1. Filmelmélet bibliográfia

Klasszikus filmelmélet

Filmelmélettörténet: Klasszikus filmelmélet

Bibliográfia

(Összeállította: Vincze Teréz)

 

 

A mozgókép elmélete a kezdetektől az első filmelméleti munkákig

 

Kiemelt szövegek:

Nemeskürty István: A mozgókép esztétikája a kezdetektől az első filmelméleti

könyvekig (19071915). In: Filmtudományi Szemle 1. Budapest: Magyar

Filmtudományi Intézet, 1972. pp. 4164.

A sajátság természetrajza – források. Filmspirál 2 (II. évf. 1996/1. szám) pp. 1–66.

Lukács György: A film poétikája. In: Lukács: Ifjúkori művek. Budapest: Magvető, 1977. pp. 594600.

 

Ajánlott szövegek:

Gad, Urban: Der Film. Seine Mittel seine Ziele. Berlin: SchusterLoeffler, 1921.

Lindsay, Vachel: The Art of the Moving Picture. New York: Macmillan, 1916.

Másodlagos irodalom:

Wolte, Glenn J.: Vachel Lindsay. The Poet As Film Theorist. New York: Arno Press, 1973.

 

Korai francia filmelmélet (az impresszionisták és a „tiszta film”)

 

Kiemelt szövegek:

A sajátság természetrajza – források. Filmspirál 2 (II. évf. 1996/1. szám) pp. 1–66.

[Különösen: Moussinac: A film ritmusa, Luis Delluc: A film művészete, Fotogénia.]

A sajátság természetrajza – források. Filmspirál 3 (II. évf. 1996/3. szám) pp. 73–98. [Különösen: Jean Epstein: Néhány szó a fotogéniáról; Germaine Dulac: A valódi mozgófénykép.]

Canudo, Ricciotto: Álomgyár. Filmspirál 15–16 (IV. évf. 1998/5–6. szám)

 

Ajánlott szövegek:

Canudo, Ricciotto: A hét művészet kiáltványa. Budapest: MFI, kézirat.

Canudo, Ricciotto: A hetedik művészet esztétikája. Budapest: MFI, 1961.

Delluc, Louis: Écrits cinématographiques I.: Le Cinéma et les Cinéastes. Párizs: Cinémathèque Française, 1985.

Delluc, Louis: Écrits cinématographiques II.: Cinéma et Cie. Párizs: Cinémathèque Française, 1986. Magyar fordítás kéziratban a Filmintézetben.

Epstein, Jean: Filmművészeti tanulmányok. Budapest: MFI, 1962.

Epstein, Jean: L'esprit du cinéma. GenfPárizs: 1955.

Kessler, L.: Fotogénie en physionomie. Versus (1991) no. 1. pp. 6480.

Leprophon, Pierre: Jean Epstein. Paris: Seghers, 1964.

Magny, Noël: 18961930. Premiers écrits: Canudo, Delluc, Epstein, Dulac. CinémAction (July 1993) no. 60. pp. 1425.

Moussinac, Leon: Kézikönyv a rendezésről. Budapest: Magyar Színházi Intézet, 1962.

Moussinac, Léon: La naissance du cinéma. Paris, 1924. Magyar fordítás kéziratban a Filmintézetben.

Tarriol, Marcel: Louis Delluc. Budapest: MFI, kézirat.

 

Avantgard filmelméletek (absztrakt film, futurizmus, szürrealizmus, dada)

 

Kiemelt szövegek:

A futurista film kiáltványa. Metropolis (1997 tél – 1998 tavasz) pp. 10–12.

Hans Richter: A dada és a film. Metropolis (2000/3.) pp. 44–46.

Horak, Jan-Christopher: Hans Richter koncepciója a filmnyelvről. Filmspirál 6

(III. évf. 1997/1. szám) pp. 5057.

Moholy-Nagy László: Az új film problémái. In: uő.: A festéktől a fényig. Bukarest: Kriterion, 1979. pp. 6175. [A szöveg bővebb/más változata: Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Budapest: Műcsarnok–Intermédia, 1996. Mozgó képek című fejezet. pp. 271–284.]

Eggeling, Viking: Elvi fejtegetések a mozgóművészetről. In: Peternák Miklós (szerk.): F.I.L.M. A magyar avant-garde film története és dokumentumai. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1991. pp. 6265.

