2. Filmtörténet bibliográfiák

2.2. Válogatott bibliográfia a magyar filmtörténet tanulmányozásához

Szerző: Gelencsér Gábor

2.2.1. Összefoglaló kötetek, adattárak, filmográfiák

Balogh Gyöngyi–Gyürey Vera–Honffy Pál: A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2004.

Gervai András: A tanúk. Film – történelem. Saxum, Budapest, 2004.

Jancsó. CD-ROM. (szerk. Hirsch Tibor, Hartai László) Budapest, INFORG, 2000.

Magyar Filmográfia. Játékfilmek 1931–1998. (szerk. Varga Balázs) Budapest, Magyar Filmintézet, 1999.

Magyar Rendezők Könyve. (szerk. Gelencsér Gábor) Budapest, Magyar Filmunió–Magyar Filmintézet, 2000.

Mozgóképtár. CD-ROM sorozat. Magyar játékfilmek 1945–62, 1963–1998. (szerk. Komár Erzsébet) Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001–2002.

Vajdovich Györgyi – Varga Balázs: Magyar filmtörténet 1919-től napjainkig. In: A Dunánál. Magyarok a XX. században (1918–2000). CD-ROM. Budapest, Enciklopédia Humana Egyesület, 2001., illetve In: Magyar Kódex 6. Budapest, Kossuth Kiadó, 2001. (OSZK MEK: http://mek.oszk.hu/01900/01906/html/index4.html)

http://www.filmtortenet.hu

Zsugán István: Szubjektív magyar filmtörténet 1964–1994. Budapest, Osiris–Századvég, 1994.2.2.2. Válogatott bibliográfia korszakok szerint

A némafilm korszaka (1896–1930)

 

Balogh Gyöngyi: Nemzetközi filmkarrierek. Kertész Mihály és Korda Sándor pályakezdése. Filmkultúra online. http://www.iif.hu:8080/articles/prints/korda.hu.html

Kőháti Zsolt (szerk.): A magyar film olvasókönyve (1908–1943). Szöveggyűjtemény. Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001.

Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. A magyar némafilm 1896–1931 között. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996.

Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Némafilmgyártás 1896–1931. Budapest, Palatinus, 2003.

Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő. Budapest, Magvető, 1983.

Nemeskürty István: A magyar film története. (1912–1963) Budapest, Gondolat, 1965.

Nemeskürty István–Karcsai Kulcsár István–Kovács Mária: A magyar hangosfilm története a kezdetektől 1939-ig. Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1975.

Vajdovich Györgyi: Magyar filmtörténet a kezdetektől 1918-ig. In: Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). CD-ROM. Budapest, Enciklopédia Humana Egyesület, 2001., illetve In: Magyar Kódex 5. Budapest, Kossuth Kiadó, 2001. (OSZK MEK: http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index4.html)

 

 

A hangosfilm születése és első műfajai (1931–1945)

 

Balogh Gyöngyi: A stílusteremtő magyar film. Székely István: Hyppolit, a lakáj I–II. Filmkultúra XXX. 1994 szept. és 1994 okt.

Balogh Gyöngyi: Beszélni tanul a kép. A magyar hangosfilm születése és A kék bálvány. Filmkultúra XXX. (1994) no. 6. pp. 11–5.

Balogh Gyöngyi: Nevető és síró polgári mozi. Kultúra és közösség 1990/2. pp. 92–113.

Balogh Gyöngyi–Király Jenő: „Csak egy nap a világ...”. A magyar film műfaj- és stílustörténete 1929–1936. Budapest, Magyar Filmintézet, 2000.

Filmspirál no. 30. [Janovics Jenő]

Filmspirál no. 33. [Fejős Pál]

Karcsai Kulcsár István: „Őrségváltás” után. „Népi film” 1939–1944. Filmkultúra XXI (1985) no. 11. pp.14-24.

Király Jenő: Fenn az égben az angyalok vigyáztak ránk. Kultúra és közösség 1990/2 pp. 71–91.

Király Jenő: Karády mítosza és mágiája. Háttér Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1989.

Kőháti Zsolt: Magyar film hangot keres (1931–1938). In: Filmspirál II. évf. (1996) no. 2. pp. 67–131.; no. 3. pp. 1–52., no. 4. pp. 88–117.; no. 5. pp. 104–134.; III. évf. (1997) no. 6. pp. 58–79.; no. 7. pp. 56–92.

Nemeskürty István: A meseautó utasai. A magyar filmesztétika története 1930–1948. Budapest, Magvető, 1965.

Sándor Tibor: Őrségváltás után. Zsidókérdés és filmpolitika 1938–1944. Budapest, Magyar filmintézet, 1997.

Sándor Tibor: Őrségváltás. A magyar film és a szélsőjobboldal a harmincas-negyvenes években (Tanulmányok, dokumentumok). Budapest, magyar Filmintézet, 1992.

Szalay Károly: A geg nyomában. Budapest, Magvető, 1972. II. fej. A magyar filmvígjáték karaktere I. (Eszmék, művek, alkotók); III. fej. A magyar filmvígjáték karaktere II. (Komikus szerkezetek és komikus elemek) pp. 167–416.

Szőts István-összeállítás. Metropolis (1998) nyár, pp. 71–130.

 

 

A koalíciós korszak filmjei és a sematizmus időszaka (1945–1953)

 

Hirsch Tibor: A munka frontján. A termelési film hőseinek színe-változásai. http://www.filmtortenet.hu/object.68033103-a93d-40e1-92ff-c4f5358d50b8.ivy

Rainer M. János–Kresalek Gábor: A magyar társadalom a filmen. Társadalomkép, érték és ideológia. 1948–1956. Szellemkép (1990) no. 2, no. 3. o.n.

Szilágyi Gábor: Életjel. A magyar filmművészet megszületése 1954–1956. Magyar Filmintézet, Budapest, 1994. pp. 7–336.

Szilágyi Gábor: Tűzkeresztség. A magyar játékfilm története 1945–1953. Magyar Filmintézet, Budapest, 1992.

Varga Balázs: Fent és lent. Az ötvenes évek magyar termelési filmjei. Art Limes (2004) no. 2. pp. 56–65.

 

 

A modern magyar film előzményei (1954–1962)

 

Bíró Yvette: Stílusproblémák a mai magyar filmművészetben. Jegyzetek Fábri Zoltán és Máriássy Félix rendezői stílusáról. Filmkultúra (1962. május) pp. 3–46.

Varga Balázs: Kötelékek. Máriássy Félix filmjei. Filmspirál (2002) no. 31. pp. 3–26.

 

 

A hatvanas évek modernizmusa (1963–1969)

 

B. Nagy László: A látvány logikája. Szépirodalmi, Budapest, 1974. pp. 225–608.

Báron György: A Párizs–Budapest járat. A nouvelle vague és a magyar film. http://www.filmtortenet.hu/object.3b237342-873f-4e2b-9a54-2ddf1413bcfd.ivy

Báron György: Három trilógia. Szabó István filmjeiről az Álmodozások korától a Hanussenig. Filmkultúra (1992) no. 2. pp. 32–43.

Bíró Yvette: Óh, azok a szép napok! In: Filmkultúra 1965–1973. Válogatás (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. pp. 9–18.

Gaál István-összeállítás. Metropolis (2005) no. 3. pp.7–135.

Györffy Miklós: „A Liliomfitól Az utolsó kéziratig”. In: Györffy M.: A tizedik évtized. Palatinus – Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest, 2001, pp. 205–225.

Hankiss Elemér: A Jancsó-filmek motívumrendszere. Filmkultúra 1965–1973. Válogatás. (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. pp. 138–148.

Herskó. Interjúkötet (szerk: Muhi Klára) Budapest, Korona Kiadó, 2006.

Hirsch Tibor: Vázlat a hazai filmvígjátékról. Utak és csapdák 1945–1990 között. http://www.filmtortenet.hu/object.290ebcd1-2a9e-4243-9f10-1dea224c9489.ivy

Jancsó Miklós-összeállítás I., II. Metropolis (2001) no. 3. pp.7–60., (2002) no. 1. pp. 7–105.

Kovács András Bálint: Egy nemzeti klasszikus: Jancsó Miklós. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Budapest, Palatinus, 2002. pp. 299–313.

Makk Károly. Budapest, Noran Kiadó, 2006.

Makk Károly-összeállítás. Metropolis (1999) no. 3. pp. 73–138.

Marx József: Jancsó Miklós két (és több) élete. Budapest, Vince Kiadó, 2000. pp. 88–119.

Marx József: Szabó István. Filmek és sorsok. Budapest, Vince Kiadó, 2002. pp. 48–135.

Perneczky Géza: A szépség mítosza, a harmónia széttörése, a köznapok költészete. Magyar filmképek stílusváltozatai. Filmkultúra 1965–1973. Válogatás. (szerk. Bíró Yvette) Budapest, Századvég, 1991. pp. 236–244.

Szabó István-összeállítás. Metropolis (2003) no. 3. pp. 8–105.

Szalay Károly: Mai magyar filmvígjáték. Budapest, Magvető, 1978.

Szekfű András: Fényes szelek, fújjátok! Jancsó Miklós filmjeiről. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1974.

Varga Balázs: Párbeszédek kora. A hatvanas évek magyar filmje. In: „Hatvanas évek” Magyarországon (szerk. Rainer M. János) 56-os Intézet, Budapest, 2004. pp. 427–446.

Varga Balázs: Tűréshatár. Filmtörténet és cenzúrapolitika a hatvanas években. In: Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete (szerk. Kisantal Tamás, Menyhért Anna) Budapest, József József Attila Kör–L’Harmattan, 2005. pp. 116–138.

Zalán Vince: Gaál István krónikája. Budapest, Osiris, 2000. pp. 67–189.

 

 

A hetvenes évek stílusirányzatai (1970–1979)

 

Beke László – Peternák Miklós (szerk.): Bódy Gábor 1946–1985. Életműbemutató. Műcsarnok – Művelődési Minisztérium – Filmfőigazgatóság, Budapest, 1987.

Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. Osiris, Budapest, 2002.

Gelencsér Gábor: Káoszkeringő. Gothár Péter filmjei. Novella, Budapest, 2006.

Gothár Péter-összeállítás. Metropolis (1997) tavasz, pp. 47–97.

Józsa Péter: Gondolatok az Égi bárányról. Valóság, 1971/9.

Király Jenő: „Apropó western…” In: Király Jenő (szerk.): Film és szórakozás. Mokép – Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1981, pp. 155–236.

Kovács András Bálint: „»Öntudatlan rétegek«. Ábrázolási konvenciók átalakulása a hetvenes évek magyar filmjeiben”. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002, pp. 183–239.

Kőbányai János (szerk.): Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgetései Jancsó Miklóssal. Pelikán Kiadó, Budapest, 1994.

Lencsó László (szerk.): Huszárik Breviárium. Szabad Tér, Budapest, 1990.

Mérei Ferenc: Szimbólumok idézőjelben. Filmkultúra, 71/2.

Pap Pál (szerk.): Fábri Zoltán, a képalkotó művész. Szabad Tér, Budapest, 1994.

Tarr Béla-összeállítás. Metropolis (1997) nyár, pp. 81–140.

Zalán Vince (szerk.): Budapest Iskola. MADE, Budapest, 2005.

 

 

A nyolcvanas évek átmeneti korszaka és a rendszerváltozás következményei (1980–1995)

 

Gelencsér Gábor: „A megszerzett bizonytalanság”. Rend és káosz Jancsó Miklós filmművészetében. In: Gelencsér G.: Más világok. Palatinus, Budapest, 2005, pp. 155–163.

Gelencsér Gábor: A kezdet vége. Közelítések a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar filmművészetéhez. Filmkultúra, 95/4.

Grunwalsky Ferenc-összeállítás. Metropolis (1997–98) tél–tavasz, pp. 63–108.

Györffy Miklós: A tizedik évtized. A kilencvenes évek magyar játékfilmje. In: Györffy M.: A tizedik évtized. Palatinus – Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest, 2001. pp. 257-371.

Jeles András-összeállítás. Metropolis (2004) no. 4. pp. 7–105.

Kovács András Bálint: „Gyönyörű válság”. A Társulás stúdió előzményei és törekvései. Filmvilág, 82/3. pp. 3-5.

Kovács András Bálint: A történelmi horror. Az erőszak ábrázolása a nyolcvanas évek magyar filmjeiben. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 283-298.

Kovács András Bálint: Filmmágia. A kommunikáció mítosza Bódy Gábor művészetében. Filmvilág, 88/7. pp. 28-33.

Kovács András Bálint: Nyolcvanas évek: a romlás virágai. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 240-282.

Kovács András Bálint: Tarr szerint a világ. In: Kovács A. B.: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002. pp. 314-339.

Kovács András Bálint: Új kiúttalanság. Fiatal filmesek. Filmvilág, 90/4. pp. 4-7.

Milarepaverzió. Az „új érzékenység” határai. [Kerekasztal-beszélgetés] Filmvilág, 85/7. pp. 18-27.

Petschnig Mária – Kéri László: Mire van idő? A 80-as évek filmjeinek társadalomképe. Filmkultúra, 86/9. pp. 59-69.

Szabó Miklós: Tábori palackposták. Történelmi dokumentumfilmekről. Filmvilág, 88/4. pp. 2-5.

Szilágyi Ákos: Az elmesélt Én. Az „új érzékenység” határai. Filmvilág, 85/7. pp. 27-29.

Zalán Vince (szerk.): Magyar filmrendezőportrék. Osiris, Budapest, 2004.

 

 

<< 2.1. Válogatott bibliográfia az egyetemes filmtörténet tanulmányozásához  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés