Fogalomtár etika szakosoknak

Orientatív elvek


Orientatív elvek

Orientatív elvek: Az orientatív elvek irányelvekkel szolgálnak bármely cselekvő személynek minden elképzelhető morális tanács vonatkozásában. A cselekvő személy „Mit helyes tennem?” kérdésére a morálfilozófiák nem adhatnak „testre szabott”választ. „Testre szabott” válasz helyett csupán orientatív elvekkel szolgálhatnak. Az orientatív elvek között létezik univerzális orientatív elv, amely minden más orientatív elvnek morális mértékül szolgál. Az univerzális elv minden cselekvésben, minden életformában, minden szférában azt a felszólítást tartalmazza, hogy az embereknek gondoskodni kell más emberekről. Az ember világba születése azt is jelenti, hogy az embernek gondoskodnia kell a világról, azaz a világ emberi lények gondjaira van bízva. ”Más emberekről gondoskodni annyit tesz, mint gondoskodni valamennyi létezőről, magáról a Létezőről.” A →tisztességes személy Heller Ágnes szerint ezen univerzális orientatív elv alapján törődik másokkal. Az univerzális orientatív elv végső soron univerzális maximák („univerzális mankók”) formájában jut kifejezésre, ugyanakkor az  univerzális orientatív elv tartamát az →univerzális maximák tartalmával ellenőrizhetjük. Az orientatív elvek rendszerint parancsokat és tiltásokat foglalnak magukba, s nem alkalmazhatjuk minden esetben és mindenkivel kapcsolatosan ugyanazt az elvet. Az elveket alkalmazva dinamikusan kell igazodni. Eldöntő ítélettel az orientatív elveket nem alkalmazhatjuk egyedi esetekre. Állandóan ingadozni vagyunk kénytelenek az eldöntő ítélet és a reflexív ítélet között ahhoz, hogy közelíthessünk a „helyes mértékhez”. A helyes kifejezés itt a „kölcsönös dinamikus igazodni tudás” lehet. Az egyes orientatív elvek betartását ugyanakkor gátolhatják is az univerzális morális maximák, normák, illetve törvények. Bizonyos elvek betartását például az intézményes szabályok is gátolhatják.  Néhány példa az orientatív elvek különböző típusára, melyekben az univerzális orientatív elv fogalmazódik meg. –„Légy tekintettel mások sebezhetőségére.” „Tartsd tiszteletben mások önállóságát.” „Tartsd tiszteletben más erkölcseit.” „Légy tekintettel mások szenvedésére.” Stb. A felsorolt elvek - Arisztotelész erénynormáinak mintájára – azért orientatívak, mert általános értelemben orientálják cselekedeteinket, viselkedési mintáinkat, s a →phronészisznek (a jó megítélésnek) adják át a döntés jogát.

Teljes szöveg: Heller Ágnes: Morálfilozófia. 58-70.

T. K.

<< Ontológiai differencia    Ösztönök, ösztöntörekvések >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés