Bevezetés az alkotmányjogba

12. előadás: Bevezetés az Alkotmányjogba záródolgozat

 • 1) A Magyar Köztársaság Alkotmánya (évszám, törvényszám)
 • 2) Az emberi jogok európai egyezménye (évszám)
 • 3) Ki élhet az előzetes normakontroll jogintézményével Magyarországon?
 • 4) Hány tagja van most a magyar Alkotmánybíróságnak?
 • 5) Hol van a törvény szerint az Alkotmánybíróság székhelye, és hol ülésezik most?
 • 6) Az Európai Unió himnusza (zeneszerző, cím)
 • 7) Ki írta a következő műveket? Melyik században?
  • - Leviatán
  • - Két értekezés a kormányzatról
  • - Értekezés az emberek közötti egyenlőség eredetéről
 • 8) Az 1803-as Marbury versus Madison ügyben született ítélet lényege:
 • 9) Milyen elemekből áll a jogi norma? Elemezze formai szempontból a következő büntető tényállást!

 

Önkényuralmi jelképek használata

269/B. § (1) Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet

a) terjeszt;

b) nagy nyilvánosság előtt használ;

c) közszemlére tesz;

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.

(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései az államok hatályban lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak.

 

 • 10) Milyen jogelemezési módszereket ismer? (latinul és magyarul)
 • 11) Mi a különbség a természetjogi és a jogpozitivista jogfelfogás között?

 

Esszé: A magyar választási rendszer tömör, problémaközpontú bemutatása (max. két oldal)

<< 11. előadás: Emberi jogok II.    Bibliográfia >>
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés