késő gótikus boltozat, ahol a sűrű bordás boltozat rajza halászháló rajzolatúHeveder  

A boltozat hosszanti tengelyére merőlegesen futó, azt erősítő ív
kapitel   Oszlop, pilaszter- vagy pillérfő, fejezetkazettás famennyezet  

Mélyített mezős, legtöbbször derékszögű elemekből álló, bordázattal rendelkező famennyezet
Koronázópárkány  

Építmények falsíkjának felső, díszes lezáró párkánya, amely elhatárolja a falsíkot a tetőzettől
Kváder   Négyszögletesre faragott építőkő, amely a beépítés után szabadon maradó, látható külső felületével díszíti a falazatotlapicida  

Kőfaragó, aki a reneszánsz építészetelmélet szerint az ornamentumokat faragja
loggia   Félig zárt tér nyitott, oszlopos térelhatárolássalManzárdtető  

Két, különböző hajlású síkkal épített tetőforma. A törésvonal alatti része meredekebb a felsőnél. François Mansard XVII. századi francia építészről nevezték el, aki előszeretettel alkalmazta
mensa   OltárasztalMetopé   

A görög dór oszloprend párkányzatában elhelyezett négyszögletes betétlap
Mezzanin  

Kis belmagasságú, alárendelt funkciójú emelet, félemelet
murarius   Kőműves, aki a reneszánsz építészetelmélet értelmében a falazatot rakjaóolasz bástya  

A bástyás rendszer kezdetben alkalmazott ötszögű alaprajzú formája. Részei: a két külső oldal a bástya homlokai, a két fal melletti a bástya szárnyai. A vár belső területe felé a bástya torkával csatlakozik
ornamentum  

Az alberti teória szerint a nyíláskeretek, párkányok, oszlopok és pillérek
Ökörszemnyílás  

Fekvő ellipszis vagy kör formájú ablak, amelyet alárendelt felső szint megvilágítására alkalmaztak
paliszád  

Francia eredetű szó (palissade), karósánc, cölöpsor
pártázat, merlatura, olaszfok  

Épület díszes attikájú lezárása
peduccio   Fiókos dongaboltozat vagy teknőboltozat gyámkövepiano nobile  

Szó szerint „nemesi emelet", kastély, palota reprezentatív szintje, általában első emelete
Piano nobile  

Főemelet, ahol az épület reprezentatív termei helyezkednek el. Kiképzése, mérete a homlokzaton is hangsúlyozza jelentőségét
Portikusz  

Oszlopokból képzett előcsarnok. Kívül nyitott, hátoldalával épülethez támaszkodik. Felül egyenes gerendázat vagy háromszögű oromzat zárja le
profil   Az építészeti tagozatok keresztmetszeteredukált Il Gesù-típus   A római Il Gesù jezsuita főtemplom redukált közép-európai változata: megmarad a teremszerű domináns hajó és a vele azonos szélességű, egyenes záródású szentély, valamint a hajót szegélyező kápolnasor. Elmarad viszont a centrális kupolatér, s eltérés az is, hogy a kápolnák közti átjárás megszűnik, a mellékoltárok így a kápolnákat elválasztó falakra kerülhetneksala terrena  

Szó szerint „földszinti terem", kertre nyíló, barokk korban kedvelt enteriőr, amely sokszor barlangra emlékeztetően mesterségesen utánozza a természetet
sgraffito  

Többrétegű, többszínű vakolat esetében alkalmazható itáliai eredetű díszítőeljárás: a felső felületből eltávolított részek az alatta lévőben rajzolják ki a díszítést
structura  

Az alberti teória szerint a kitöltő falazat
Testvérület (confraternitás)  

Vallásos társulatok a katolikus egyházban. Tagjai lehettek papok és világiak egyaránt, céljuk a vallásosság elmélyítése vagy emberbaráti segítség volt
Toszkán oszlop  

A római dór oszloprend egyszerűsített formája. Oszloptörzse vájat nélküli
törpepillér   A mellvédet, balusztrádot alkotó közbenső pillérszerű elemtraktátus   Építészeti értekezésTriglif  

A görög dór oszloprend párkányzatában elhelyezett mező, amelynek felületét függőleges hornyok tagolják
trófeadísz  

A szobrászatban fegyverekkel és pajzsokkal, zászlókkal díszített relief
újolasz bástya   Fülesbástya, a szárnyakban elhelyezett ágyúkamrák visszahúzására a szárny és kötőgát között kialakuló beugró térség melletti bástyarész, a szárnyak elejévelvenetói ablak   A velencei cinquecento palotaépítészetből átvett motívum. A széles ablaknyílás félkörívesen záródik, de egyenes szemöldökpárkánnyal keretezettVesztibül  

Előcsarnok, előtér
villa suburbana   Az antik római időkben keletkezett, a reneszánsz idején is használt fogalom, városkörnyéki villát, birtokot, nyaralóépületet jelentVoluta  

Csigavonalú építészeti elem vagy díszítmény. Átmeneti tagként is használják különböző magasságú részekből álló homlokzatokon
zwinger  

Falszoros, várépítészeti műszó: a külső falgyűrű és az eredeti védőfal közti keskeny övezet, amely megnehezíti a vár elleni támadást
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés