a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
decorum  

Díszítés
deizmus   A deizmus képviselői azt állítják, hogy a Teremtő tevékenysége az anyagi világ létrejöttével véget ért, az Istentől magára hagyott világ ezután - az általa meghatározott természeti törvényszerűségek szerint - képes önmagától fennmaradni.deuterokanonikus   (gör. mintára, de késői terminus), a görög orthodox - római katolikus kánonban szereplő, de a héber-protetáns kánonból kihagyott könyvek: Báruk, Jeremiás levele, Tóbiás könyve, Judit, Makkabeusok 1-2. könyve, Bölcsesség könyve, Jézus Sírák (Ben Szíra, Siracides), Eszter és Dániel görög kiegészítéseiTananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés