a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
Mánes Művészeti Egyesület     

Cseh festők, szobrászok, építészek, kritikusok és művészettörténészek társasága (1887-1949). A tagok eredetileg a Prágai Képzőművészeti Akadémia progresszív szemléletű diákjaiból verbuválódtak, akik a cseh művészeti tradíciót felhasználva újították meg festészetüket. A hagyományt képviselő Josef Mánest és Mikoláš Alešt meg is választották a társaság első elnökének. 1898-tól rendezték saját kiállításaikat. A vezető művészek között említhetjük a szobrász Stanislav Suchardát, a festő Jan Preislert és az építész Jan Kotĕrát. Fontos bécsi és párizsi művészeti kapcsolataik voltak. 1902-ben a Mánes rendezte a nagy hatású Rodin-kiállítást Prágában. 1911-ben a legfiatalabb generáció Emil Filla vezetésével kivált a Mánesből, és megalapította a kubista fiatalokat tömörítő Skupinát. A háború alatt sokan visszatértek a Mánes kötelékébe.
Manzárdtető  

Két, különböző hajlású síkkal épített tetőforma. A törésvonal alatti része meredekebb a felsőnél. François Mansard XVII. századi francia építészről nevezték el, aki előszeretettel alkalmazta
mensa   OltárasztalMetopé   

A görög dór oszloprend párkányzatában elhelyezett négyszögletes betétlap
Mezzanin  

Kis belmagasságú, alárendelt funkciójú emelet, félemelet
monarchia  

A monarchia eredeti, vallásfilozófiai értelemben: a 18. század előtt az egy princípiumot, egy istent tételező vallásokat illetve filozófiai teológiákat a „monarchikus” (gör. monosz + arkhé, egy + uralkodó elv) terminussal nevezték meg, s ezalatt azt értették, hogy ezekben a teológiákban a világnak, a kozmosznak egyetlen forrása és uralkodója van. A "monoteista" elnevezés a 18. század után válik csak uralkodóvá. 
murarius   Kőműves, aki a reneszánsz építészetelmélet értelmében a falazatot rakjaTananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés