Tipográfia (írás számítógéppel)

Dokumentumszerkesztés pontról pontra

 1. Nyersanyagok összegyűjtése/elkészítése (szöveg, képek, táblázatok stb.). Gyűjtéskor/íráskor minden máshonnan átvett szövegrész, kép, ábra, diagram, adat pontos forrását jegyezzük föl (a bibliográfiához) – az interneteseket is.
 2. A célnak megfelelő szoftver kiválasztása.
 3. Ha nyomdában készül a szöveg, ellenőrizzük, hogy a szoftver képes-e vágójeleket készíteni, és van-e szoftverünk, amely nyomdai feldolgozásra alkalmas fájlt tud létrehozni.
 4. A célnak megfelelő oldalméret kiválasztása.
 5. Egyoldalas vagy kétoldalas lesz-e a dokumentum? Ha egyoldalas, egyedi lap vagy valahogyan egybekötve? Elektronikus szöveg lesz?
 6. A fentiek alapján margók beállítása.
 7. A betűtípusok meghatározása a dokumentum típusától és a szöveg stílusától függően.
 8. A dokumentumban előforduló stílusok definiálása (pl. címbetű, szövegbetű, képaláírás-betű), ügyelve a bekezdésbehúzásra és az egyes stílusok alatti/fölötti térközre. A stílusok helyes definiálása előfeltétele egy későbbi automatikus tartalomjegyzék létrehozásának! A stílusok később módosíthatók!
 9. Mesterlap elemei (pl. oldalszámozás, fejléc) létrehozása.
 10. Szövegbevitel (vele: lábjegyzet, végjegyzet, hivatkozások) és képbevitel.
 11. Szöveg formázása a stílusok szerint.
 12. Szöveg további formázása: pl. kiemelések.
 13. Első ellenőrzés: sorvégi automatikus elválasztások ellenőrzése, ahol túl nagy a szóköz, elválasztások beillesztése, fattyúsorok ellenőrzése, keretek, vonalak, sorregiszter ellenőrzése.
 14. Korrektúra (lehetőleg nyomtatott példány alapján), lektorálás, egységes formátumú hivatkozások ellenőrzése, képek, ábrák számozásának ellenőrzése. Ha van idegen betűjű szöveg vagy különleges ékezetet tartalmazó szövegrész, annak külön ellenőrzése. Képaláírások ellenőrzése.
 15. Tartalomjegyzék, tárgymutató, képek jegyzéke, kolofon, impresszum stb. létrehozása
 16. Nyomdai feldolgozás esetén nyomtatófájl (PS) készítése (beállításai: vágójelek, színrebontás, túltöltés, betűtípusok, képek beépítése); mintaoldalak (makett) kinyomtatása, színminta kinyomtatása.
 17. Elektronikus dokumentum esetén PDF-fájl készítése (beállításai: fontok letöltése, képek megfelelő felbontása és tömörítése).
 18. Nyomtatás vagy feltöltés.
 19. Célba juttatás, terjesztés.

 

<< Infografika    Betűhangulat >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés