a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
Cionizmus   Kezdetben azon XIX. századi mozgalmak neve, amelyeknek célja a zsidó nép (mint a korabeli nemzet-fogalomnak megfelelő, a korabeli nemzeti mozgalmakkal egyenrangú nép) „visszatérítése” Izrael földjére. A cionista mozgalmak és szerzők a fogalomnak igen különböző aspektusait képviselték.



contrascarpa   Bástyás rendszer ellenlejtője



cour d’honneur   A{mospagebreak} barokk kastélyépítészetben gyakran alkalmazott forma: egyik oldalán nyitott díszudvar, amelyet három oldalról épületszárnyak vesznek körül



Csehboltozat  

Négyszög alaprajzra emelt, félgömbből képzett boltozatforma, amelyet a négyzet oldalaira állított függőleges síkokkal lemetszenek




csonkolt faágas motívum   Késő gótikus jellegzetes ornamentika



Czóbel–Justh kör    Tagjai: a vallás- és kultúrtörténész Czóbel István (1847-1932), húga, a költőnő Czóbel Minka (1855-1947), Mednyánszky László, a festő (1852-1919) és Justh Zsigmond író (1863-1894). Mednyánszky 1889-ben mutatta be Justhot Czóbeléknak, a kör működése ekkortól datálható egészen Justh haláláig. A körhöz tartozott még Pekár Gyula és Malonyai Dezső is. Különutas, utópista reformelképzelések, a taine-i miliő- és race-elmélettel összefüggő gondolatrendszer jellemezte a kör társadalmi elképzeléseit.



Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés