A modernizmus kezdetei Közép-Európa képzőművészetében

(Lengyel, cseh és magyar képzőművészeti írások a századforduló korából)

***

Készült a CEEPUS kutatási program keretében, 1993–1999-ig. Programvezető: Keserü Katalin.

 Felhasznált irodalom

 

Lengyel művészet

Összeállította és a szövegeket bevezette: Anna Baranowa (Krakkó)

Fordította: Pál Lajos

Zenon Przesmycki: Maurice Maeterlinck helye a mai belga költészetben. 1891
¦wiat, 1891. 3-24.
Quasimodo (Artur Górski): „Az ifjú Lengyelország..." 1898
Życie, 1898. 15-19.; 24-25.
Stanisław Przybyszewski: Confiteor. 1899
Życie, 1899. 1.
Ignacy Matuszewski: Művészet és társadalom. 1899
Tygodnik Illustrowany, 1899. 10-12.
Józef Mehoffer: Megjegyzések a művészetről. 1897
Przegl±d Polski, 1897. 124.
Cezary Jellenta: Intenzitás. 1897
Glos, 1897. 34-36.
Stanisław Wyspiański: Levelek Lucjan Rydelhez
1897. június 11. és július 3. Krakkó
Antoni Potocki: Stanisław Wyspiański. Irodalmi tanulmány.
Lwów, 1902
Adam Łada-Cybulski: Jacek Malczewski.
In: Lengyel művészet. Festészet. (1904-05)
Jacek Malczewski: A művészetek hivatásáról. 1912
Krytyka, 1912. 36.
Stanisław Lack: Wojciech Weiss. 1900
Życie, 1900. 1.
Jan Kleczyński: Witold Wojtkiewicz. 1909
Sfinks, 1909. 22.
Jan Kasprowicz: Levél ¦lewińskinek. 1907
Władisław ¦lewiński kiállítása.
Katalóguselőszó, Lwów, 1907
Adolphe Basler: Olga Boznańska. 1904
Sztuka, 1904. 8-9.
Olga Boznańska: Levelei Julia Gradomskának
1908, 1909, Párizs.
Feliks Jasieński: Manggha. Töredék a kéziratból
Leon Wyczółkowskinak, a művésznek és barátnak. 1911
Miesięcznik Literacko-Artystyczny, 1911

 

 

Cseh művészet

Összeállította és a szövegeket bevezette: Lenka Bydľovská (Prága)

Fordította: Jármy Katalin

 

Arnošt Procházka: Erkölcstelenség a művészetben
(rövidített változat)
Moderní revue, I. 1894-1895, 117-118.
(Szerkesztőség:) A Mánes Kör első kiállítása
Volné směry, II. 1897-1898, 231-236.
(rövidített változat)
Miloš Jiránek: Művészetünk cseh jellege
Radikální listy, VII. 1900/1/4, 1-2.
F. X. Šalda: Hősies látásmód
Volné směry, VI., 1902. 71-74.
Miloš Marten: Stílus és stilizálás - dialógus (szemelvények)
Moderní revue könyvtár 44. 1906
Emil Filla: A neoprimitivizmus erényeiről
Volné smĕry, XV. 1911. 62-70.

 

Václav Vilém Štech: Előszó a Képzőművészek Csoportjának (Skupina) II. kiállításához. A prágai Vígadóban (Obecní dům) rendezett kiállítás katalógusa.

Prága, 1912. szeptember-október

 

Bohumil Kubišta: A modern kor szellemi alapjairól
Česká kultúra, I. 1912-1913, 52-56.
Josef Čapek: A modern kor alkotó természete
Volné směry, XVII. 1913, 112-123.
Otto Gutfreund: Sík és tér
Umĕlecky mĕsíčník, II. 1912-1914, 240-243.

 

Magyar művészet

Összeállította: Berecz Ágnes, Kopócsy Anna és Stima Klára

A szövegeket bevezette: Kopócsy Anna

 

Lyka Károly: A legújabb művészeti törekvések
Athenaeum, II. évf. 1893. 3. sz. 245-254.
A naturalismus. II. Az individualismus.
Megjelent az Athenaeum I. évf. 3-4. számában A modern művészet bölcselete című írások folytatásaként.
Thorma János: A művészeti nevelésről. 1898
(kézirat) MNG Adattára ltsz: 13494/60. teljes terjedelmében újraközölve: Tímár Árpád: A nagybányai művészek 1898-as művészetpedagógiai programja. In: Ars Hungarica, 2001. 1. sz., 143-152.
Nagy Sándor: Levél, egy több, sok kollégához
Művészet, II. évf. 1903, 1. sz. 57-58.
Körösfői-Kriesch Aladár: Művészi program. Magyar Iparművészet, XII. évf. 1909, 1. sz.1.
Petrovics Elek: A gödöllői telep kultúrtörekvéseiről
Magyar Iparművészet, XII. évf. 1909, 1. sz. 3-8.
N. N.: A Holnap művészei
Modern Művészet, I. évf., 1906. február, 5. sz., 305.
Varjas Sándor: A symbolumról. In: Kozma Lajos: Utolsó ábrándok - Melódiák.
Budapest, 1908.
Lengyel Géza: Száz jó kép
Nyugat, I. évf., 1908. 2. sz., 70-74.
A MIÉNK első kiállításáról
Fülep Lajos: Új művészeti stílus
Új Szemle, 1908. márc. 1. 15., ápr. 1., II. évf. 5. sz. 137-147., 6. sz. 177-182., 7. sz. 204-208.
A Kecskeméti művésztelep
Iványi-Grünwald Béla művésztelepprogramja
Kecskeméti Újság, II. évf., 109. sz., 1909. szeptember 26.
Kernstok Károly: A kutató művészet
Nyugat, III. évf., 1910. 2. sz., 95-99.
Lukács György: Az utak elváltak [Hozzászólás Kernstok Károly A kutató művészet című előadásához.]
Nyugat, III. évf., 1910. 3. sz., 190-193.
Rippl-Rónai József: Az egyszerre festésről. In: Rippl-Rónai József: Emlékezései (1911)
Budapest, 1957, 60-64.
Balázs Béla: Futuristák
Nyugat, V. évf., 1912. 7. sz. 645.
Berény Róbert: A Nemzeti Szalonbeli képekről
Nyugat, VI. évf., 1913. 3. sz. 197.
Felvinczi Takács Zoltán: A futurista művészet értékeléséhez
Nyugat, VI. évf., 1913. 4. sz. 324.
Vaszary János: Az új művészi kísérletek, elméletek. Katalóguselőszó.
Művészház, 1913. Nemzetközi Posztimpresszionista kiállítás
   Bevezetés (Kopócsy Anna) >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés