a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
paliszád  

Francia eredetű szó (palissade), karósánc, cölöpsor
panteizmus   Azon filozófiai irányzat, mely szerint Isten egyik aspektusa az anyagi világegyetem. Pl. Spinoza.pártázat, merlatura, olaszfok  

Épület díszes attikájú lezárása
paruszia   gör. "királyi látogatás". A kereszténységben Krisztus második eljövetelére használt fogalom.peduccio   Fiókos dongaboltozat vagy teknőboltozat gyámkövepesher  

(arámi. interpretáció, illetve „megoldás"). A Holt Tengeri Tekercsek óta ismert technika, amelynek során egy próféciát a végidőkre - feltételezett saját jelenükre - vonatkozóan értelmeznek az ókori zsidók.
Philanthrópia    Eredetileg hellenisztikus politikai terminus, a korakereszténységben kerül át Isten mint az „egyedül emberszerető” fogalmába.piano nobile  

Szó szerint „nemesi emelet", kastély, palota reprezentatív szintje, általában első emelete
Piano nobile  

Főemelet, ahol az épület reprezentatív termei helyezkednek el. Kiképzése, mérete a homlokzaton is hangsúlyozza jelentőségét
politikai teológia   A német jogfilozófus, Carl Schmitt (1888-1985) szerint a politikai fogalmak (pl. szuverenitás, alattvaló, törvény, jog, döntés) valójában szekularizált teológiai fogalmak. A politika és teológia fogalomrendszerei között mélyreható strukturális analógiák figyelhetők meg, amelyeknek feltárásával és elemzésével a politikai teológia foglalkozik.Portikusz  

Oszlopokból képzett előcsarnok. Kívül nyitott, hátoldalával épülethez támaszkodik. Felül egyenes gerendázat vagy háromszögű oromzat zárja le
profil   Az építészeti tagozatok keresztmetszeteTananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés