Fogalomtár etika szakosoknak

Világvallások


Világvallások

Világvallások: A ma ismert vallások között öt olyan „etikai fejlett vallás” létezik, melynek elterjedése világméretű, híveinek száma pedig összességében a Föld mai népességének mintegy 90%-át teszi ki. Ezek a hinduizmus, a buddhizmus a kínai univerzizmus, a kereszténység és az iszlám. Két csoportba sorolhatjuk őket: a Hindustól keletre, illetve az ettől nyugatra létrejött vallások. A keletiek, a hinduizmus, a buddhizmus és a kínai univerzizmus a transzcendenciát személytelennek tartják, s mint „örök világtörvényt” határozzák meg. Felfogásuk szerint a világ örökkévaló, nincs őskezdete és meghatározott vége, az immanens világtörvény által szabályozott keletkezés és pusztulás szakadatlan váltakozásában rendre megújul. Az örök világfolyamban minden történelmi esemény jelentéktelen epizód, mert végtelenül ismétlődik minden. A nyugati vallások, a zsidó, a keresztény és az iszlám egy személyes, világon túli isten művének tartja a világot, aki a teremtéssel és az utolsó ítélettel kijelölte a világtörténelem menetét, minden esemény jelentőséggel bír, mivel egyszeri és megismételhetetlen Ez az isten megnyilatkozik a világban, és akaratát közvetlenül kinyilatkoztatja az embernek, ezért ezeket a vallásokat a történeti kinyilatkoztatás vallásainak is nevezik.

 

K. L.

<< Verifikáció  
Tananyagok
Fogalomtár
Életrajzok
Szerzők

Keresés