Bandi, Nicolas: Viking Eggeling Diagonális szimfóniája. In: Peternák Miklós (szerk.): F.I.L.M. A magyar avant-garde film története és dokumentumai. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1991. pp. 6674.

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis futurizmus és film tárgyú összeállítása (1997 tél – 1998 tavasz).

A Metropolis dada és film tárgyú összeállítása (2000/3.).

Moholy-Nagy László: Festészet, fényképészet, film. Budapest: Corvina, 1978.

Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Budapest: MűcsarnokIntermédia, 1996.

Richter, Hans: A film mint eredeti művészeti ág. Budapest: MFI, kézirat.

Hoffmann, HilbartSchobert, Walter (szerk.): Hans Richter. Malerei und Film. München: Deutsches Filmmuseum, 1989.

Horak, Jan-Christopher: Hans Richter koncepciója a filmnyelvről. Filmspirál 3 (1997) no. 1. pp. 5057.

 

Az orosz formalisták és az orosz montázselmélet (Eisenstein, Vertov, Kulesov, Pudovkin)

 

Kiemelt szövegek:

Vertov, Dziga: A filmszemtől a rádiószemig. In: Vertov: Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet, 1973. pp. 132–145.

Eisenstein, Szergej: Montázstípusok. In: Eisenstein: Forma és tartalom I. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet, 1964. pp. 111–123.

Eisenstein: A forma materialista megközelítésének kérdéséhez. In: Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Budapest: Áron Kiadó, 1998. pp. 63-70.

Eisenstein: A filmforma dialektikus megközelítése. In: Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Budapest: Áron Kiadó, 1998. pp. 115–131.

Eisenstein: Montázs 1938. In: Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Budapest: Áron Kiadó, 1998. pp. 151–184.

Kulesov, Lev: A montázs mint a filmművészet alapja. In: Kulesov: Filmművészet és filmrendezés. Budapest: Gondolat, 1985. pp. 86–98.

Pudovkin, Vszevolod: A montázs. In: Pudovkin: A filmrendező és a filmszínész művészete. Budapest: Gondolat, 1965. pp. 86–102.

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis Eisenstein-összeállítása (1998/ősz).

Bárdos Judit: Az attrakciók montázsától az intellektuális film elméletéig. Metropolis (1998 ősz) pp. 64–76.

Bárdos Judit: Eisenstein – művészet és elmélet. In: Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Budapest: Áron Kiadó, 1998. pp. 7–31.

Barna, Yon: Eisenstein. Bloomington: Indiana University Press, 1973.

Bókay Antal – Vilcsek Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris, 1998. Az orosz formalizmus. pp. 213–319.

Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Budapest: Osiris, 1997. Az orosz formalizmus. pp. 156–172.

Denkin, Harvey: Linguistic Models in Early Soviet Cinema. Cinema Journal 17 (Fall 1977) no. 1. pp. 113.

Dziga Vertov: Kinokok. Fordulat. In: Vertov: Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok. Budapest: MFIFA, 1973. pp. 18–34.

Eichenbaum, Borisz (szerk.): A film poétikája. Budapest: MFI, 1978.

Eisenstein, Szergej Mihailovics: A filmrendezés művészete. Budapest: Gondolat, 1963.

Eisenstein, Szergej Mihailovics: Forma és tartalom. Budapest: MFI, 1964.

Kulesov, Lev: A filmművészet és a filmrendezés alapjai. Budapest: MFI, 1979.

Levaco, R.: Eikhenbaum, Inner Speech and Film Stylistics. Screen 15 (Winter 197475) pp. 4758.

Mitry, Jean: Eisenstein. Budapest: MFI, 1960.

Nánay Bence – Vasák Benedek Balázs: Túl a montázson. Metropolis (1998 ősz) pp. 6–11.

Newcomb, James: Eisenstein's Aesthetics. Journal of Aesthetics and Art Criticism (Summer 1974)

Nyizsnyij, V. B.: Eisenstein rendezői óráin. Budapest: MFI, 1963.

Petric, Vlada: Dziga Vertov as Theorist. Cinema Journal 18 (Fall 1978) no. 1. pp. 2944.

Polan, Dana B.: Eisenstein as Theorist. Cinema Journal 17 (Summer 1977) no. 1. pp. 1429.

Potamkin, Harry Alan: Eisenstein and the Theory of the Cinema. Hound and Horn (1933) no. 7.

Pudovkin, Vszevolod Illiarionovics: A film technikája. Budapest: Bolyai Akadémia, 1944.

Pudovkin, Vszevolod Illiarionovics: A filmrendező és a filmszínész művészete. Budapest: Gondolat, 1965.

Vertov, Dziga: Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok. Budapest: MFI, 1973.

Yampolsky, Mikhail: Kuleshov's Experiments and the New Anthropology of the Actor. In: Richard Taylor–Ian Christie: Inside The Film Factory. New Approaches to Russian and Soviet Cinema. London: Routledge, 1991. pp. 31–50. jegyz. pp. 220–221.

Zalán Vince (szerk.): Eisenstein, a művészet forradalmára. Budapest: MFI, 1973.

 

Formalista filmelméletek: Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim, Balázs Béla

 

Kiemelt szövegek:

Münsterberg, Hugo: A film – pszichológiai tanulmány. Filmspirál 20 (V. évf. 1999/4. szám) pp. 34–72.; Filmspirál 21 (V. évf. 1999/5. szám) pp. 126–137.

Arnheim, Rudolf: A film mint művészet. Budapest: Gondolat, 1985. pp. 17–38.

Balázs Béla: Látható ember. A film szelleme. Budapest: Gondolat, 1984. Különösen: A közelkép. pp. 52–61. A tárgyak arca. pp. 62–69. A képvezetés. pp. 89–100. A vágás. pp. 159–171.

 

Ajánlott szövegek:

Hevesy Iván: A filmjáték esztétikája és dramaturgiája. Budapest: Athenaeum, 1925.

Spottiswoode, Raymond: A Grammar of Film. London: Faber, 1952.

Rudolf Arnheim

Amengual, Barthélémy: Un martyr de lesthétique Rudolf Arnheim. Cinéma (1974) no. 183. pp. 5160.

Arnheim, Rudolf: A film és a tömegek. In: Bíró YvetteNemeskürty István (szerk.): Film és társadalom. Budapest: MFI, kézirat.

Arnheim, Rudolf: A film mint művészet. Budapest: MFI, 1962, 1985.

Arnheim, Rudolf: Alak és művészet. Budapest: MFI, kézirat.

Arnheim, Rudolf: Toward a Psychology of Art. Berkeley: University of California Press, 1966.

Arnheim, Rudolf: Vizuális élmény: az alkotó látás pszichológiája. Budapest: Gondolat, 1979.

Schubert, K.: Psychologoische Sichten auf theoretische Arbeiten von Arnheim und Balázs. Film und Fernsehen 39 (1988) no. 34. pp. 138148.

Balázs Béla

Balázs Béla: A film. Budapest: Gondolat, 1961.

Balázs Béla: Látható ember. A film szelleme. Budapest: Gondolat, 1984.

Balázs Béla: Schriften zum Film. III. Budapest: AkadémiaiBerlin: HenschelverlagMünchen: Carl Hanser Verlag, 1982, 1984.

Balázs Béla: Válogatott cikkek és tanulmányok. Budapest: Kossuth, 1968.

Fehér Ferenc: Balázs Béla. Filmkultúra 5 (1969) no. 3. pp. 7579.

Karcsai Kulcsár István (szerk.): A film költészete. Az útkereső Balázs Béla. Budapest: MFIMúzsák, 1984.

Musil, Robert: Balázs Béla. Filmkultúra 5 (1969) no. 3. pp. 8084.

Schubert, K.: Psychologoische Sichten auf theoretische Arbeiten von Arnheim und Balázs. Film und Fernsehen 39 (1988) no. 34. pp. 138148.

 

Filmelméleti realizmus: André Bazin, Siegfried Kracauer

 

Kiemelt szövegek:

Bazin, André: A fénykép ontológiája. pp. 16–23., A filmnyelv fejlődése. pp. 24–43., Tilos a montázs. pp. 48–59. A filmművészeti realizmus és az olasz iskola a felszabadulás után. pp. 369–396. In: Bazin: Mi a film? Budapest: Osiris, 1995.

Kracauer, Siegfried: A film elmélete: a fizikai valóság feltárása I-II. Budapest: Filmtudományi Intézet, 1964. (Előszó. pp. 7–18., A fizikai lét megragadása. pp. 91–126., Eredendő rokonságok. pp. 127–156.)

 

Ajánlott szövegek:

Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. (Barlay László ford.) In: Benjamin: Kommentár és prófécia. Budapest: Gondolat, 1969. pp. 301–224.

Auerbach, Erich: Mimézis. A valóságábrázolás az európai irodalomban. Budapest: Gondolat, 1985.

Grierson, John: Dokumentumfilm és valóság. Budapest: MFI, 1962.

Bordwell, David: Camera Movement. New York: 1979.

Barthes, Roland: The Realistic Effect. Film Reader (1978) no. 3. pp. 131135.

André Bazin

Bazin, André: Mi a film? Budapest: Osiris, 1995.

Bazin, André: Válogatott filmesztétikai tanulmányok. Budapest: MFI, 1961.

Bazin, André: Qu'est-ce que le cinéma IIII. Paris: Cerf, 1959, 1960, 1962.

Andrew, Dudley J.: Realism and Reality in Cinema: The Film Theory of André Bazin. Des Moines: University of Iowa, 1972.

Andrew, Dudley J. (szerk.): Wide Angle (1987) no. 7. Bazin-különszám.

Cadbury, William: The Cleavage Plane of André Bazin. Journal of Modern Literature (Spring 1973)

Henderson, Brian: The Structure of André Bazin's Thought. Film Quarterly 24 (Summer 1972) no. 4. pp. 1827.

Magny, Joël: 19451958. Le septiéme art salon André Bazin. CinémAction (July 1991) no. 60. pp. 5669.

Magny, Joël: 19531968. De la mise en scéne á la politique des auteurs. CinémAction (July 1991) no. 60. pp. 8691.

Novák Zoltán: André Bazin filozófiája és filmelmélete. Filmkultúra 18 (1981) no. 3. pp. 8194.

Trope, Zippora: A Critical Application of André Bazins Mise en Scéne Theory. Ann Arbor: University of Michigan, 1974.

Williams, Christopher: Bazin on Neorealism. Screen 14 (Winter 197374) no. 4. pp. 6168.

Siegfried Kracauer

Kracauer, Siegfried: A film elmélete. A fizikai valóság feltárása III. Budapest: MFI, 1964.

Kracauer, Siegfried: Caligaritól Hitlerig. A német film pszichológiai története. Budapest: MFI, 1993.

Hansen, Miriam: With Skin and Hair. Kracauers Theory of Film, Marseille 1940. Critical Inquiry 19 (Spring 1993) pp. 437469.

Lethen, Helmut: Sichtbarkeit. Kracauers Liebeslehre. In: Kessler, MichaelLevin, Thomas Y.: Siegfred Kracauer. Neue Interpretationen. Tübingen: 1990. pp. 195228.

New German Critique (Fall 1991) no. 54. Kracauer-különszám.

 

Francia filmelmélet a második világháború után: filmológia, Jean Mitry

 

Kiemelt szövegek:

Cohen-Séat, Gilbert: A film filozófiájának tételei (Előszó, A kutatás tárgya). In: Cohen-Séat és a filmológia. Filmművészeti Könyvtár 67. Budapest: Filmtudományi Intézet, 1983. pp. 59–78.

Mitry, Jean: A film esztétikája és pszichológiája. Filmművészeti Könyvtár 35. Budapest: Filmtudományi Intézet, 1968. (A kép mint jel. pp. 86–102., Részvétel és azonosulás. pp. 156–170., A montázs pszichológiája. pp. 334–367.)

 

Ajánlott szövegek:

Andrew, D.: The Neglected Tradition of Phenomenology in Film Theory. Wide Angle II. (1978) no. 2.

Bataille, R.: Kinematografikus nyelvtan. Filmspirál II. (1996) 4. sz. pp. 70–81.

Fraisse, P.–Montmollin, G. de: Hogyan emlékszünk a filmekre? Filmspirál III. (1997) no. 1. pp. 27–49.

Lowry, E.: Filmology. History of a Problematic. Quarterly Review of Film Studies X. (1985) no. 1. pp. 7–21.

Metz, Ch.: A Profile of Étienne Souriau. On Film (1985) no. 12. pp. 5–18.

Souriau, É.: Filmológia és összehasonlító esztétika. Filmspirál III. (1997) no. 2. pp. 25–55.

Szilágyi G. (szerk.): Cohen-Séat és a filmológia. Válogatott tanulmányok. Budapest: MFI, 1983.

 

Strukturalizmus és filmszemiotika

 

Kiemelt szövegek:

Metz, Christian: A denotáció problémái. pp. 73–99., A film strukturális vizsgálata. pp. 101–115. In: Hoppál Mihály – Szekfű András (szerk.): A mozgókép szemiotikája. Budapest: MRT TK Szakkönyvtára, 1974.

 

Ajánlott szövegek:

Brewster, B.: Structuralism in Film Criticism. Screen XII. (1971) 1. sz.

Bujdosó D. (szerk.): Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény II. A film. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989.

Cegarra, M.: Cinema and Semiology. Screen XIV. (1973) 1–2. sz.

Cook, D.: Some Structural Approaches to Cinema. A Survey of Models. Cinema Journal XIV. (1975) no. 3.

Eichenbaum, Borisz: A „formális módszer” elmélete. In: Bókay –Vilcsek (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. Budapest: Osiris, 1998. pp. 248–267.

Gráfik I.–Voigt V. (szerk.): Kultúra és szemiotika. Tanulmánygyűjtemény. Budapest: Akadémiai, 1981.

Hankiss E. (szerk.): Strukturalizmus. I–II. Budapest: Európa, 1981.

Hoppál M.–Szekfű A. (szerk.): A mozgókép szemiotikája. Budapest: TKK, 1974.

Horányi Ö. (szerk.): A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok. Budapest: TKK, 1982.

Horányi Ö.: Adalékok a vizuális szöveg elméletéhez. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 1974. no. 11. pp. 143–165.

Horányi Ö.–Szépe Gy. (szerk.): A jel tudománya. Budapest: Gondolat, 1975.

Levi-Strauss, Claude: A mítoszok strukturális elemzése. In: Bókay Antal – Vilcsek Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. Budapest: Osiris, 1998.

Metz, Christian: Válogatott tanulmányok. Budapest: MFI, 1978.

Novell-Smith, G.: Cinema and Structuralism. 20th Century Studies (1970) no. 3.

Peirce, Charles S.: A jelek felosztása. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Budapest: Gondolat, 1975.

Saussure, Ferdinand de: Bevezetés az általános nyelvészetbe. In: Bókay–Vilcsek (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. Budapest: Osiris, 1998. pp. 408–417.

Szekfű A.: A filmszemiotikáról. Rádió és Televízió Szemle III. (1971) no. 3. pp. 51–68.

Whittock, T.: Nyelv, metafora és a filmkép. Filmspirál III. (1997) no. 4. pp. 47–73.

Wollen, P. (szerk.): Working Papers on the Cinema. Sociology and Semiology. London: BFI, (é. n.).

Worth, S.: Filmszemiotikai problémák. In: Hoppál Mihály–Szekfű András (szerk.): A mozgókép szemiotikája. Budapest: MRT TK Szakkönyvtára, 1974. pp. 201–248.

Christian Metz

Metz, Christian: Válogatott tanulmányok. Budapest: MFI, 1978.

Metz, Ch.: A film szemiotikai elméletéből. (ford. Berkes S.) In: Metz: Válogatott tanulmányok. pp. 21–310., különösen pp. 219–267.

Metz, Ch.: Szubjektív beállítás, szubjektív hang: a "nézőpont" kérdése. (ford. Szilágyi G.) Filmkultúra XXVII. (1991) no. 1. pp. 4–16.

Metz, Ch.: A filmművészet strukturalista megközelítése. Kodifikációs szintek. In: Bujdosó D. (szerk.): Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény II. A film. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. pp. 71–76.

Metz, Ch.: Budapesti előadások. Filmspirál I. (1995) no. 1.

Metz, Ch.: Metafora/metonímia, avagy a képzeletbeli referens. (ford. Józsa P.) Filmspirál II. (1996) no. 3. és Filmspirál II. (1996) no. 4. pp. 2–42. és Filmspirál III. (1997) no. 1. pp. 2–26.

 

A szerzői elmélet

 

Kötelező szövegek:

Astruc, Alexandre: Egy új avantgarde születése: a kamera mint töltőtoll. In: Kép–Mozgókép–Kultúra. Fejezetek a filmesztétikából. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó, é.n. pp. 133–137.

Truffaut, François: A szerzők politikája. In: François Truffaut. Budapest: Osiris, 1996. pp. 67–74.

Bazin, André: A filmalkotó személyiségéről. In: Bazin: Mi a film? Budapest: Osiris, 1995. pp. 60–76.

Naremore, James: Szerzőiség és a filmkritika kultúrpolitikája. (Vajdovich György ford.) Metropolis (2003) no. 4. pp. 42–53.

Barthes, Roland: A szerző halála. In: Barthes: A szöveg öröme. Irodalomelméleti írások. Budapest: Osiris, 1996. pp. 50–55.

 

Ajánlott szövegek:

A Metropolis Szerzői elméletek című száma (2003/4.).

Truffaut, François: Une Certaine Tendance du Cinema Français. In: Cahiers du cinéma (1954) no. 31., az interneten: http://iihm.imag.fr/truffaut/unecertainetendance.html

Sarris, Andrew: Notes on the Auteur Theory in 1962. In: Film Culture (1962/63) no. 27.

Foucault, Michel: Mi a szerző? In: Foucault: Nyelv a végtelenhez. Debrecen: Latin Betűk, 2000.  pp. 119–145.

Caughie, John (szerk.): Theories of Authorship. London: Routledge, 1981.

Hiller, Jim (szerk.): Cahiers du cinéma. The 1950's. Cambridge: HUP, 1988.

L'état de l'auteur. Hors cadre (1990) no. 8. különszám.

Luhr, William–Lehman, Peter: Authorship and Narrative in the Cinema. New York: Routledge, 1977.

Wollen, Peter: The Auteur Theory. In: Gregory Mast–Gerald Cohen (szerk.): Film Theory and Criticism. New York: Oxford UP, 1985.

 

 

Összefoglaló művek, kézikönyvek:

 

Allen, Richard–Smith, Murray (szerk.): Film Theory and Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Andrew, Dudley J.: The Major Film Theories. An Introduction. LondonOxfordNew York: Oxford University Press, 1976.

Aristarco, Guido: A filmelmélet története III. Budapest: MFI, 1962.

Bíró Yvette: A hetedik művészet. Budapest: Osiris, 1994.

Bordwell, David–Carroll, Noël (szerk.): Post-Theory: Reconstructing Film Studies. Madison: University of Wisconsin Press, 1996.

Bujdosó D. (szerk.): Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény II. A film. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989.

Burnett, Ronald F. (szerk.): Explorations in Film Theory: Selected Essays from Cine-Tracts. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Casetti, Francesco: Filmelméletek 1945–1990. Budapest: Osiris, 1998.

Collins, Jim–Radner, Hilary–Preacher Collins, Ava: Film theory goes to the movies. London: Routledge, 1993.

Gledhill, C.–Williams, L. (eds.): Reinventing Film Studies. London: Arnold, 2000.

Hill, John–Church Gibson, Pamela (eds.): The Oxford Guide to Film Studies. New York: Oxford University Press, 1998.

Hoppál M. – Szekfű A. (szerk.): A mozgókép szemiotikája. Budapest: TKK, 1974.

Hollows, J.–Hutchings, P.–Jancovich, M. (eds.): The Film Studies Reader. London: Arnold, 2000.

Lapsley, R.–Westlake, M.: Film Theory. An Introduction. Manchester: MUP, 1988.

Mayne, Judith: Cinema and Spectatorship. Routledge: London, 1993.

Nelmes, Jill (szerk.): An Introduction to Film Studies. Routledge: London, 1996.

Nemes Károly: A filmelmélet változásai. Budapest: Akadémiai, 1981.

Nemes Károly: A szovjet filmelmélet. Budapest: Magyar Filmintézet, 1983.

Nemeskürty István (szerk.): A film ma. Budapest: Gondolat, 1976.

Nichols, Bill (ed.): Movies and Methods. I. Berkeley: University of California Press, 1976.

Nichols, Bill (ed.): Movies and Methods. II. Berkeley: University of California Press, 1985.

Rosen, Philip (ed.): Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader. New York: Columbia Univ. Press, 1986.

Stam, Robert: Film Theory. An Introduction. Malden, Mass.–Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd., 2000.

Stam, R.–Burgoyne, R.–Flitterman-Lewis, S. (eds.): New Vocabulaires in Film Semiotics. London–New York: Routledge, 1992.

Stam, Robert–Miller, Toby (eds.): A Companion to Film Theory. Malden, Mass.–Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd., 1999.

Stam, Robert–Miller, Toby (eds.): Film and Theory. An Anthology. Malden, Mass.–Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd., 2000.

Szilágyi Gábor: A film fogalma. A sajátság természetrajza. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet, 1995.

Wollen, P. (szerk.): Working Papers on the Cinema. Sociology and Semiology. London: BFI, (é. n.).

<< 2.2. Ajánlott filmlista a magyar filmtörténet tanulmányozásához    Modern filmelmélet >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés