Metafizika

Köszönetnyilvánítás

E könyv írása során többeknek előadtam, amiről benne szó van. Köszönettel tartozom Betegh Gábornak, Cserne Katalinnak, Demeter Tamásnak, Eszes Boldizsárnak, Farkas Katalinnak, Forrai Gábornak, Huoranszki Ferencnek, Kelemen Jánosnak, Márton Miklósnak, Pöntör Jenőnek és Zvolenszky Zsófiának, hogy meghallgattak, és megjegyzéseikkel segítették világosabbá tenni a gondolataimat.

Külön köszönettel tartozom Bács Gábornak, Bárány Tibornak és Bodnár Istvánnak (csak véletlen, hogy mindhármuk neve „B" betűvel kezdődik), hogy részletesen kommentálták e könyv korábbi változatait, és számos tévedésemre, illetve pontatlanságomra rámutattak. Ezeket természetesen igyekeztem kijavítani, de ez bizonyosan nem sikerült maradéktalanul.

E könyvet az MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja munkatársaként írtam. Munkám során a Bolyai Ösztöndíj támogatását élveztem.

   1. fejezet: Mi a metafizika? >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés