Emberi természet, női természet

Kérdések

  1. Mit jelent az 'antihumanizmus' a szubjektum posztmodern felfogásában?
  2. Foucault A szexualitás történetében hogyan fogja fel a hatalom, a tudás és a szexualitás összatartozását?
  3. Hogyan vélekedik Foucault a szexualitás kulturális elfojtásának hipotéziséről? Igaznak tarja-e vagy kételkedik benne? Milyen a saját értelmezése a szexuális előírások, normák szerepéről?
  4. Hogyan működik a hatalom a testekben – szerinte? Hogyan érvényesül és milyen területeken?
  5. Melyek Foucault felosztásában a tudás és a hatalom összekapcsolódásának területei?
  6. A nemek szempontja érvényesül-e Foucault koncepciójában? a) ha igen, hogyan?; b) ha nem, miért nem?
  7. Hogyan viszonyulnak a feminista elméletek Foucaulthoz? Mi a kritika és az elsajátítás alapja?
  8. Hogyan viszonyul egymáshoz a posztmodern szubjektum és humanista feminizmus koncepciója?
  9. Hogyan viszonyul egymáshoz Beauvoir és Foucault felfogása a testi szubjektum és szabadsága kérdésében?
<< Posztmodern nézetek az emberről: M. Foucault és az antihumanizmus    Olvasmányok >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés