Bevezetés a filozófiába (Bő vázlat tanároknak)

Vizsgatematika

David Bloor: „A tudásszociológia erős programja" in: Forrai Gábor & Szegedi Péter (szerk.): Tudományfilozófia - Szöveggyűjtemény Budapest: Áron: 1999. 427-446. o.

 

Daniel C. Dennett: Micsoda elmék. A tudatosság megértése felé Budapest: Kulturtrade, 1996. 27-154. o.

vagy

J.-P. Changeux, P. Ricoeur: A természet és a szabályok Budapest: Osiris, 2001., 9-43., 265-319. o.

 

P. Feyerabend: „A tudomány egy szabad társadalomban", in: Laki János (szerk.): Tudományfilozófia, Budapest: Osiris Kiadó/Láthatatlan Kollégium, 1998., 153-169. o.

 

Jürgen Habermas: „A modernitás koncepciói. Visszatekintés két hagyományra" in: J. H.: A posztnemzeti állapot, Budapest: L'Harmattan, 2006. 119-139. o.

 

Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete I-II., VIII-IX., XIII. fejezet Budapest: Gondolat, 1984. 17-43., 110-152., 213-230. o. [vagy új kiadása az Osiris-nál].

 

Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen. Tanulmány a külsőről. Pécs: Jelenkor, 1999. „Előszó és I. Szakasz, 'A': Metafizika és transzcendencia" 5-35. o.

 

Odo Marquard: „Az egyetemes történelem és más mesék" in: O. M.: Az egyetemes történelem és más mesék, Budapest: Atlantisz, 2001., 251-273. o.

 

John Rawls: „A méltányosságként értett igazságosság: politikai, s nem metafizikai elmélet" In: Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest: Osiris, 1998. 174-188. o.

 

Richard Rorty: „A filozófia mint tudomány, mint metafora és mint politika" in: R.R.: Heideggerről és másokról Pécs: Jelenkor, 1997. 19-40. o.

 

John. R. Searle: Elme, nyelv, és társadalom Budapest: Vince, 2000. 11-46. o.

 

Ajánlott olvasmányok

 

Nyíri Kristóf (szerk.): Filozófia az ezredfordulón. Budapest: Áron, 2000., különösen a következő szerzők előadásai: Heller Ágnes (9-26.), Tengelyi László (215-226.), Altrichter Ferenc (303-316.), Nyíri Kristóf (387-406.)

 

Magyar Tudomány. 2002/3., 265-321. o.: „A filozófia látásmódjai" (Nyíri Kristóf, Kelemen János, Vajda Mihály, Fehér Márta, Kampis György írásai)

 

Farkas Katalin, Orthmayr Imre (szerk.): Bölcselet és analízis. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2003. (Különösen Fehér M. István, Fehér Márta, Orthmayr Imre és Erdélyi Ágnes írásai)

 

H. Schnädelbach: „Bölcselet Heidegger és Adorno után" in: Magyar Filozófiai Szemle 1993/1-2., 166-183., valamint „A filozófia és az embertudományok" in: MFSZ 1993/5-6., 1015-1032.

 

Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai. Budapest: Atlantisz, 1997. (Kuhn, Popper)

 

B. Barnes - D. Bloor - J. Henry: A tudományos tudás szociológiai elemzése, Budapest: Osiris, 2002.

 

Tengelyi László: „Lévinas és a jó anarchiája" In: T. L.: Élettörténet és sorsesemény. Budapest: Atlantisz, 1998. 217-232. o.

 

„Etika mint első filozófia" Florian Rötzer interjúja Emmanuel Lévinas-szal in: Jelenkor 2000. október, 1020-1026. o.

<< 14. óra  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés